A Belügyminisztérium Személyügyi Helyettes Államtitkárságának szervezésében, 2019. január 29-én, a rendvédelmi szervek állományát érintő foglalkoztatási szabályok változásairól, valamint a KÖFOP-2.1.5–VEKOP-16-00001 azonosító jelű, „A versenyképes közszolgálat személyzeti utánpótlásának stratégiai támogatása” című kiemelt projekt végrehajtásával kapcsolatos feladatokról a rendvédelmi szervek parancsnokai részére, miniszteri értekezlettel egybekötött továbbképzés került megrendezésre.

A meghívottak a miniszteri tájékoztató után a rendvédelmi alkalmazottakra vonatkozó szabályozások főbb elemeiről, a munkáltatókat érintő feladatokról, valamint a hivatásos állomány tagjait érintő kiemelt jogszabályi módosításokról kaptak tájékoztatást.

A délutáni továbbképzés során, a projekt által támogatott közszolgálat személyzeti utánpótlásának biztosítására irányuló változásokról, fejlesztésekről esett szó. Ennek érdekében a pályaorientáció, a mentori rendszer, a kiválasztás, a mobilitás, a tudásmegosztás, valamint a szervezeti teljesítményértékelés és a közszolgálati személyzetpolitikai döntéshozatal támogatása azon kiválasztott célterületek, amelyek kapcsán a megvalósítók fontos lépéseket tesznek. 

Az egész napos értekezlet és továbbképzés keretén belül Belügyminiszter úr tájékozatóját követően, a Személyügyi Helyettes Államtitkárság vezetői, a projekt szakértői és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem képviselője tartották meg szakmai tájékoztatóikat.