ÁROP-2.2.17-2012-2013-0001

Az ÁROP-2.2.17-2012-2013-0001 „Új közszolgálati életpálya” projekt kedvezményezettje 2014. október 1-től a Belügyminisztérium. A projekt keretében – amelynek célja, hogy a Kormány döntésének megfelelően, közös elveken és értékeken nyugvó életpálya-modell kerüljön bevezetésre a kormánytisztviselői, rendvédelmi és katonai jogállás tekintetében   – 2015-ben az alábbi tevékenységek valósultak meg: 

a Komplett Vezető-kiválasztási Rendszer körében korábban kidolgozott 13 vezetői kompetenciához igazodóan elkészültek a rendészeti vezetővé és mestervezetővé képző tanfolyamok elektronikus tananyagai, valamint funkcióbővítéssel továbbfejlesztettük a Rendszer informatikai bázisát; a belügyi vezető-kiválasztási rendszer és – Magyarország nemzetközi kötelezettségvállalásából fakadó aktuális feladata – a korrupció ellenes tevékenység összehangolására elkészült „Az erkölcsi értékrend és a személyiség közötti kapcsolat vizsgálati szempontjai” című tanulmány,

kiválasztási és képzési program megvalósításával bővítettük a rendészeti vezetővé képző tanfolyamon résztvevő állomány felkészítését végző tréneri hálózatot (11 fő), valamint a rendészeti vezetők munkájának segítése, támogatása, teljesítményük növelése, a szervezeti működés javítása érdekében tanácsadói tevékenységet folytató coach hálózatot (14 fő),

elkészült az új rendészeti vezető-kiválasztási eljárás továbbfejlesztési irányait kijelölő, a közszolgálat terén minél szélesebb körű és hatékonyabb alkalmazhatóságának biztosítását megalapozni kívánó tanulmány, valamint az új rendészeti vezető-kiválasztási rendszer Értékelő Központ (assessment center, vagyis AC) feladataihoz – összesen 1200 db egyéni, páros és csoportos feladat – kapcsolódó monitoring tevékenység körében elvégeztük a szükséges javításokat,

az új rendészeti előmeneteli- és illetményrendszer bevezetésével összefüggő képzési és szakmai koordinációs feladatok ellátása keretében tananyagok készültek, továbbképzéseket és módszertani felkészítőket tartottunk,   

a vezetői döntéstámogatást szolgáló Integrált Közszolgálati Statisztikai Információs Rendszerben a hatékonyabb működés érdekében adatkészleteket alakítottunk ki, az adatszótár, a fogalmak, a keresőszavak (fájlcímkék) készletét bővítettük az évenkénti eseti fejlesztések kiváltása, valamint a máshonnan be nem szerezhető, esetenkénti adatigények kielégítése érdekében

a 1846/2014. (XII. 30.) Korm. határozatban foglaltak alapján a közszolgálati egyéni teljesítményértékelés és a tartalékállomány egyes jogszabályi rendelkezései változtak. Ennek következtében a TÉR folyamatát támogató alkalmazást és a TARTINFO alkalmazás egyes funkcióit továbbfejlesztettük annak érdekében, hogy a HM, a BM, és a civil közigazgatás szervezetei megfelelően alkalmazni tudják. Mindkét fejlesztéshez kapcsolódóan a módosításokat bemutató felkészítések vagy workshopok keretében mutattuk be.

Az új közszolgálati életpálya bevezetéséről szóló 1846/2014. (XII. 30.) Korm. határozat alapján a minisztériumokban, és az általuk irányított államigazgatási szerveknél (ideértve a fővárosi és megyei kormányhivatalokat is) foglalkoztatott valamennyi vezetői és kormánytisztviselői munkakörben a munkakör-elemzéseket és értékelések el kellett végezni 2015.03.15 és 2015.06.30. között. A munkakör-elemzés és értékelés végrehajtásának támogatására munkakör-elemzésre  felkészítő képzéseket tartottunk, valamint a projekt keretében elkészült a képzést támogató blended-learning program is, 

