Az (EU) 2021/1060 európai parlamenti és tanácsi rendelet II. fejezet 15. cikke (CPR) alapján az Európai Uniós forrásokhoz való hozzáférés feltételrendszerhez kötött, melyet feljogosító feltételnek nevezünk. A feljogosító feltételek az egyedi célkitűzések hatékony és eredményes végrehajtásához szükséges előzetes feltételként kerültek előírásra.
A (CPR) III. és IV. mellékletében 4 horizontális és 16 tematikus feljogosító feltétel került meghatározásra.

A feljogosító feltételek teljesítéséhez kapcsolódó intézkedések megfelelőségét az Európai Bizottság az operatív programok jóváhagyásakor, illetve teljesítésüket a 2021-2027-es programozási időszakhoz kapcsolódó forráslehívások előtt vizsgálja. A feljogosító feltételek teljesülését a tagállamnak a teljes programozási időszak alatt garantálnia kell, melyet a Bizottság évente (szükség esetén gyakrabban) felülvizsgál.

A Belügyminisztérium szakpolitikai felelősségi körébe tartozó feljogosító feltételek és a teljesülést alátámasztó stratégiai dokumentumok: