EKOP – 3.1.5.

2012. december 1-je és 2014. szeptember 30-a között a Belügyminisztérium az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program keretében, 2 milliárd forintból valósítja meg A rendőrség elektronikus feldolgozó rendszerének korszerűsítése a Közép-magyarországi Régióban című kiemelt projektjét az Országos Rendőr-főkapitányság, a Pest megyei Rendőr-főkapitányság, valamint a Budapesti Rendőr-főkapitányság együttműködésével.

A projekt célja a rendőrség elektronikus rendszereinek korszerűsítése, bővítése, így az egyes közigazgatási folyamatok elektronikus támogatásának szélesítése, valamint az informatikai biztonságot növelő hardverkörnyezet és technikai eszközrendszer fejlesztése, ezzel elősegítve az ügyfelek gyorsabb és korszerűbb kiszolgálását a Közép-magyarországi régióban.

Magyarország közigazgatása amellett, hogy számos tevékenységgel támogatja az ügyfelek boldogulását, sok esetben adminisztratív kötelezettségeket, feladatokat is támaszt az ügyintézés során.

Jelen projekt egyik átfogó célja, hogy a Közép-magyarországi régióban, azaz Budapesten és Pest megyében csökkentse ezeket a terheket és meggyorsítsa az ügyintézést a rendőrségi ügymenet terén. További célja a projektnek, hogy a jelenleg használt rendőrségi ügyviteli rendszert felkészítsék az ügymenet zavartalan és folytonos biztosítására, valamint, hogy olyan szoftverek fejlesztése valósuljon meg, amelyek a közlekedésrendészet és az igazgatásrendészet szakterületeihez kapcsolódó elektronikus ügyintézést a jelenlegi rendszerrel összevonva, integráltan tudják kezelni.

A Közép-magyarországi régióban évente több mint százezer azoknak a lakosoknak a száma, akik ügyintézés céljából keresik fel a Rendőrségi Igazgatási Központot a Teve utcában, vagy igénybe veszik annak szolgáltatásait. Ezeknek az ügyfeleknek az épületen belüli irányítására, valamint biztonságuk megerősítése érdekében a beléptető és ügyfélirányító rendszer olyan bővítése valósul meg a projekt keretében, amely növeli az ügyintézés hatékonyságát és megfelel a kor technológiai követelményeinek.

Mindezek érdekében korszerűsítik a rendőrségnél rendelkezésre álló infrastrukturális hátteret, modernizálják az ügyviteli-ügyfeldolgozási folyamatokat, illetve fejlesztik az ügyfélfogadó- és irányító rendszereket is.

A projekt első részeként 4000 korszerű munkaállomás és központi infrastruktúra beszerzése, majd rendszerbe illesztése történik meg a Budapesti Rendőr-főkapitányság, valamint a Pest-megyei Rendőr-főkapitányság telephelyein. Megtörténik továbbá a régió rendőrségeinél található, 5800 munkaállomást kiszolgáló szerverek konszolidációja, valamint hálózati eszközök beszerzésével három helyi kapitányság lokális hálózatának korszerűsítése is.

A projekt második részében a rendőrségnél jelenleg használt „Robotzsaru” ügyiratkezelő rendszer továbbfejlesztése történik meg, a közlekedésrendészeti illetve az igazgatásrendészeti modulok fejlesztésével.

A megvalósítás harmadik szakaszában modernizálásra kerül a Rendőrségi Igazgatási Központ ügyfélfogadó- és irányító rendszere is: átépítik az ügyfélfogadó teret, felújítják és lecserélik a beléptető rendszer egyes elemeit, valamint új beléptető kártyákat és egy új ügyfélbiztonságot növelő csomagátvizsgáló röntgent szereznek be.

A projekt zárása után – a fentebb részletezett korszerűsítéseknek és beszerzéseknek köszönhetően – megvalósulhat egy átláthatóbb ügyfélirányítási folyamat az Országos Rendőr-főkapitányság épületében, valamint a modernebb eszközök beszerzésével egy stabilabban és biztonságosabban működő infrastruktúra szolgálhatja a Közép-magyarországi régió lakosságát a rendőrségi ügyeik intézésében.