KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2020-00058

A kedvezményezett neve: Budapest Főváros Kormányhivatala

A Budapest Főváros Kormányhivatala konzorciumvezetőként felelt az általános koordinációs feladatokért, valamint a projekt szakmai felügyeletéért. Az ügyfélkiszolgálás és a KIOSK-ok elhelyezéséhez szükséges szakértői és/vagy koordinációs tevékenységgel vett részt a projektben. Feladatai közé tartozott a kormányablakokban történő KIOSK-ok elhelyezési lehetőségének felmérése, szükség esetén a működési környezet megteremtése, a számítógép-hálózat bővítésének megvalósítása, továbbá a KIOSK eszközön az aláírásminta-alapú dokumentumhitelesítési rendszer (AMAHIT) aláírásminta adási lehetőségének kialakítása és bevezetése.

Konzorciumi tagok:

Belügyminisztérium

A Belügyminisztérium a hatáskörébe tartozó nyilvántartásokhoz kapcsolódó eljárások KIOSK platformon történő megvalósításának szakmai felügyeletéért, valamint a termék-minőségbiztosításáért felelt a KIOSK projektben.

IdomSoft Zrt.

Az IdomSoft Zrt. 100 %-os közvetett állami tulajdonban álló gazdasági társaság, melynek fő tevékenysége jogszabályi kijelölés alapján az egyes nemzeti adatvagyon nyilvántartások, valamint egyéb központi nyilvántartások adatfeldolgozójaként azok működtetése, az egyedi, közigazgatási környezetben működtetendő közepes és nagy, országos informatikai alkalmazói rendszerek fejlesztése (alkalmazás-fejlesztés), rendszerek integrálása, illetve üzemeltetése, valamint az ezekhez kapcsolódó szerviztevékenység (alkalmazás-üzemeltetés) volt.

Az Idomsoft Zrt. a KIOSK projektben fejlesztette a mesterséges intelligenciával támogatott ügyintézési pontok front-end és back-end alkalmazásait és adatbázisait. A projekthez kapcsolódó szakrendszerek jelentős részének fejlesztését és üzemeltetését is az IdomSoft Zrt. végezte, így a társaságnál rendelkezésre állt a rendszer megvalósításához szükséges szakmai háttér.

A front-end és back-end alkalmazások fejlesztése során szükség volt az ügyintézési folyamatot kiszolgáló szakrendszeri fejlesztések elvégzésére is, amelyek többek között az alábbiak:

•         Személyiadat- és lakcímnyilvántartás

•         Úti okmány nyilvántartás

•         Elektronikus Anyakönyvi Rendszer (EAK)

•         Nemzeti Egységes Kártyarendszer (NEK)

NISZ Zrt.

A NISZ Zrt. a KIOSK projektben a KIOSK eszközök beszerzését, valamint a központi oldalon jelentkező eszközbeszerzéseket végezte. Gondoskodott az adott helyszíneken jelentkező gerinchálózat-fejlesztési igények kielégítéséről, valamint a megvalósítási helyszíneken (kormányablakok) esetlegesen szükséges hálózatfejlesztéshez kapcsolódó hálózati eszközök beszerzéséről is. További feladatai közé tartozott a kommunikáció és a nyilvánosság tájékoztatása.

Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség (KIFÜ)

A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökségről szóló 268/2010.(XII.3.) Korm. rendelet alapján a KIOSK projektben a projektfolyamat minőségbiztosítási feladatokat a KIFÜ látta el.

A támogatás összege: 2 588 432 193 Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt befejezési dátuma: 2023.09.30.

A projekt tartalmának bemutatása:

A Kormány a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozatba foglalta a KÖFOP éves fejlesztési keretéből a „Mesterséges intelligenciával támogatott ügyintézési pont (KIOSK) kiterjesztése a kormányhivatalokra, illetve más külső ügyintézési helyszínekre” elnevezésű kiemelt projektre (a továbbiakban: KIOSK projekt) eső keretösszeget. A KIOSK projekt kiemelt projektként került nevesítésre, amelynek megvalósítójaként a Kormány a Budapest Főváros Kormányhivatalát vagy az általa vezetett konzorciumot nevezte meg.

A KIOSK projekt a közigazgatás, illetve a közszolgáltatások hatékonyságának növeléséhez, egy ügyfélközpontú, szolgáltató hozzáállású állam működéséhez kíván hozzájárulni a közigazgatási szolgáltatás kommunikálásával az ügyfelek – elektronikus ügyintézési szolgáltatást nyújtó szervezetek és a felhasználók – továbbá, az állampolgárok felé.

A KIOSK eszközök felállításával lehetővé vált a személyes (ügyfél-ügyintéző) érintkezés nélküli, teljes körű ügyintézés bizonyos hatósági ügytípusok vonatkozásában. Az eszközök beszerzésével és üzembe helyezésével egy új, Európában egyedülálló, érintőképernyős, „hibrid” ügyintézési platform jött létre, amely hidat képez a személyes és az elektronikus ügyintézési tér között. A KIOSK projekt keretein belül 400 darab KIOSK eszköz került üzembe helyezésre kormányablakokban, okmányirodákban, postahivatalokban és Digitális Jólét Program Pontokon, valamint 12 új ügytípus kerül implementálásra a már meglévő, a korábbi pilot projektben fejlesztett két ügytípus mellett.

A bevezetett ügytípusok az alábbiak:

• Hatósági erkölcsi bizonyítvány igénylés (a pilot projektben megvalósult)

• Vezetői engedély pótlás (a pilot projektben megvalósult)

• Állandó személyazonosító igazolvány igénylés

• Magánútlevél igénylés

• Állandó személyazonosító igazolvány pótlása

• Elektronikus lakcímbejelentés

• Születési anyakönyvi kivonat igénylése

• Házassági anyakönyvi kivonat igénylése

• Bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséről anyakönyvi kivonat igénylése

• Okmányérvényesség ellenőrzése

• Jármű ideiglenes forgalomból történő kivonása

• Jármű ideiglenes forgalomból történő kivonásának meghosszabbítása

• Nemzeti Egységes Kártyarendszer (NEK) kártyafelhasználói regisztráció

• Kormányhivatali aláírásminta-nyilvántartásba vétel iránti kérelem

Az új ügytípusok bevezetésével az eszközökön intézhető ügyek száma növekedni fog és az ügyintézői kapacitások azzal arányban, jóval nagyobb mértékben optimalizálhatóak lesznek.

A Mesterséges Intelligencia Asszisztens készüléket bemutató videó itt érhető el.