A KÖFOP-2.1.5-VEKOP-16-2016 keretében „A versenyképes közszolgálat személyzeti utánpótlásának stratégiai támogatása” címmel szakmai rendezvény került megrendezésre

Publikálva: 2020. január 14.

A KÖFOP-2.1.5-VEKOP-16-2016-00001 azonosítószámú, „A versenyképes közszolgálat személyzeti utánpótlásának stratégiai támogatása” című kiemelt projekt célja a közszolgálat emberi-erőforrás gazdálkodás menedzsment eszközeinek fejlesztése, valamint az életpályák működtetési feltételeit biztosító kormányzati, szervezeti és személyes közszolgálati kompetenciák fejlesztése.

A Projekt a közszolgálat személyzeti utánpótlásának biztosítását a pályára vonzás – beillesztés – pályán tartás hármas egységében kívánja megvalósítani. Ennek érdekében a pályaorientáció, a mentori rendszer, a kiválasztás, a mobilitás, a tudásmegosztás, valamint a szervezeti teljesítményértékelés és a közszolgálati személyzetpolitikai döntéshozatal támogatása azon kiválasztott célterületek, amelyeken a megvalósítók fontos vállalásokat tettek.

A Projekt Szakmai vezetőségének szervezésében 2019. október 29-30-án „A közigazgatás személyügyi tevékenységeinek változásai a Kormányzati Igazgatási Törvény tükrében –közigazgatási szakmai konferencia II” címmel a közigazgatási szervek személyügyi szakterületének vezetőinek, képviselőinek részvételével került megrendezésre, amely rendezvényt a Projekt konzorciumi partnerével, a Nemzeti Közszolgálati Egyetemmel közösen tartottunk.

A rendezvény témája, célja:
A Kormányzati igazgatásról szóló törvény  jelentős változásokat hozott a munkáltatói jogkörök gyakorlásában és a személyügyi tevékenységben. Ez annak köszönhető, hogy nyitott, rugalmas szemléletű szabályozást vezetett be, amelynek lényege, hogy  a korábbinál jóval szélesebb körben a munkáltató  határozza meg a foglalkoztatási feltételeket, melyekhez a jogszabályok csak keretjelleggel állapítanak meg normatív követelményeket. Ennek eredményeként a szervezetek saját maguk alakíthatják ki, például a kiválasztási,  bérezési, továbbképzési vagy  létszám-gazdálkodási rendszerüket.
Meggyőződésünk, hogy a személyügyi szakemberek akkor tudnak támogatást nyújtani a munkáltatói jogkör gyakorlója számára a szervezet személyügyi rendszerének tervezéséhez, ha a jogi-adminisztratív feladatokon túlmenően, értenek a különböző HR-folyamatok kialakításához, fejlesztéséhez is.

Rendezvényünkkel ehhez kívántunk segítséget nyújtani azzal, hogy közösen áttekintettük a Kit. bevezetésének releváns tapasztalatait, a munkáltatókra háruló új típusú szabályozási feladatokat és bemutattuk mindazokat a kapcsolódó szolgáltatásokat, módszertani fejlesztéseket is, amelyeket a BM Személyügyi Központja, mint a közszolgálati életpálya fejlesztéséért felelős minisztérium dolgozott ki a Kit és végrehajtási rendeletei gyakorlati végrehajtása érdekében.
A rendezvényünkkel olyan szakmai, tudásmegosztó közösség kiépítését is megkezdtük a kormányzati igazgatási ágazatban, amely megnyitja az együttgondolkodás, a problémák és jó gyakorlatok megosztásának lehetőségét a személyügyi szakterület vezetői és munkatársai között.

A „Kapcsolódó anyagok” közé feltöltött, az előadáson elhangzott szakmai prezentációkat megnyitva további érdekes szakmai részletekkel találkozhatnak.

Menü

Főoldal

Navigáció