Az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program támogatásával a Belügyminisztérium 2 milliárd forintból megvalósuló, „A rendőrség elektronikus feldolgozó rendszerének korszerűsítése a Közép-magyarországi Régióban” című kiemelt projektjének újabb eredményeként megtörtént a Budapesti Rendőr-főkapitányság részére a Robotzsaru Hot Backup Site hardver eszközök és a hozzá kapcsolódó Oracle fejlesztői platform szerinti szoftverlicencek beszerzése.

A projekt átfogó célja, hogy a Közép-magyarországi régióban, azaz Budapesten és Pest megyében hatékonyabbá tegye az ügyintézést a rendőrség által folyatott hatósági eljárásokban. További cél a rendőrség ügyfeldolgozó rendszerének felkészítése a megnövekedett ügyforgalom kezelésére, tekintettel a párhuzamosan zajló szoftverfejlesztésekre, amelyek eredményeként a jelenlegi rendszerrel integráltan valósul meg a közlekedésrendészeti és igazgatásrendészeti szakterületekhez kapcsolódó elektronikus ügyintézés.

A három elemből álló projekt első, „A technológia infrastruktúra korszerűsítése (Robotzsaruhoz)” című projektelemén belül, az első szakaszban, 2013 nyarán sikeresen megtörtént 5800 munkaállomáshoz Microsoft szerver szoftver és kliens licencek beszerzése.

Újabb eredmény, hogy 2013 augusztusában megvalósulhatott a gyors visszaállítást biztosító környezet beszerzése is. Ennek célja az volt, hogy a jelenlegi Közép-magyarországi régió központi adatbázis kiszolgálóján tárolt adatok rendelkezésre állását a Budapesti Rendőr-főkapitányság növelni tudja egy úgynevezett tartalék adatbázis kiszolgáló segítségével, más néven egy „Hot Backup” rendszer kialakításával. A fejlesztésnek köszönhetően biztosítható a központosított kiszolgáló adatbázis környezet katasztrófatűrő módon történő kialakítása.

Az Oracle adatbázisok katasztrófa esetén, az Oracle Database Enterprise Edition egyik beépített képességét, az Oracle DataGuard lehetőségeit használják ki. Ez a megoldás csomagalapú hálózati kapcsolaton keresztül biztosítja az elsődleges és az üzemzavar esetére fenntartott tárolók közötti adatáramlást, így a vészhelyzeti adatbázis mindig követi az elsődleges környezetben zajló változásokat. A követés szigorúsága beállítható, a megfelelő modell kiválasztása a hálózat sebességétől és az elfogadható adatvesztés mértékétől függően történik.

A beszerzés által létrejön a Közép-magyarországi régió adatait tartalmazó Robotzsaru NEO integrált ügyviteli, ügyfeldolgozó és elektronikus iratkezelő rendszer adatcsomag alapú megkettőzése, valamint szükség esetén megoldható  lesz az adott szervereken futó adatbázis példányok elérhetőségének biztosítása is olyan módon, hogy az egyik adatbázis szerver műszaki hibája esetén az adatbázis folyamatok azonnal elindulhatnak a másodlagos szerveren is.

Jelen projektelem részeként 2013 végéig további infrastrukturális fejlesztések várhatók, többek között 4000 munkaállomás, valamint szerverek és tárolók beszerzése valósul meg.