Nemzeti Drog Fókuszpont működtetése 2024

Kedvezményezett: Belügyminisztérium
A projekt költségvetése: 200 000 €
A támogatás mértéke: 50%
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2024. december 31.

A projekt tartalmának bemutatása:
Az EMCDDA felé Magyarország jelentési kötelezettséggel bír, melynek teljesítéséhez, ugyancsak uniós kötelezettség nyomán köteles egy ún. nemzeti fókuszpont működtetésére. A fókuszpont működtetésével járó feladatokhoz az EMCDDA évente támogatással járul hozzá, amelyet évente ismétlődő projekt finanszírozási formában biztosít 50%-os támogatási intenzitással. Az EMCDDA és a tagállamok feladatait és kötelezettségeit az Európai Parlament és a Tanács 1920/2006/EK rendelete (2006. december 12.) a Kábítószer és a Kábítószer-függőség Európai Megfigyelőközpontjáról és az Európai Parlament és a Tanács 2017/2101-es rendelete, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2023/1322 rendelete (2023. június 27.) az Európai Unió Kábítószer-ügynökségéről (EUDA) és az 1920/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1920/2006/EK rendeletnek az új pszichoaktív anyagokra vonatkozó információcsere, riasztási rendszer és kockázatértékelési eljárás tekintetében történő módosításáról határozza meg.
A fókuszpont látja el Magyarország kábítószer-monitorozással, jelentéssel, az azonosított új pszichoaktív szerek bejelentésével és nyomon követesével kapcsolatos uniós, illetve az e szerek hazai szabályozásához szükséges nyomon követés és előzetes szakmai értékelés feladatait.

A projekt kapcsán elvárt eredmények:
1. Adatok és információk összegyűjtése és elemzése nemzeti szinten az alábbiak szerint
Az EMCDDA által meghatározott 2024. évi jelentési csomag elemeinek elkészítése és leadása beleértve 10 fejezet leadását és a statisztikai standard táblázatok kitöltése;
az uniós epidemiológiai kulcsindikátor nemzeti impelementációja;
az új pszichoaktív szerek európai korai jelzőrendszerébe történő bejelentések, és egyéb az új szerekhez és azok uniós kockázatértékeléséhez kapcsolódó információcserével összefüggő feladatok teljesítése;
új fejlemények (pl. jogi, intézményi változások) jelzése;
a nemzeti adatokat tartalmazó uniós kiadványok ellenőrzése;
sajtófigyelés az EMCDDA-s vagy helyi események, az Európai Kábítószer Jelentés kapcsán;
formális ad hoc megkeresések teljesítése a Reitox koordináción keresztül;
2. Nemzeti disszeminációs tevékenységek
Az EMCDDA-s anyagok lektorálása és közzététele, terjesztése;
az EU új pszichoaktív szerek korai jelzőrendszerével kapcsolatos disszeminációs feladatok;
egyéb kommunikációs tevékenységek.
3. Reitox Korai Jelzőrendszer éves helyzetjelentése és a vonatkozó jogszabályi feladatok teljesítése
4. Az EUDA rendelet implementációjával kapcsolatos tevékenységek
5. Egyéb kiegészítő tevékenységek:
Kiegészítő adatgyűjtések;
képzések és hálózatosodást segítő események szervezése, azokon való részvétel.
6. Részvétel az EMCDDA által szervezett szakértői értekezleteken a megküldött mellékletnek megfelelően
7. Pénzügyi beszámoló a projektről

Nemzeti Drog Fókuszpont működtetése 2023

Kedvezményezett: Belügyminisztérium
A projekt költségvetése: 120 000 €
A támogatás mértéke: 50%
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2023. december 31.

A projekt tartalmának bemutatása:
Az EMCDDA felé Magyarország jelentési kötelezettséggel bír, melynek teljesítéséhez, ugyancsak uniós kötelezettség nyomán köteles egy ún. nemzeti fókuszpont működtetésére. A fókuszpont működtetésével járó feladatokhoz az EMCDDA évente támogatással járul hozzá, amelyet évente ismétlődő projekt finanszírozási formában biztosít 50%-os támogatási intenzitással. Az EMCDDA és a tagállamok feladatait és kötelezettségeit az Európai Parlament és a Tanács 1920/2006/EK rendelete (2006. december 12.) a Kábítószer és a Kábítószer-függőség Európai Megfigyelőközpontjáról és az Európai Parlament és a Tanács 2017/2101-es rendelete, az 1920/2006/EK rendeletnek az új pszichoaktív anyagokra vonatkozó információcsere, riasztási rendszer és kockázatértékelési eljárás tekintetében történő módosításáról határozza meg.
A fókuszpont látja el Magyarország kábítószer-monitorozással, jelentéssel, az azonosított új pszichoaktív szerek bejelentésével és nyomon követesével kapcsolatos uniós, illetve az e szerek hazai szabályozásához szükséges nyomon követés és előzetes szakmai értékelés feladatait.