személyügyi nyilvántartási és integrált emberi erőforrás-gazdálkodási rendszerben az elért adatminőségi szint fenntartására és további javulása érdekében módszertani workshopokat tartottunk,

az ÁROP-2.2.5-2008-0001 azonosító jelű, a „Humánerőforrás-gazdálkodás a központi közigazgatásban” című projekt keretein belül készült Közszolgálati Jogi és Módszertani Füzetek folytatásaként újabb, a jogalkalmazást, a módszertani tevékenységet támogató füzetek készültek az alábbi témakörökben: közszolgálati karriertervezés (teljesítményértékelés, továbbképzés), Magyar Kormánytisztviselői Kar és Magyar Rendvédelmi Kar, ügykezelők, fizikai alkalmazottak jogállása, polgármesterek, jegyzők jogállása, Kormánytisztviselői Döntőbizottság, közszolgálati jogviszony módosítása és megszüntetése, szervezeti változásokkal összefüggő közszolgálati munkajogi kérdések,

a két hivatásrendet (kormánytisztviselői, hivatásos) érintő szolgálati pragmatikára vonatkozó jogalkalmazói gyakorlatot összehasonlító tanulmány keretében mutattuk be. A bírói gyakorlat megismerése segíti a jogalkalmazást, valamint fontos visszacsatolást nyújt a szabályozáson belüli esetleges ellentmondások feloldásához, szabályozási hiányok pótlásához,

a Kormány 2014. decemberben elfogadta Az új közszolgálati életpálya bevezetéséről szóló koncepciót, amely javaslatot tesz a mentori rendszer bevezetésére vonatkozóan. Ehhez kapcsolódóan elkészült a mentori rendszer koncepcióját megalapozó tanulmány,

a belügyi fegyveres szerveknél alkalmazott szervezeti teljesítményértékelés (SZTÉR) működését felülvizsgáltuk annak érdekében, hogy a közigazgatási szervekre történő alkalmazhatóságát megállapítsuk.

Kapcsolódó anyagok

Közszolgálati jogi- és módszertani füzetek:

Az új közszolgálati életpálya bevezetése – jogi-, módszertani füzetek I.

Közszolgálati karriertervezés

A Magyar Kormánytisztviselői Kar szerepe

A Magyar Rendvédelmi Kar szerepe

Az új közszolgálati életpálya bevezetése – jogi-, módszertani füzetek II.

A polgármesterek és jegyzők jogállása

A közszolgálati ügykezelők és a közigazgatási szerveknél foglalkoztatott munkavállalók munkajogi helyzete

Kormányzati szolgálati jogviszony módosítása és megszüntetése, és a szervezeti változásokkal összefüggő közszolgálati munkajogi kérdések

Kormánytisztviselői Döntőbizottság, közszolgálati jogvitával kapcsolatos jogalkalmazás

Tanulmányok, koncepciók:

Koncepció a magyar közszolgálat mentori rendszerének kialakításához

A szervezeti teljesítményértékelés alkalmazhatósága a közszolgálat területén

Az erkölcsi értékrend és a személyiség közötti kapcsolat vizsgálati szempontjai

A kormánytisztviselők, valamint a rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjainak jogállására vonatkozó bírói gyakorlatról

Bemutató anyagok:

2015. november 9-ei szakmai rendezvény:

Közszolgálati jogi- és módszertani füzetek bemutatása

A magyar közszolgálat mentori rendszerének kialakítása 

A szervezeti teljesítményértékelés alkalmazhatósága a közszolgálat területén

A szilárd erkölcsiség mérésének pszichometrikai vonatkozásai

A szilárd erkölcsiség mutatóinak meghatározása a kutatás tükrében

A vezető kiválasztás és képzés aktualitásai

A projekt korábbi eredményei a Magyary Program honlapon érhetőek el az alábbi linken:

http://magyaryprogram.kormany.hu/uj-kozszolgalati-eletpalya