KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00008

Kedvezményezett neve: Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség

Konzorciumi tagok:

Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség

Belügyminisztérium

IdomSoft Zrt.

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.

KOPINT-DATORG Informatikai és Vagyonkezelő Kft.,

Magyar Államkincstár

KINCSINFO Kincstári Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

A szerződött támogatás összege: 18 429 046 011 Ft

Támogatás forrása:

•         KÖFOP-ból 80,9%,

•         VEKOP-ból 19,1%

Támogatás mértéke: 100%

A projekt kezdő dátuma: 2015.07.01

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2022.09.30.

A projekt tartalmának bemutatása:

Az ASP1 (Önkormányzati ASP központ felállítása – EKOP-2.1.25-2012-2012-0001) projekt során létrejött, a közép-magyarországi régióra megvalósult ASP központ tapasztalatai alapján olyan szolgáltatási környezet kialakítása, amely képes az ország akár minden önkormányzata számára központilag informatikai alkalmazásokat szolgáltatni. A projekt célja hatékony forrásfelhasználás mellett lehetővé tenni az önkormányzatok számára a belső működés támogatását és egyes e-közigazgatási szolgáltatások biztosítását a korszerű informatikai megoldások segítségével, valamint biztosítani a kormányzat számára az önkormányzatok gazdálkodási adatainak gyors és hatékony elemzését és felhasználását az államháztartási egyensúly megteremtése érdekében.

A projekt fizikai befejezésének határideje 2020. február 29. napjáról 2020. december 31. napjára módosult a támogatási szerződés 3. sz. módosításának aláírásával. A pandémia miatt további 3 hónap áll rendelkezésre a projekt megvalósításra, ezért jelenállás szerint 2021.03.31-ig tart a projekt. A NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. 2022. június 30-áig terjedően projekthosszabbítási kérelmet nyújtott be az Irányító Hatóságnak, melyet az IH elektronikus levélben elfogadott. Az elvi engedély alapján benyújtásra került a Teljesítési szerződés módosítási igény.

A projektmegvalósítás helyzete:

 Az ASP rendszer használatának jogszabályi megalapozására szolgáló 257/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet a megjelenése óta 2020. év végéig 8 alkalommal módosult (egy módosítás 2021. január 1-jén lép hatályba). A jogszabály-módosítások folyamatosan követték és leképezték a rendszer fejlesztése, működtetése, funkcióbővülése következtében előálló helyzeteket, rugalmasan alkalmazkodva a rendszer optimális és célhoz kötött megvalósítása szabta igényekhez. A Belügyminisztérium munkatársainak vezetésével működő Jogi Munkacsoport a jogszabály-módosítások előkészítésén túl állást foglalt pl. szerződésekkel, GDPR-ral kapcsolatos ügyekben is.

A helyi önkormányzatok számára egy központilag és ingyenesen biztosított, a feladataikat támogató, a mindenkori hatályos jogszabályoknak megfelelően működő, korszerű, integrált, elektronikus ügyintézést biztosító, illetve támogató informatikai rendszer áll rendelkezésre.

Az önkormányzati ASP rendszerben a projekt során megvalósított szakrendszerek az alábbiak:

•         önkormányzati adórendszer,

•         gazdálkodási rendszer,

•         iratkezelő rendszer,

•         az elektronikus ügyintézési portál rendszer, ideértve az elektronikus űrlap-szolgáltatást,

•         ingatlanvagyon-kataszter rendszer,

•         ipar- és kereskedelmi rendszer,

•         hagyatéki leltár rendszer

•         önkormányzati települési portál rendszer (önkormányzatok számára opcionális szolgáltatásként).

A rendszer használatát a keretrendszer biztosítja, ezen keresztül tudnak a felhasználók az elektronikus személyi igazolvánnyal történő authentikációval belépni, és a szolgáltatást igénybe venni.

2019. január 1-vel valamennyi, az ASP Korm. rendeletben kötelezett helyi önkormányzat csatlakozott az ASP rendszerhez, 3158 rendszercsatlakozás útján, az erre vonatkozó engedéllyel rendelkező 39 önkormányzat interfészes csatlakozással. Az ASP Korm. rendelet adta önkéntes csatlakozási lehetőséggel élve, vagy a részükre könyvviteli-nyilvántartási feladatokat ellátó önkormányzat útján a kötelezett helyi önkormányzatokon kívül számos helyi nemzetiségi önkormányzat, önkormányzati irányítású költségvetési szerv használja az ASP rendszer számukra biztosított szakrendszereit.

Az önkormányzati ASP rendszerhez csatlakozott önkormányzatok és szervek száma a 2020. szeptemberi adatok alapján összesen 10 980 db, az interfész útján csatlakozott önkormányzatok és a hozzájuk tartozó egyéb intézmények közül 485 szolgáltat adatot az ASP Adattárház számára. A 2020. év 47. heti adatok alapján a napi átlagos bejelentkezések száma 19 ezerre tehető. Az ASP keretrendszerben rögzített felhasználók száma napjainkban nagyságrendileg 52 ezer fő.

A lakosság, illetve a vállalkozások számára az ASP rendszer által biztosított elektronikus ügyintézési lehetőségek közül az e-onkormanyzat.gov.hu portálon közel 140 féle ügyintézési űrlap érhető el. Az ügyfelek egyre növekvő számban élnek az elektronikus űrlapbeküldés lehetőségével, 2019-ben több, mint kétszázezer, a 2020. évben október végéig pedig már több, mint hatszázezer elektronikus ügyindítás történt. A bevezetett rendszer biztosítja az együttműködő szervek és az ügyintézést igénybe vevők feladatellátásához szükséges elektronikus adat-, és információcserét, az interoperatibilitást.

A 2019. évben módosított jogszabályok lehetővé tették az elektronikus fizetési és elszámolási rendszer (EFER) bevezetését az ASP rendszerhez csatlakozott önkormányzatok számára is. Az EFER a tesztidőszakot követően 2020. év elején vált elérhetővé a lakosság, a vállalkozások számára.

Az önálló polgármesteri hivatalok és közös hivatali székhely települések Nemzeti Távközlési Gerinchálózatba (NTG) történő bekötése a projekt egyik kiemelt feladata volt. Az NTG hálózat végpontokig történő kiépítése GINOP forrásból történik, a CE routerek beszerzése és üzembe helyezése az ASP 2.0 projektben vállalt feladat. Az előbbiekből következik, hogy a fizikai kiépítés üteme, megvalósítása feltétele az ASP 2.0 projekt erre vonatkozó teljesítésének is. A 2019. évi önkormányzati választások eredményezte közös hivatali átrendeződések következtésben 1321 végpontot azonosított a projekt, ebből 2020. október végéig a CE eszközök telepítése sikerrel zárult 739 végpontnál. A NISZ Zrt. projekthosszabbítási kérelmének egyik oka az NTG hálózat teljes körű megvalósítása volt.

A projekt fejlesztési feladatai 2020. február 29-én többségében nem csak informatikai, hanem adminisztratív szempontból is sikerrel lezárultak, amit a fent bemutatott eredmények is alátámasztanak.