01C0185

Vezető partner neve: Belügyminisztérium

Projektpartnerek:

• Flamand Földhivatal; 

• Lappföldi Regionális Tanács; 

• Rzeszow-i Regionális Fejlesztési Ügynökség;

• Alicante Tartományi Tanács;

• Kutatási és Fejlesztési Kompetenciaközpont Kft. - Horvátország;

• BURST Nonprofit Kft; 

• Miniszterelnökség;

A pályázat teljes költségvetése: 1 819 180 €

Támogatás mértéke: 80%

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2027.02.28.

A projekt tartalmának bemutatása:

Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás az egyik legnagyobb kihívás, amellyel a helyi önkormányzatoknak a 21. században szembe kell nézniük. Az e jelenséghez való alkalmazkodás és a katasztrófakockázatok csökkentése érdekében a természetalapú megoldások (NBS: Nature Based Solutions) olyan intézkedések, amelyek a természettel együttműködve és annak javításával az ökoszisztémák helyreállítását és védelmét szolgálják. Az ökoszisztéma-alapú megközelítéseknek szerves részét kell képezniük az éghajlatváltozás negatív hatásaihoz való alkalmazkodásra és azok mérséklésére irányuló átfogó erőfeszítéseknek. Erre válaszul az NBS4LOCAL projekt olyan szakpolitikák kidolgozására összpontosít, amelyek az NBS értékét a helyi vagy regionális éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodási stratégiák szerves részeként népszerűsítik.

A kitűzött cél érdekében az NBS4LOCAL projekt egy felülről induló megközelítést alkalmaz, melynek szerves részét képezi a jelenlegi szakpolitikai eszközök értékelése és összehasonlítása, az éghajlatváltozás negatív hatásainak való kitettség felmérése és módszertani jó gyakorlatok feltérképezése, illetve a projektben elért eredmények széleskörű terjesztése.

A vezetőpartner szerepét a Belügyminisztérium látja el. Projektpartnereink pedig a Flamand Földhivatal(Belgium), a Lappföldi Regionális Tanács(Finnország), a Rzeszowi Regionális Fejlesztési Ügynökség (Lengyelország), Alicante Tartományi Tanácsa (Spanyolország), a Kutatási és Fejlesztési Kompetenciaközpont Kft. (Horvátország), valamint a Miniszterelnökség, tanácsadó partner pedig a BURST non profit Kft. 

Minden egyes partner szervezet egy belföldi érdekelti csoportot működtet, amelyben azokat a szervezeteket gyűjtötték össze és hívták együttműködésre, akik számára a szervezet által elért eredmények hozzáadott értékkel bírhatnak.

A partnerségen belül két tematikus csoport kerül kialakításra az egyes partnerek fő profilja mentén: A víz és városi zöldítés, valamint az erdészet és mezőgazdaság.

Ezek a csoportok a partnerségen belül szorosabban együttműködnek majd. A régiók közötti tapasztalatcsere és tudásmegosztási tevékenységek biztosítják a rendszeres kapcsolatot az egyes csoportok között.

A projektről további, folyamatosan frissülő információkat a következő honlapon találnak: https://www.interregeurope.eu/