KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00030

A projekt célja:

A NAVASZ projekt hatókörébe vont szakrendszerek és nyilvántartások igazgatási és informatikai célú megújításának és továbbfejlesztésének fókuszában az elektronikus ügyintézés elősegítése, a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatások alkalmazásba vételéhez szükséges szakrendszeri háttérfejlesztések megvalósítása, a rendszerek együttműködési képességének fokozása, a lakosságnak és a vállalkozásoknak nyújtott közigazgatási szolgáltatások színvonalának, a rendszerek informatikai biztonsági szintjének emelése, valamint az alap nyilvántartások szolgáltatási képességének növelése áll.  A NAVASZ projekt másik kiemelt célja, hogy a projektben megvalósítandó fejlesztések mind az ügyfelek, mind a közigazgatási szervek számára egyben a szolgáltatási színvonal növekedésével, az adminisztratív terheik csökkentésével is járjanak.

A támogatás összege:  8 418 693 736 Ft

Támogatás forrása:

·         KÖFOP-ból 80,9%,

·         VEKOP-ból 19,1%

Támogatás mértéke: 100%

Megvalósítási időszak: 2015.08.24.-2023.11.30.

A projektmegvalósítás helyzete:

Kedvezményezett neve: IdomSoft Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Konzorciumi tagok:

IdomSoft Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.

Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség

Belügyminisztérium 

A Központi Jogalapkezelő Alkalmazás (a továbbiakban: KOJAK) alapfunkcionalitás biztosítása 2020. júniusban élesbe állt.

Az Ideiglenes Rendszámtáblák és Engedélyek Nyilvántartási Rendszere hatókörébe tartozó eljárások, a szakrendszeri eljárást támogató funkciók és a kapcsolódó ügyintézési folyamatok megismerését támogató e-learning képzés elméleti és gyakorlati tudásanyagát tartalmazó részei 2020. október 26. napjától váltak elérhetővé az ILIAS Kormányhivatali eLearning keretrendszerben. A Belügyminisztérium 2020. október 26. és 2020. november 22. között hirdette meg az „Ideiglenes Rendszámtáblák és Engedélyek Nyilvántartási Rendszere (IREN)” e-learning képzési modulját.

Befejeződött a Jármű Szolgáltatási Platform (a továbbiakban: JSZP) hatósági ágának kialakítása.

A Járműnyilvántartás Szakrendszere (a továbbiakban: JAKAB) tekintetében folyamatosan zajlanak az eljárások fejlesztései.

A cégnyilvántartással megvalósítandó adatkapcsolat tekintetében a törvényi rendelkezések kihirdetése megtörtént, a kormányrendeletek és miniszteri szintű rendeletek kihirdetése folyamatban van.

Az Okmány alprojekt vezetői engedélyt érintő része tekintetében a jelenlegi vezetői engedély rendszer (a továbbiakban: VEN2) felmérése tovább folytatódott 2020 során.

A NAVASZ projekt teljesítéseihez kapcsolódóan elkészült a Minőségbiztosítási koncepció és terv. Tekintettel arra, hogy a Belügyminisztérium és a minőségbiztosító között létrejött szerződés 2020. június 30-án lejárt, és a korábbi keretmegállapodás kimerülése miatt nem volt lehetőség a szerződés meghosszabbítására, új közbeszerzési eljárás lefolytatása vált indokolttá. Az eljárás folyamatban van.

A NAVASZ projektben újra fejlesztésre kerülő rendszerek vonatkozásában átadásra került az igazgatási rendszertervek végleges verziója.

2020. július 1. napjától a személyiadat- és lakcímnyilvántartás tartalmazza a polgár ujjnyomatát írásbeli hozzájárulása esetén az állandó személyazonosító igazolvány pótlása céljából, valamint ehhez kapcsolódóan lehetővé vált, hogy a polgár elektronikus úton kezdeményezze az elvesztett, eltulajdonított vagy megsemmisült állandó személyazonosító igazolványának pótlását.

Elkészült a Személyiadat- és Lakcímnyilvántartó adatszolgáltató interface (a továbbiakban: NSZL LEK) is.

2020. szeptember 1. napjával elindult az elektronikus lakcímbejelentés és hazatérés bejelentés.

A személyiadat- és lakcímnyilvántartás karbantartó ágának kialakítása, valamint tesztelése (lakcím ügyek) is folyamatban van.

A NAVASZ projektben a Kódszótár Agent készült el, amelyet a szakrendszerek a saját projektjükön belül, mint saját elemet tudnak használni.

Az Egységesített Napló- és Adattovábbítási nyilvántartásokat kezelő rendszer (a továbbiakban: ENAK rendszer) fejlesztése folyamatban van.

2020. augusztus 10-én országosan bevezetésre került az új útlevél kérelemkezelő rendszer, a NOÚ. Ettől kezdődően minden kormányablak/okmányiroda a magánútlevél, szolgálati útlevél és hajós szolgálati útlevél, valamint a Külgazdasági és Külügyminisztérium a diplomata útlevél és a külügyi szolgálati útlevélkérelmek rögzítésénél már az új rendszert használja.