KÖFOP-2.2.7-VEKOP-20-2020-00001

A projekt célja:

A Kormányzat deklarált célja az átlátható és a közélet tisztaságát garantáló, elektronizált és a rugalmas humánerőforrás gazdálkodást lehetővé tevő automatizáción alapuló informatikai eszközök és folyamatok fejlesztése. A projekt azon túl, hogy illeszkedik a KÖFOP eljárások elektronizálását célzó feltételrendszerébe, átfogó célként hozzájárul a kormányzati antikorrupciós, bürokráciacsökkentő, ügyfélorientált stratégiai irányainak teljesítéséhez. A 2020–2022 közötti időszakra szóló középtávú Nemzeti Korrupcióellenes Stratégia kifejezetten kimondja, hogy „(…) célszerű egy, az állam által szolgáltatott Automatizált Közigazgatási Döntéshozatali (AKD) modell létrehozása, amelynek eredményeként az ügy indítása és lezárása közötti ügyintézési lépések emberi beavatkozás nélkül történhetnek meg”.

A támogatás összege: 977 661 304 Ft

Támogatás forrása:

·         KÖFOP-ból 80,9%

·         VEKOP-ból 19,1%

Támogatás mértéke: 100%

Megvalósítási időszak: 2021.01.01.-2022.12.31.

Támogatási kérelem benyújtva 2020. november 30-án

Státusz: Szerződéskötés alatt

A projektmegvalósítás helyzete:

Kedvezményezett: Belügyminisztérium

Konzorciumi tagok:

·        Belügyminisztérium

·        IdomSoft Zrt.

·        NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.

·        KOPINT-DATORG Informatikai és Vagyonkezelő Kft.,

·        Magyar Államkincstár

A palyazat.gov.hu oldalon 2020. november 13. napján megjelent a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program keretében a KÖFOP-2.2.7-VEKOP-20 „Automatikus Közigazgatási Döntéshozatali (AKD) rendszer SZEÜSZ kialakítása” tárgyú felhívás. A támogatási kérelem benyújtásának határideje 2020. november 30. napja volt.

A Támogatási Kérelem beadási határidejére figyelemmel, a konzorciumi partnerek hatékony közreműködésével előkészítettük a szükséges dokumentumokat, az adatokat rögzítettük az EPTK rendszerben, és 2020. november 30-án benyújtásra került a projektre vonatkozó Támogatási Kérelem, melynek jogosultsági és tartalmi vizsgálata megtörtént az Irányító Hatóság részéről. A vizsgálatokat követően 2021. március 26-án megszületett a Támogatói Döntés, a Támogatási Szerződés megkötése folyamatban van.