KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00023

A projekt célja:

A projekt célja, hogy a tényleges vízhasználatokkal (kiemelve a mezőgazdasági célú vízhasználatot), azok technikai jellemzőivel, térbeliségével és időbeli lefolyásával kapcsolatban pontos adatokat és információt szolgáltasson a vízügyi igazgatási szervek, vízügyi hatóságok, a döntéshozók és a statisztikai szervek felé, csökkentse a vízhasználók és hatóságok adminisztratív terheit a vízhasználathoz kapcsolódó vízjogi engedélyezési eljárás gyorsításával és egyszerűsítésével. Lehetővé teszi a potenciális vízigényekre vonatkozó előzetes vízügyi információk elérhetőségét az állampolgárok számára egy innovatív, szolgáltató szemléletű, felhasználóbarát hatósági eljárások elektronizálását támogató komplex informatikai alkalmazással.

A megítélt támogatás összege: 5 794 281 275 Ft

Megvalósítási időszak: 2015.10.01.-2021.12.31.

A projektmegvalósítás helyzete:

Konzorciumvezető: Belügyminisztérium

Konzorciumi tagok:

·         Agrárminisztérium

·         Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

·         Lechner Tudásközpont Nonprofit Kft.

·         Országos Vízügyi Főigazgatóság

·         AKI Agrárközgazdasági Intézet Nonprofit Kft.

·         Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

·         Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség

 A fejlesztés keretében megvalósult a vízjogi engedélyezéssel kapcsolatos adminisztratív feladatok elektronikus megvalósításának támogatása, mely az engedélyek nyilvántartásán és szakmai megalapozásán túl az engedélykérelmek beadásának, valamint az engedélyek kiadásának online lehetőségét is biztosítja. Létrejött egy olyan elektronikus nyilvántartás, amely a vízi létesítményekkel, vízi munkákkal és vízhasználatokkal összefüggő jogokat, kötelezettségeket és egyéb információkat tartalmazza, ezáltal az elektronikus vízikönyvekkel a kiadott engedélyek elérhetővé válnak valamennyi vízügyi hatóság számára. Kiépült a bírság-nyilvántartási és folyamatszervezési rendszer, amely képes a hatósági ellenőrzések és szemlék során kiszabott bírságokkal kapcsolatos feladatok teljes - a bírság kiszabásától a bírság befizetéséig tartó - folyamatának nyomon követésére és végrehajtására, valamint megvalósult a szakemberek munkájának mobil eszközökkel történő támogatása, ennek segítségével a bírság kiszabása akár azonnal elindíthatóvá válik. Az ügyfélkapuhoz történő csatlakozással bevezetésre került a vízkészletjárulék bevallásokat rögzítő szoftver, amely az elektronikus eljárás, a jogszabályi változások és a meghatározott járulékokkal kapcsolatos feladatok (kiszabástól a befizetésig) teljes folyamatát nyomon követ.

 A projektről további, folyamatosan frissülő információkat a következő honlapokon találnak:

·         www.ovf.hu

·         www.katasztrofavedelem.hu