Az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program támogatásával a Belügyminisztérium 2 milliárd forintból valósítja meg „A rendőrség elektronikus feldolgozó rendszerének korszerűsítése a Közép-magyarországi Régióban” című kiemelt projektjét, amelynek első eredményeként megtörtént az Országos Rendőr-főkapitányság 5800 munkaállomáshoz Microsoft szerver szoftver és kliens licencek beszerzése.

A projektet 2012. december elseje és 2014. március 30-a között, a Belügyminisztérium valósítja meg az Országos Rendőr-főkapitányság, a Pest megyei Rendőr-főkapitányság, valamint a Budapesti Rendőr-főkapitányság együttműködésével. A projekt célja a Rendőrség elektronikus rendszereinek korszerűsítése, bővítése, így az egyes közigazgatási folyamatok elektronikus támogatásának szélesítése, valamint az informatikai biztonságot növelő hardverkörnyezet és technikai eszközrendszer fejlesztése, ezzel elősegítve az ügyfelek gyorsabb és korszerűbb kiszolgálását a Közép-magyarországi régióban.

A legtöbb ágazati szervezet számára a legfőbb technológiai kihívást a gyorsan fejlődő informatikai környezet jelenti. A kliens és a szerver oldali géppark, valamint a rendelkezésre álló licence állomány elavult, sok esetben elérik a 10 éves kort, azonban a szükséges amortizációs cseréket az elmúlt időszakban nem sikerült végrehajtani.

A Rendőrség kiemelt társadalmi szerepe miatt különösen fontos, hogy informatikai rendszere védett legyen, így védve az állampolgárok adatait és érdekeit, gyorsítva az ügyintézést és biztosítva az egyértelmű számon-kérhetőséget.

A rendőrségen belül, a dolgozók munkaállomásainak alkalmasnak kell lenniük a rajtuk keresztül folyó adatok védelmére, valamint a kor elvárásainak megfelelve, a különböző informatikai rendszerek összekapcsolásával képesnek kell lenniük a hatékonyabb, gyorsabb ügyintézés biztosítására. Mindezek érdekében, a projekt során infrastrukturális korszerűsítésre kerül sor, modernizálják az ügyviteli-ügyfeldolgozási folyamatokat, illetve a Rendőrségi Igazgatási Központban fejlesztésre kerülnek az ügyfélfogadó-és irányító rendszerek is.

A projekt három részből áll.
Az első szakaszban sikeresen megtörtént 5800 munkaállomáshoz Microsoft szerver szoftver és kliens licencek beszerzése. A továbbiakban tervezett 4000 db korszerű munkaállomás és központi infrastruktúra beszerzése, majd rendszerbe illesztése a Budapesti Rendőr-főkapitányság, valamint a Pest-megyei Rendőr-főkapitányság telephelyein. Az első szakasz záró  eleme a régió rendőrségeinél található 5800 munkaállomást kiszolgáló szerverek konszolidációja, valamint hálózati eszközök beszerzésével 3 helyi kapitányság lokális hálózatának korszerűsítése.

Később, a projekt második részében a rendőrségnél jelenleg használt „Robotzsaru” ügyiratkezelő rendszer továbbfejlesztése valósul meg – a közlekedésrendészeti illetve az igazgatásrendészeti modulok fejlesztésével –, majd a harmadik szakaszban modernizálásra kerül a Rendőrségi Igazgatási Központ ügyfélfogadó-és irányító rendszere is: átépítik az ügyfélfogadó teret, felújítják és lecserélik a beléptető rendszer egyes elemeit, valamint új beléptető kártyákat és egy új  ügyfélbiztonságot növelő csomagátvizsgáló röntgent szereznek be.

A projekt lezárása után a fentebb részletezett modernebb eszközök és infrastrukturális háttér beszerzésének, illetve az Országos Rendőr-főkapitányság épületében lezajló ügyfélfogadó-és irányító rendszer korszerűsítésnek köszönhetően megvalósulhat egy gyorsabb és hatékonyabb ügyintézés a Közép-magyarországi régió lakossága számára.