Fogvatartottak reintegrációja

EFOP-1.3.3-16-2016-00001

A kedvezményezett neve: Belügyminisztérium

Konzorciumi tag: Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága·

A szerződött támogatás összege: 5 734 000 000 Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2023. 10. 31.

A projekt tartalmának bemutatása: 

A Belügyminisztérium és a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága közösen indította el az 5,734 milliárd forint 100%-ban európai uniós, vissza nem térítendő támogatásból megvalósuló, 2023. október 31-ig tartó projektet a konvergencia régiókban (Budapest és Pest megye kivételével Magyarország területén). A büntetés-végrehajtási intézetekben megvalósuló program célja az elítéltek és a letartóztatottak társadalmi és munkaerőpiaci reintegrációjának erősítése, ezen keresztül az elkövetők bűnismétlési kockázatának csökkentése.

A „Fogvatartottak reintegrációja” című projektben elsősorban azon fogvatartottak vehetnek részt, akik 5 éven belül szabadulnak, tehát a közeljövőben szembesülnek a visszailleszkedés nehézségeivel. A program teljes ideje alatt ez a fogvatartottak több mint egynegyedének, azaz 5400 főnek a bevonását jelenti, akik közül 1900 fogvatartott vehet részt kompetenciafejlesztő foglalkozásokon, 1300 fő pedig piacképes szakmát tanulhat. Emellett 1150 fő hozzátartozó számára is biztosítunk humánszolgáltatásokat, elősegítve munkaerőpiaci esélyeinek javítását és a szabadult családba történő visszafogadását. 

Az előbb felsoroltakon túl a fiatalkorúak elhelyezését célzó büntetés-végrehajtási intézetekben speciális, a tanoda sztenderd alapján kialakított szolgáltatásokon keresztül pszichológus és pedagógus munkatársak segítik a fiatalkorú fogvatartottak előmenetelét. A személyiségfejlődés egészét szem előtt tartó komplex szolgáltatást igénybe vevő fogvatartottak tervezett száma a projektben 170 fő.  

2020 szeptemberétől továbbá négy büntetés-végrehajtási intézetben – Pálhalmai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet, Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön, Kalocsai Fegyház és Börtön, Kiskunhalasi Országos Büntetés-végrehajtási Intézet – úgynevezett munkaszocializációs projektelem került bevezetésre. A komplex szolgáltatáscsomag keretében személyre szabottan történik a fogvatartottak munkavégzéshez szükséges kompetenciáinak fejlesztése, melyek elősegítik a szabadulás utáni sikeres munkavállalást. A projektelem keretében az említett négy büntetés-végrehajtási intézetben tanműhelyek kialakítására is sor került. 

A fogvatartottak számára kiemelten fontos, hogy hozzáférjenek a büntetés-végrehajtási intézetben azokhoz a foglalkozási rehabilitációs szolgáltatásokhoz, melyekkel munkavégző képességeik, készségeik szinten tartása, valamint fejlesztése megtörténik, az önbecsülésük és felelősségérzetük növelésével felkészíthetőek arra, hogy szabadulásukat követően több esélyük legyen elhelyezkedni a munkaerőpiacon. Ezért az összehangolt reintegrációt segítő szolgáltatási rendszer részeként 2022 októberétől a projekt keretében új, foglalkozási rehabilitációs szolgáltatás került bevezetésre. 

A projekt célkitűzései között szerepel, hogy a fogvatartottak támogatással már a szabadulásukat megelőzően felkészüljenek a munkaerőpiaci és társadalmi visszailleszkedésre. Ennek köszönhetően a programban résztvevők a számukra szükséges, és a szabadulásra felkészüléshez hasznos szolgáltatásokat vehetnek igénybe. A szabadulás utáni beilleszkedést segíti elő a családi kapcsolatok megerősítése és a gyermekbarát látogatóhelyiségek kialakítása is, valamint, hogy a helyi közösség számára nyújtott jóvátételi programokon keresztül a fogvatartottak felelősségvállalása és a közösségi értékek iránti elköteleződése is erősödik.

A büntetés-végrehajtás eredményes reintegrációt célzó tevékenysége nem ér véget a szabadulással, a szabadult elítéltet befogadó társadalom részéről is támogatásra van szükség, ezért a program keretében Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében Közösségi Foglalkoztatók kerültek kialakításra. A Közösségi Foglalkoztatók célja a szabadult elítéltek társadalmi reintegrációjának elősegítése, a reintegrációs őrizetben, társadalmi kötődés programban részt vevő fogvatartottak és hozzátartozóik személyiségének és kompetenciáinak fejlesztése, munkaerőpiaci készségeik és lehetőségeik támogatása. A projekt vállalása, hogy 675 fő kerül közösségi foglalkoztatóba bevonásra. 

A „TEtt-program” több mint 10 éve támogatja a fogvatartottak szabadulásra való felkészítését. A korábbi tapasztalatokra alapozva a jelenlegi projekt nagy hangsúlyt fektet a fogvatartottak aktív szerepvállalására, a személyre szabott fejlesztésekre, a fogvatartottak hozzátartozóinak bevonására, illetve a helyi közösségekkel, beleértve az elhelyezkedést segítő szervezetekkel való szorosabb együttműködésre. A program a büntetés-végrehajtási szervezet reintegrációs tevékenységeivel szorosan együttműködve, azt kiegészítve valósul meg.

A Közép-Magyarország régióban költségvetési forrásból valósul meg a fogvatartottak szabadulás utáni beilleszkedését segítő reintegrációs program.

Az EFOP 1.3.3-16-2016-00001 azonosító számú, „Fogvatartottak reintegrációja” című projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.

A projektről bővebb információt a www.tettprogram.hu oldalon olvashatnak.

Menü

Főoldal

Navigáció