A projekt kapcsán elvárt eredmények:
1. Adatok és információk összegyűjtése és elemzése nemzeti szinten az alábbiak szerint
Az EMCDDA által meghatározott 2023. évi jelentési csomag elemeinek elkészítése és leadása beleértve 10 fejezet leadását és a statisztikai standard táblázatok kitöltése;
az uniós epidemiológiai kulcsindikátor kapcsán érkező uniós impelementációs igények kielégítése;
az új pszichoaktív szerek európai korai jelzőrendszerébe történő bejelentések, és egyéb az új szerekhez és azok uniós kockázatértékeléséhez kapcsolódó információcserével összefüggő feladatok teljesítése;
új fejlemények (pl. jogi, intézményi változások) jelzése;
A nemzeti adatokat tartalmazó uniós kiadványok ellenőrzése;
sajtófigyelés az EMCDDA-s vagy helyi események, az Európai Kábítószer Jelentés kapcsán
Formális ad hoc megkeresések teljesítése a Reitox koordináción keresztül
Az EMCDDA által szervezett szakértői találkozókon való részvétel
2. Nemzeti disszeminációs tevékenységek
Az EMCDDA-s anyagok lektorálása és közzététele, terjesztése• Egyéb kommunikációs tevékenységek
3. Reitox Korai Jelzőrendszer éves helyzetjelentése és a vonatkozó jogszabályi feladatok teljesítése
4. Pénzügyi beszámoló a projektről

Nemzeti Drog Fókuszpont működtetése 2022

Kedvezményezett: Belügyminisztérium
A projekt költségvetése: 120 000 €
A támogatás mértéke: 50%
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2022. december 31.

A projekt tartalmának bemutatása:
Az EMCDDA felé Magyarország jelentési kötelezettséggel bír, melynek teljesítéséhez, ugyancsak uniós kötelezettség nyomán köteles egy ún. nemzeti fókuszpont működtetésére. A fókuszpont (Nemzeti Drog Fókuszpont néven) az egészségügyi tárca BM-be kerülésével 2022.07.01. óta a BM Népegészségügyi Főosztályán működik. A fókuszpont működtetésével járó feladatokhoz az EMCDDA évente támogatással járul hozzá, amelyet évente ismétlődő projekt finanszírozási formában biztosít 50%-os támogatási intenzitással. Az EMCDDA és a tagállamok feladatait és kötelezettségeit az Európai Parlament és a Tanács 1920/2006/EK rendelete (2006. december 12.) a Kábítószer és a Kábítószer-függőség Európai Megfigyelőközpontjáról és az Európai Parlament és a Tanács 2017/2101-es rendelete, az 1920/2006/EK rendeletnek az új pszichoaktív anyagokra vonatkozó információcsere, riasztási rendszer és kockázatértékelési eljárás tekintetében történő módosításáról határozza meg.
A fókuszpont látja el Magyarország kábítószer-monitorozással, jelentéssel, az azonosított új pszichoaktív szerek bejelentésével és nyomon követesével kapcsolatos uniós, illetve az e szerek hazai szabályozásához szükséges nyomon követés és előzetes szakmai értékelés feladatait.

A projekt kapcsán elvárt eredmények:
1. Adatok és információk összegyűjtése és elemzése nemzeti szinten az alábbiak szerint
Az EMCDDA által meghatározott 2022. évi jelentési csomag elemeinek elkészítése és leadása beleértve 10 fejezet leadását és a statisztikai standard táblázatok kitöltése;
az uniós epidemiológiai kulcsindikátor kapcsán érkező uniós impelementációs igények kielégítése;
az új pszichoaktív szerek európai korai jelzőrendszerébe történő bejelentések, és egyéb az új szerekhez és azok uniós kockázatértékeléséhez kapcsolódó információcserével összefüggő feladatok teljesítése;
új fejlemények (pl. jogi, intézményi változások) jelzése;
A nemzeti adatokat tartalmazó uniós kiadványok ellenőrzése;
sajtófigyelés az EMCDDA-s vagy helyi események, az Európai Kábítószer Jelentés kapcsán
Formális ad hoc megkeresések teljesítése a Reitox koordináción keresztül
Az EMCDDA által szervezett szakértői találkozókon való részvétel
2. Nemzeti disszeminációs tevékenységek
Az EMCDDA-s anyagok lektorálása és közzététele, terjesztése
Egyéb kommunikációs tevékenységek
3. Reitox Korai Jelzőrendszer éves helyzetjelentése és a vonatkozó jogszabályi feladatok teljesítése
4. Pénzügyi beszámoló a projektről