2013. december 9-10-én tartották a Belügyminisztériumban a Dunai Folyami Fórum létrehozására irányuló rendészeti projekt (DARIF) Első Szakértői Munkacsoporti Ülését. A DARIF tíz tagországából összesen több mint 70 szakember gyűlt össze azzal a céllal, hogy döntést hozzanak a 2014-ben esedékes három közös művelet témájáról és végrehajtásáról.

A bűnügyi kockázatelemzés, vámügy, határrendészet, vízi közlekedés, veszélyesáru-szállítás és információcsere területéről érkező nemzeti szakértők két napig tanácskozhattak arról, hogy milyen témák és irányvonalak mentén kezdjék el a közös műveletek technikai és gyakorlati megvalósítását.

Herczeg Mónika rendőr alezredes, a DARIF projektmenedzsere a nyitóülésen bemutatta a projektet és hangsúlyozta, hogy a kezdeményezés az Európai Bizottság, az Europol, az Aquapol és a FRONTEX támogatását is élvezi. A 2014-es közös műveleteket márciusban, júliusban és novemberben hajtják végre, amelyek során minden országból egy összekötő tiszt érkezik Mohácsra. Itt a koordinációt és az információk összegyűjtését felügyelik, míg a műveleteket – nemzeti személyzettel és felszereléssel – a tíz tagországban egyszerre hajtják végre.

Az ülésen a munka öt szakértői csoportban folyt. A szakértők aktívan részt vettek a témák formálásában és kidolgozásában, valamint minden ország képviselője, minden munkacsoportban elmondhatta konstruktív véleményét a jövőre nézve. A szakértők egyöntetűen támogatták a közös ellenőrzési mechanizmusok, illetve az egységesített okmányok és dokumentumok bevezetését annak érdekében, hogy a Dunán történő határátlépés minél gyorsabban és hatékonyabban működhessen. Azt is hangsúlyozták, hogy közös adatbázisok létrehozására van szükség, amelyek megkönnyítik az információáramlást, ugyanakkor törekedni kell a bürokrácia egyszerűsítésére is, a szigorú biztonsági előírások maradéktalan teljesülése mellett.

A rendezvény második napján, a záróülésen Herczeg Mónika elmondta, hogy a 2014-ben esedékes három közös művelet mellett már keresik a lehetőségét és az anyagi forrását egy úgynevezett extra szakértői munkacsoporti ülés megtartásának, amelynek legfőbb célja az lenne, hogy az első közös művelet végrehajtását követően, az eredmények összegzése mellett, a tanulságokat is levonva folytathassák a munkát.

A rendezvényen elhangzott előadások anyagai ide kattintva a kapcsolódó anyagok közül, „Prezentations 9-10. december 2013” címmel tölthetők le.

The 1st Technical Workshop of the „Setting up the structure of a Danube River Forum” (DARIF) project

HOME/2012/ISEC/FP/C2/4000003980

The 1st Technical Workshop of the DARIF project was held on the 9-10th December 2013 in Budapest in the Ministry of Interior. More than 70 experts met from the ten member states of the DARIF in order to elaborate on the topics and implementation of the three joint operations that are due in 2014.

The experts from the field of criminal risk analysis, customs, border management, water transportation and transportation of dangerous goods as well as information exchange discussed the main points during the two days in order to put the initiatives into practice.

Ms Mónika Herczeg lieutenant colonel – who is the project manager of the DARIF – introduced the project at the plenary session and emphasized that the European Commission, the Europol, the Aquapol and the FRONTEX ensured the DARIF about their full support. The joint operations will be implemented in March, July and November and one national representative from each member state will be in Mohács to gather information and coordinate the operations. At the same time the operations themselves will be carried out in every member state with national personnel and equipment.

In the 1st Technical Workshop there were five expert groups in which the participants had the opportunity to go into details of their specific field of expertise. The experts actively took part in the discussions and most of them had constructive contribution to the future activities. The experts unanimously supported the idea of establishing common control mechanisms and unified documents in order to make the border control along the Danube quicker and more effective. They emphasized the importance of the setting up of common databases, the facilitation of the flow of information and the simplification of bureaucracy, because these are interests of all of us, while the strict security measures are fully obeyed. At the closing session Ms Mónika Herczeg said that in addition to the three joint operations the project team was looking for the opportunity and financial sources to organize an “extra” workshop with the objective to discuss the experiences and synthesize the results of the first joint operation.

If you are interested in the „Prezentations 9-10. december 2013”, please click here.