Fogvatartottak reintegrációja

EFOP-1.3.3-16-2016-00001

A kedvezményezett neve: Belügyminisztérium

Konzorciumi tag: Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága·

A szerződött támogatás összege: 5 730 495 278 Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt befejezési dátuma: 2023. 10. 31.

A projekt tartalmának bemutatása: 

A Belügyminisztérium és a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága közösen indította el az 5,730 milliárd forint 100%-ban európai uniós, vissza nem térítendő támogatásból megvalósuló, 2023. október 31-ig tartó projektet a konvergencia régiókban (Budapest és Pest megye kivételével Magyarország területén). A büntetés-végrehajtási intézetekben megvalósuló program célja az elítéltek és a letartóztatottak társadalmi és munkaerőpiaci reintegrációjának erősítése, ezen keresztül az elkövetők bűnismétlési kockázatának csökkentése volt.

A „Fogvatartottak reintegrációja” című projektben elsősorban azon fogvatartottak vehettek részt, akik 5 éven belül szabadultak, tehát a közeljövőben szembesültek a visszailleszkedés nehézségeivel. A projekt segítségével 831 börtönből szabaduló állt munkába vagy regisztrált álláskeresőként, 2200 fogvatartott vett részt kompetenciafejlesztő foglalkozáson, több mint 1400-an szereztek piacképes szakmát, 183 alkalommal pedig jóvátételi program keretében fejezték ki megbánásukat. Emellett 1150 fő hozzátartozó számára is biztosítottunk humánszolgáltatásokat, elősegítve munkaerőpiaci esélyeinek javítását és a szabadult családba történő visszafogadását. 

Az előbb felsoroltakon túl a fiatalkorúak elhelyezését célzó büntetés-végrehajtási intézetekben speciális, a tanoda sztenderd alapján kialakított szolgáltatásokon keresztül pszichológus és pedagógus munkatársak segítették a fiatalkorú fogvatartottak előmenetelét. A személyiségfejlődés egészét szem előtt tartó komplex szolgáltatást igénybe vevő fogvatartottak száma elérte a 183 főt.  

2020 szeptemberétől továbbá négy büntetés-végrehajtási intézetben – Pálhalmai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet, Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön, Kalocsai Fegyház és Börtön, Kiskunhalasi Országos Büntetés-végrehajtási Intézet – úgynevezett munkaszocializációs projektelem került bevezetésre. A komplex szolgáltatáscsomag keretében személyre szabottan történt a fogvatartottak munkavégzéshez szükséges kompetenciáinak fejlesztése, melyek elősegítették a szabadulás utáni sikeres munkavállalást. A projektelem keretében az említett négy büntetés-végrehajtási intézetben tanműhelyek kialakítására is sor került. 

A fogvatartottak számára kiemelten fontos, hogy hozzáférjenek a büntetés-végrehajtási intézetben azokhoz a foglalkozási rehabilitációs szolgáltatásokhoz, melyekkel munkavégző képességeik, készségeik szinten tartása, valamint fejlesztése megtörténik, az önbecsülésük és felelősségérzetük növelésével felkészíthetőek arra, hogy szabadulásukat követően több esélyük legyen elhelyezkedni a munkaerőpiacon. Ezért az összehangolt reintegrációt segítő szolgáltatási rendszer részeként 2022 októberétől a projekt keretében új, foglalkozási rehabilitációs szolgáltatás került bevezetésre. 

A projekt célkitűzései között szerepelt, hogy a fogvatartottak támogatással már a szabadulásukat megelőzően felkészüljenek a munkaerőpiaci és társadalmi visszailleszkedésre. Ennek köszönhetően a programban résztvevők a számukra szükséges, és a szabadulásra felkészüléshez hasznos szolgáltatásokat vehettek igénybe. A szabadulás utáni beilleszkedést segítette elő a családi kapcsolatok megerősítése és a gyermekbarát látogatóhelyiségek kialakítása is, valamint, hogy a helyi közösség számára nyújtott jóvátételi programokon keresztül a fogvatartottak felelősségvállalása és a közösségi értékek iránti elköteleződése is erősödött.

A büntetés-végrehajtás eredményes reintegrációt célzó tevékenysége nem ér véget a szabadulással, a szabadult elítéltet befogadó társadalom részéről is támogatásra van szükség, ezért a program keretében Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében Közösségi Foglalkoztatók kerültek kialakításra. A Közösségi Foglalkoztatók célja a szabadult elítéltek társadalmi reintegrációjának elősegítése, a reintegrációs őrizetben, társadalmi kötődés programban részt vevő fogvatartottak és hozzátartozóik személyiségének és kompetenciáinak fejlesztése, munkaerőpiaci készségeik és lehetőségeik támogatása volt. 

A „TEtt-program” több mint 15 éve támogatja a fogvatartottak szabadulásra való felkészítését. A korábbi tapasztalatokra alapozva a jelenlegi projekt nagy hangsúlyt fektetett a fogvatartottak aktív szerepvállalására, a személyre szabott fejlesztésekre, a fogvatartottak hozzátartozóinak bevonására, illetve a helyi közösségekkel, beleértve az elhelyezkedést segítő szervezetekkel való szorosabb együttműködésre. A program a büntetés-végrehajtási szervezet reintegrációs tevékenységeivel szorosan együttműködve, azt kiegészítve valósult meg.

A Közép-Magyarország régióban költségvetési forrásból valósult meg a fogvatartottak szabadulás utáni beilleszkedését segítő reintegrációs program.

Az EFOP 1.3.3-16-2016-00001 azonosító számú, „Fogvatartottak reintegrációja” című projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg.

A projekt részleteiről és az előzményeiről bővebb információt a tettprogram.hu, valamint a bv.gov.hu/hu/efop-1-3-3 oldalon olvashatnak.

Menü

Főoldal

Navigáció