A Belügyminisztérium a Közigazgatás- és Közszolgáltatás- Fejlesztési Operatív Program KÖFOP-2.3.1-VEKOP-16 „Helyi közszolgáltatás információs rendszer fejlesztése és bevezetése” című konstrukció keretében 4 milliárd forint vissza nem térítendő európai uniós támogatásban részesült. A projekt stratégiai célja az volt, hogy olyan integrált működési és informatikai rendszer jöjjön létre, amely lehetővé teszi, hogy a jövőben az ország összes településére kiterjedően olyan információk álljanak rendelkezésre, amelyek a helyi közszolgáltatások nyomon követését, elemzését és értékelését támogatják.

2018. március 6-án, a Belügyminisztériumban kerül sor KÖFOP-2.3.1-VEKOP-16-2016-00001 kódszámú „Helyi közszolgáltatás információs rendszer fejlesztése és bevezetése” című kiemelt projekt záró rendezvényére.


A projekt megvalósításának a Belügyminisztérium volt a felelőse, a projekt megvalósításában konzorciumi partnerként a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. vett részt.


A 4 milliárd forint vissza nem térítendő támogatásban részesülő IKIR projekt alapvető célja az önkormányzatok által ellátandó helyi közszolgáltatások helyi és állami szintű tervezésének, valamint a helyi szintű operatív feladatellátás megszervezésének és fejlesztésének támogatása. A projekt stratégiai célja, hogy olyan integrált működési és informatikai rendszer jöjjön létre, amely lehetővé teszi, hogy a jövőben az ország összes településére kiterjedően olyan információk álljanak rendelkezésre, amelyek a helyi közszolgáltatások nyomon követését, elemzését és értékelését támogatják.
Annak érdekében, hogy a fejlesztés a legteljesebb legyen, már a fejlesztés elindulását megelőzően az önkormányzati szövetségek, szakmai szervezetek és együttműködő partnerek bevonását kezdeményezte a Belügyminisztérium. Az ő munkájuk, szakértelmük nagyban hozzájárult a projekt tervezése és megvalósítása során ahhoz, hogy az IKIR alkalmazás elindításával a XXI. század kihívásainak is megfelelő fejlesztés jöjjön létre. 2017. év végén regionális rendezvénysorozat került megtartásra az ország 7 régiójában, ahol az önkormányzati vezetők megismerhették a fejlesztés aktuális állását, az IKIR moduljait és szolgáltatásait, valamint elmondhatták véleményeiket, javaslataikat. Fontos megjegyezni, hogy az önkormányzatok – a felhasználás elsődleges címzettjeiként - a fejlesztés lezárásával sem maradnak szakmai háttértámogatás nélkül. Az IKIR rendszer éles üzembe helyezését követően a Belügyminisztériumon belül létrejön egy olyan szervezeti egység, amely a rendszer használatában nyújt segítséget az önkormányzati vezetők és szakembereik számára.


A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.
A projektről bővebb információt a www.bm-oki.hu weboldalon olvashatnak.