KÖFOP-2.2.7-VEKOP-20-2020-00001

A kedvezményezett neve: Belügyminisztérium

Konzorciumi tagok:

·        Belügyminisztérium

·        IdomSoft Zrt.

·        NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.

·        Magyar Államkincstár

·        KINCSINFO Kincstári Informatikai Nonprofit Kft.

A támogatás összege: 977 551 299  Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt befejezési dátuma: 2023.11.15.

A projekt tartalmának bemutatása: 

A Kormányzat deklarált célja az átlátható és a közélet tisztaságát garantáló, automatizált és a rugalmas humánerőforrás gazdálkodást lehetővé tevő informatikai eszközök és folyamatok fejlesztése. A projekt azon túl, hogy illeszkedik a KÖFOP eljárások elektronizálását célzó feltételrendszerébe, átfogó célként hozzájárul a kormányzati antikorrupciós, bürokráciacsökkentő, ügyfélorientált stratégiai irányainak teljesítéséhez. A 2020–2022 közötti időszakra szóló középtávú Nemzeti Korrupcióellenes Stratégia kifejezetten kimondja, hogy „(…) célszerű egy, az állam által szolgáltatott Automatizált Közigazgatási Döntéshozatali (AKD) modell létrehozása, amelynek eredményeként az ügy indítása és lezárása közötti ügyintézési lépések emberi beavatkozás nélkül történhetnek meg”.

A projekt által megvalósítani tervezett közvetlen szakmai eredmények az alábbiak:

•          automatikus közigazgatási döntéshozatali (AKD) szolgáltatás szélesebb körben igénybe vehető SZEÜSZ-ként történő kialakítása;

•              az AKD szolgáltatás meghatározott szempontok és módszertan szerint kiválasztott pilot eljárásokban történő implementálása;

•          az új közigazgatási modellként megjelenő szolgáltatás széles körű kiterjesztésének, és a mesterséges intelligenciára alapuló továbbfejlesztésének vizsgálata, és a kiterjesztést célzó képzési láb és implementációs módszertan kidolgozása.