A Kormány november 16-án a 1499/2023. (XI. 16.) Korm.határozatban döntött a 4.2 „A nemek közötti egyenlőséget célzó nemzeti stratégiai keret” és a 4.3 „Az oktatási és képzési rendszer minden szintjét felölelő stratégiai szakpolitikai keret” tematikus feljogosító feltételek teljesítését alátámasztó dokumentumok elfogadásáról.

Az Európai Unió számára készített köznevelési stratégia 2021–2030
Az Európai Unió számára készített köznevelési stratégia 2021-2030 Intézkedési terve a 2021-2024 közötti időszakra
Szakképzés 4.0 – A szakképzés és felnőttképzés megújításának középtávú szakmapolitikai stratégiája, a szakképzési rendszer válasza a negyedik ipari forradalom kihívásaira stratégia
Szakképzés 4.0. stratégia 2030-ig tartó cselekvési terve
Fokozatváltás a felsőoktatásban középtávú szakpolitikai stratégia
Fokozatváltás a felsőoktatásban középtávú szakpolitikai stratégia 2016” 2021-2024 évekre vonatkozó cselekvési terve
„Fokozatváltás a felsőoktatásban középtávú szakpolitikai stratégia 2016” 2016-2020 évekre vonatkozó cselekvési tervéről szóló részletes jelentés
A nők szerepének erősítése a családban és a társadalomban (2021−2030) akcióterv
Az oktatási-képzési koordinációs munkacsoport módosított ügyrendje