A DARIF (Dunai Folyami Fórum struktúrájának létrehozása) projekt Második Közös Műveletét 2014. július 21-25. között hajtották végre a Mohács Határkikötőben felállított ideiglenes koordinációs központból irányítva, a DARIF-ban résztvevő tíz ország, illetve a Frontex, az Europol, az Interpol és az EUBAM képviselői közös részvételével.

A művelet lebonyolításához ez alkalommal is tagországonként, illetve a nemzetközi szervezetektől egy-egy nemzeti összekötő tiszt érkezett Mohácsra. A művelet gördülékeny lebonyolításához az is hozzájárult, hogy a projektmenedzsment kérésére ugyanazok az összekötő tisztek érkeztek Mohácsra, mint az Első Közös Művelet idején, 2014 áprilisában. Az összeszokott csapat tagjai elsősorban az információáramlás folyamatos biztosításáról gondoskodtak, de felelősek voltak a saját nemzeti műveleti tervük végrehajtásáért, a tagállami kapcsolattartási pontok és az ideiglenes koordinációs központ közötti napi kapcsolattartásért, valamint az egymás közötti kölcsönös segítségnyújtásért is. A nemzeti tervek az országok saját igényein, kockázatelemzésein, bevonható forrásain és választott céljain alapultak. Az Europol és az Interpol képviselői a nemzetközi adatbázisokhoz való gyors hozzáférésről gondoskodtak. A művelet során, az ellenőrzések kiterjedtek a Duna egész szakaszára és a Duna–Majna–Rajna-csatornára is. A hatóságok leginkább az illegális migrációra, az emberkereskedelemre, a drog- és cigarettacsempészetre, az orvhalászatra, az okmányhamisításra, az illegális munkavállalásra és a körözött személyek elfogására fókuszáltak. A műveletben a tagországok részéről összesen 869 szolgálati személy vett részt, akik naponta 30-35 szolgálati hajóval és ugyanennyi gépkocsival látták el feladataikat. A három műveleti nap alatt 1 389 átvizsgálás történt a vízi járműveken és a kikötőkben; a tíz országban együttvéve 8 513 személyt és 10 067 okmányt ellenőriztek a hatóságok. A résztvevők egyöntetűen sikeresnek nevezték a műveletet és megkezdték a felkészülést a novemberi Harmadik Közös Műveletre, továbbá kiemelték a további együttműködés mindennapos fenntartásának fontosságát is.

A művelet során az ellenőrzések kiterjedtek a Duna egész szakaszára és a Duna–Majna–Rajna-csatornára is. A hatóságok leginkább az illegális migrációra, az emberkereskedelemre, a drog- és cigarettacsempészetre, az orvhalászatra, az okmányhamisításra, az illegális munkavállalásra és a körözött személyek elfogására fókuszáltak. A műveletben a tagországok részéről összesen 869 szolgálati személy vett részt, akik naponta 30-35 szolgálati hajóval és ugyanennyi gépkocsival látták el feladataikat. A három műveleti nap alatt 1389 átvizsgálás történt a vízi járműveken és a kikötőkben; a tíz országban együttvéve 8513 személyt és 10.067 okmányt ellenőriztek a hatóságok.

A résztvevők egyöntetűen sikeresnek nevezték a műveletet és megkezdték a felkészülést a novemberi Harmadik Közös Műveletre, továbbá kiemelték a további együttműködés mindennapos fenntartásának fontosságát is.

The 2nd Joint Operation of the DARIF – another success in the international law enforcement project

In the DARIF project (Setting up the Structure of a Danube River Forum) the 2nd Joint Operation (hereinafter: operation) was implemented 21-25 July 2014 and was coordinated from the Temporary Coordination Centre in the Border Port of Mohács with the involvement of liaison officers from the ten member states of the DARIF as well as the Frontex, the Europol, the Interpol and the EUBAM.

All the ten member states and the international organizations sent one liaison officer to Mohács for the operation, just as it happened in April this year. The operation was implemented in a friendly and lively atmosphere, because the project management requested the member states and the international organizations to nominate the same liaison officers who took part in the 1st Joint Operation. The team was responsible first of all for maintaining the constant flow of information, for the implementation of their national operational plans, for the daily contact between the Temporary Coordination Centre and their national contact points and also for the mutual assistance among them. The national operational plans were based on the needs, demands, risk analyses, available resources and chosen objectives of each country. The representatives of the Europol and the Interpol provided the operation with the constant access to the international databases.

Controls covered the whole length of the Danube and its banks, as well as the Rhine–Main–Danube Canal. Authorities focused mostly on illegal migration, trafficking in human beings, smuggling of cigarettes, tobacco products and drugs, fish poaching, document forgery, illegal employment and apprehension of wanted persons. During the operation 869 officers were involved in the ten member states as well as 30-35 duty boats and cars per day. 1 389 searches were carried out in passenger cruise ships, tugboats, freight ships, containers, cars and destination ports. Authorities controlled altogether 8 513 persons and 10 067 documents.

Participants unanimously regarded the operation as a successful event and they started the preparations for the 3rd Joint Operation in November. They emphasized that the cooperation should be maintained and strengthened on usual days too, since it is our common interest.