KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2020-00058

A projekt célja:

A Kormány a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozatba foglalta a KÖFOP éves fejlesztési keretéből a „Mesterséges intelligenciával támogatott ügyintézési pont (KIOSK) kiterjesztése a kormányhivatalokra, illetve más külső ügyintéző helyszínekre” elnevezésű kiemelt projektre (a továbbiakban: KIOSK projekt) eső keretösszeget. A KIOSK projekt kiemelt projektként került nevesítésre, amelynek megvalósítójaként a Kormány a Belügyminisztériumot vagy az általa vezetett konzorciumot nevezte meg.

A KIOSK projekt a közigazgatás, illetve a közszolgáltatások hatékonyságának növeléséhez, egy ügyfélközpontú, szolgáltató hozzáállású állam működéséhez kíván hozzájárulni a közigazgatási szolgáltatás kommunikálásával az ügyfelek - elektronikus ügyintézési szolgáltatást nyújtó szervezetek és a felhasználók –, továbbá, az állampolgárok felé.

A kioszk eszközök felállításával lehetővé válik a személyes (ügyfél-ügyintéző) érintkezés nélküli, teljes körű ügyintézés bizonyos hatósági ügytípusok vonatkozásában. Az eszközök beszerzésével és üzembe helyezésével egy új, Európában egyedülálló, érintőképernyős, „hibrid” ügyintézési platform jön létre, amely hidat képez a személyes és az elektronikus ügyintézési tér között. A KIOSK projekt keretein belül tervezetten 400 darab kioszk eszköz kerül üzembe helyezésre kormányablakokban, okmányirodákban, postahivatalokban és Digitális Jólét Program Pontokon, valamint 12 új ügytípus kerül implementálásra a már meglévő, a korábbi pilot projektben fejlesztett két ügytípus mellett.

A bevezetni kívánt ügytípusok az alábbiak:

Hatósági erkölcsi bizonyítvány igénylés (a pilot projektben megvalósult)

Vezetői engedély pótlás (a pilot projektben megvalósult)

Állandó személyazonosító igazolvány igénylés

Magánútlevél igénylés

Állandó személyazonosító igazolvány pótlása

Elektronikus lakcímbejelentés

Születési anyagkönyvi kivonat igénylése

Házassági anyakönyvi kivonat igénylése

Bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséről anyakönyvi kivonat igénylése

Okmányérvényesség ellenőrzése

Jármű ideiglenes forgalomból történő kivonása

Jármű ideiglenes forgalomból történő kivonásának meghosszabbítása

Nemzeti Egységes Kártyarendszer (NEK) kártyafelhasználói regisztráció

 

Az új ügytípusok bevezetésével az eszközökön intézhető ügyek száma növekedni fog és az ügyintézői kapacitások azzal arányban, jóval nagyobb mértékben optimalizálhatóak lesznek.

A támogatás összege: 2.600.000.000 Ft

Támogatás mértéke: 100%

Megvalósítás határideje: 2022.12.31.

A projektmegvalósítás helyzete: 2020.10.01.

Kedvezményezett: Belügyminisztérium

A Belügyminisztérium konzorciumvezetőként az általános koordinációs feladatokért, a szakmai felügyeletért, valamint a termék-minőségbiztosításáért felel a KIOSK projektben.

Konzorciumi tagok:

Budapest Főváros Kormányhivatala

Az ügyfél kiszolgálás és a kioszkok elhelyezéséhez szükséges szakértői és/vagy koordinációs tevékenységgel vesz részt a projektben. Feladatai közé tartozik a kormányablakokban történő kioszkok elhelyezési lehetőségének felmérése, szükség esetén a működési környezet megteremtése.

IdomSoft Zrt.

Az IdomSoft Zrt. 100 %-os közvetett állami tulajdonban álló gazdasági társaság, melynek fő tevékenysége jogszabályi kijelölés alapján az egyes nemzeti adatvagyon nyilvántartások, valamint egyéb központi nyilvántartások adatfeldolgozójaként azok működtetése, az egyedi, közigazgatási környezetben működtetendő közepes és nagy, országos informatikai alkalmazói rendszerek fejlesztése (alkalmazás-fejlesztés), rendszerek integrálása, illetve üzemeltetése, valamint az ezekhez kapcsolódó szerviztevékenység (alkalmazás-üzemeltetés).

Az Idomsoft Zrt. a KIOSK projektben fejleszti a mesterséges intelligenciával támogatott ügyintézési pontok front-end és back-end alkalmazásait és adatbázisait. A projekthez kapcsolódó szakrendszerek jelentős részének fejlesztését és üzemeltetését is az IdomSoft Zrt. végzi, így a társaságnál rendelkezésre áll a rendszer megvalósításához szükséges szakmai háttér.

A front-end és back-end alkalmazások fejlesztése során szükség van az ügyintézési folyamatot kiszolgáló szakrendszeri fejlesztések elvégzésére is, amelyek többek között az alábbiak:

·         Személyiadat- és lakcímnyilvántartás

·         Úti okmány nyilvántartás

·         Elektronikus Anyakönyvi Rendszer (EAK)

·         Nemzeti Egységes Kártyarendszer (NEK)

NISZ Zrt.

A NISZ Zrt. a KIOSK projektben a kioszk eszközök beszerzését, valamint a központi oldalon jelentkező eszköz beszerzéseket végzi. Gondoskodik az adott helyszíneken jelentkező gerinchálózat fejlesztési igények kielégítéséről, valamint a megvalósítási helyszíneken (kormányablakok) esetlegesen szükséges hálózatfejlesztéshez kapcsolódó hálózati eszközök beszerzéséről is. További feladatai közé tartozik a kommunikáció és a nyilvánosság tájékoztatása.

Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség (KIFÜ)

A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökségről szóló 268/2010.(XII.3.) Korm. rendelet alapján a KIOSK projektben a projektfolyamat minőségbiztosítási feladatokat a KIFÜ látja el.