A KÖFOP-2.1.5-VEKOP-16-2016-00001 azonosítószámú, „A versenyképes közszolgálat személyzeti utánpótlásának stratégiai támogatása” című kiemelt projekt célja a közszolgálat emberi-erőforrás gazdálkodás menedzsment eszközeinek fejlesztése, valamint az életpályák működtetési feltételeit biztosító kormányzati, szervezeti és személyes közszolgálati kompetenciák fejlesztése.

A Projekt vállalása a magyar közigazgatás reformtörekvései között kiemelt fontosságú humánerőforrás bázis megújítása, a személyi állomány folyamatos szakmai fejlesztése, amely nélkül nem képzelhető el az Európai Unió-s és a hazai igényeknek megfelelő közigazgatási működés. Központi kérdés a közigazgatás, a közigazgatás intézményeinek hatékonysága, eredményességének növelése, vagyis a minőségi közszolgáltatás. A célkitűzés elérése szempontjából az egyik legfontosabb elem a korszerű informatikai rendszerek alkalmazása, kifejlesztése. Ennek jegyében a Projekt keretén belül a korszerű személyügyi szakmai tevékenységet támogató informatikai és módszertani fejlesztések valósultak meg.  A szakmai rendezvényen bemutatásra került a 2021. január 1-jét követően bevezetésre kerülő:

  1. A Kormányzati Személyügyi Döntéstámogató Rendszer (KSZDR)
  2. A Közszolgálati HR rendszer (KHR) az alábbi alrendszerekkel:
  • jelenlegi tartalékállomány nyilvántartásának helyet adó TARTINFOR-rendszer továbbfejlesztett változata a TARTINFOR rendszere, 
  • ezen outplacement tevékenységet kiegészítő, jelenléti és on-line kompetenciafejlesztést biztosító ÚJ KARRIER Program, 
  • a közszféra álláshelyeinek gyűjtőhelyeként funkcionáló KÖZIGÁLLÁS portált kiváltó KÖZSZOLGÁLLÁS, amely a közszolgálati szervezetek toborzás-kiválasztási folyamatainak a teljes körű menedzselését szolgálja,
  • valamint a személyügyi szakterület innovatív szakmai támogatására, a közszolgálati HR szaktudás forrásaként a HR tudásbázis és szakértői hálózat

portálok és informatikai szakrendszerek/nyilvántartások.