EFOP-1.3.3-16-2016-00001

A kedvezményezett neve: Belügyminisztérium
Konzorciumi tag: Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága·
A szerződött támogatás összege: 5 734 000 000 Ft
Támogatás mértéke: 100%
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2022. 12. 31.
A projekt tartalmának bemutatása: 
A projekt célja a jogerősen kiszabott szabadságvesztés büntetést töltő elítéltek, a letartóztatottak társadalmi és munkaerőpiaci reintegrációjának erősítése és az elkövetők bűnismétlési kockázatának csökkentése érdekében reintegrációs program megvalósítása, amely egyrészt fókuszál a célcsoport fejlesztésére, másrészt a modell befogadására alkalmas környezet megteremtését, a célcsoporttal dolgozó szakemberek felkészítését célozza. Ennek keretében humánszolgáltatásokat nyújtunk a büntetés-végrehajtási intézetekben, kompetencia-fejlesztő csoportfoglalkozásokat tartunk, szakképzéseket szervezünk, munkaszocializációs programot biztosítunk. A fiatalkorúak számára tanodaszerű szolgáltatást biztosítunk, a szabadultak és reintegrációs őrizetben lévők, társadalmi kötődés programban részt vevők számára Közösségi Foglalkoztatót működtetünk. A fogvatartottak hozzátartozói számára is biztosítunk segítő szolgáltatásokat.
A „Fogvatartottak reintegrációja” című projektben elsősorban azon fogvatartottak vehetnek részt, akik 5 éven belül szabadulnak, tehát a közeljövőben szembesülnek a visszailleszkedés nehézségeivel. A program teljes ideje alatt ez a fogvatartottak több mint egynegyedének, azaz 4600 főnek a bevonását jelenti, akik közül 1800 fogvatartott vehet részt kompetenciafejlesztő foglalkozásokon, 1100 fő pedig piacképes szakmát tanulhat.
A szabadulás utáni beilleszkedést segíti elő a családi kapcsolatok megerősítése és a gyermekbarát látogatóhelyiségek kialakítása is, valamint, hogy a helyi közösség számára nyújtott jóvátételi programokon keresztül a fogvatartottak felelősségvállalása és a közösségi értékek iránti elköteleződése is erősödik.
A „TEtt-Program” projekt közel 10 éve támogatja a fogvatartottak szabadulásra való felkészítését. A korábbi tapasztalatokra alapozva a jelenlegi projekt nagy hangsúlyt fektet a fogvatartottak aktív szerepvállalására, a személyre szabott fejlesztésekre, a fogvatartottak hozzátartozóinak bevonására, illetve a helyi közösségekkel, beleértve az elhelyezkedést segítő szervezetekkel való szorosabb együttműködésre. A program a büntetés-végrehatási szervezet reintegrációs tevékenységeivel szorosan együttműködve, azt kiegészítve valósul meg.
Eddig (2022. május 31-ig) 6741 fogvatartott és 1098 hozzátartozó bevonása valósult meg. A projekt keretében 1448 fogvatartott tanult piacképes szakmát, 2066 fogvatartott kompetenciafejlesztő foglalkozásokon vett részt. Jóvátételi programból 151 valósult meg eddig, a tanodaszerű szolgáltatásokat pedig 171 fő vette igénybe a fiatalkorúak elhelyezésére szolgáló börtönökben.
A projekt keretében történő reintegrációs szolgáltatásokat érintő tevékenységek:
Humánszolgáltatások biztosítása a projektben:
Egyéni és csoportos motivációs foglalkozások szervezése.
Munkaerőpiaci és információs szolgáltatás nyújtása, álláskeresési tanácsadás, kulcsképességek fejlesztése, álláskeresési technikák oktatása.
Társadalmi reintegrációt elősegítő szolgáltatások.
A szabadulás utáni beilleszkedés elősegítése érdekében a természetes támogató háló megerősítése, felkészítése a visszafogadásra, a helyi közösség érzékenyítése.
Humánszolgáltatások hozzátartozóknak:
Hozzátartozók toborzása, tájékoztatása.
Munkaerőpiaci és információs szolgáltatás nyújtása, álláskeresési tanácsadás, kulcsképességek fejlesztése, álláskeresési technikák oktatása.
Társadalmi reintegrációt elősegítő szolgáltatások a hozzátartozók számára.
Közösségi Foglalkoztató:
Lehetőséget biztosít az EFOP tanácsadók és a pártfogó felügyelők számára is ügyfélfogadásra és foglalkozások megtartására egyaránt.
Tanodaszerű szolgáltatás megvalósítása fiatalkorú fogvatartottak körében:
Mentálhigénés szolgáltatások,
Családi kapcsolatok helyreállítása,
Tehetséggondozás,
Tanulástámogatás,
Közösségi tér 
Kulturális tevékenységek, kultúrafogyasztás.
Munkaszocializációs projektelem:
Célja elsősorban a nem dolgozó fogvatartottak foglalkoztathatóságának javítása, alkalmassá tétele szabadulás után a munkaerőpiacon való megjelenésre vagy munkaerőpiaci programba történő belépésre.
Szolgáltatásfejlesztési koncepciók kidolgozása:
Foglalkozási rehabilitációs szolgáltatások
Félutasház
Kutatás, projektmonitoring és projektértékelés
A projektről további, folyamatosan frissülő információkat a következő honlapon találnak: www.tettprogram.hu