A Belügyminisztérium és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem közösen indította el azt a 6,5 milliárd forint európai uniós, vissza nem térítendő támogatásból megvalósuló, 2020 végéig tartó projektet, amelynek célja a közszolgálat emberi-erőforrás gazdálkodás menedzsment eszközeinek fejlesztése, az életpályák működtetési feltételeit biztosító kormányzati, szervezeti és személyes közszolgálati kompetenciák fejlesztése.

KÖFOP-2.1.5-VEKOP-16-2016-00001
„A versenyképes közszolgálat személyzeti utánpótlásának stratégiai támogatása”

A Belügyminisztérium által vezetett konzorcium eredményesen pályázott a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Programjának KÖFOP-2.1.5-VEKOP-16 kódszámú „A versenyképes közszolgálat személyzeti utánpótlásának stratégiai támogatása” című felhívás keretében.

Projekt azonosító száma: KÖFOP-2.1.5-VEKOP-16-2016-00001

Projekt címe: A versenyképes közszolgálat személyzeti utánpótlásának stratégiai támogatása

Kedvezményezett neve, konzorciumvezető: Belügyminisztérium
Konzorciumi tag: Nemzeti Közszolgálati Egyetem

A szerződött támogatás összege: 6,5 milliárd Ft

Támogatás mértéke: 100 %

A projekt célja a közszolgálat emberi-erőforrás gazdálkodás menedzsment eszközeinek fejlesztése, az életpályák működtetési feltételeit biztosító kormányzati, szervezeti és személyes közszolgálati kompetenciák fejlesztése.

A projekt a közszolgálat személyzeti utánpótlásának biztosítását, a pályára vonzás – beillesztés – pályántartás hármas egységében kívánja megvalósítani. Ennek érdekében a pályaorientáció, a mentori rendszer, a kiválasztás, a mobilitás, a tudásmegosztás, valamint a szervezeti teljesítményértékelés és a közszolgálati személyzetpolitikai döntéshozatal támogatása azon kiválasztott célterületek, amelyeken a megvalósítók fontos vállalásokat tesznek.

A projekt időszaka alatt 1500 fő közszolgálati alkalmazott képzésére kerül sor; megújul a közszolgálati tárgyú választható tantárgyak ismeretanyaga; a közszolgálati képzést folytató középiskolákban elérhetővé válik a közszolgálati ösztöndíj, kidolgozását követően az egész országban elérhető lesz a mentori rendszer. A közszolgálati kiválasztási rendszerben hangsúlyossá válik a kompetencia alapú kiválasztás; megújulnak és bővülnek a már most is széles körben ismert KÖZIGÁLLÁS portál szolgáltatásai; elkészül a közszolgálati szervek szervezeti teljesítményértékelésének módszertana és informatikai támogatása; az informatikai alkalmazások fejlesztése pedig támogatást ad a tényalapú kormányzati és szervezeti személyzetpolitikai döntéshozatal hatékonyságának növeléséhez.

A projekt mintegy 1500 szerv közel 140.000 alkalmazottját érinti.
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2020.12.31.

2018. június 20-án a projekt keretében továbbfejlesztett belügyi vezetőkiválasztási rendszerről a rendvédelmi szervek HR vezetői és kiválasztási szakemberei számára tájékoztató rendezvényt szerveztünk

A közigazgatási és rendvédelmi szervek munkaerő-utánpótlási rendszerei és pályaorientáció elősegítése”, valamint a „Közszolgálati karriert támogató rendszerek” című részprojektek feladatainak keretében célunk egy olyan kompetencia alapú kiválasztási rendszer alapjainak megvalósítása, mely egyrészt – az átjárhatóságot is elősegítő – egységességet biztosít a teljes közszolgálaton belül, miközben megfelelő kiindulási alapot szolgáltat a rendvédelmi szakterületen belül a kötelezően előírt képzési-továbbképzési rendszer számára is.


 
A „Kapcsolódó dokumentumok” közé feltöltött, az előadáson elhangzott szakmai prezentációkat megnyitva további érdekes szakmai részletekkel találkozhatnak.

*******************
Konzorciumi partnerünk, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem honlapján a projekt az alábbi linken elérhető: https://fejlesztesiprogramok.uni-nke.hu/kofop-projektek/kofop-215-vekop-16-2016-00001/a-projekt-adatai