855139 — Roma Platform — REC-AG-2018/REC-RDIS-NRCP-AG-2018

A projektek célja:

A projektek célja, hogy a magyar Nemzeti Roma Kontakt Pont a Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégiában foglalt célkitűzéseket együttműködésben, közös erőfeszítéssel, a lehető legszélesebb körben valósítsa meg a közigazgatás valamennyi szintjén dolgozó döntéshozókkal, szakértőkkel, civil szervezetek képviselőivel, egyházi szereplőkkel és más érintettekkel. A projekt kifejezett célja továbbá, hogy a különböző szintű területi szereplők (elsősorban romák, valamint a megyék, járások, települések képviselői) is bevonásra kerüljenek a Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégiában (MNTFS) megfogalmazott célok megvalósításába, a teendőkről való párbeszédbe, sőt az eredmények és kudarcok értékelésébe.

Lebontva az egyes projektekre:

·         Magyar Nemzeti Roma Platform– Roma Platform

o   Azonosító száma: 855139 — Roma Platform — REC-AG-2018/REC-RDIS-NRCP-AG-2018

o   Megvalósítási időszak: 2019.08.10.-2021.01.09.

o   A projekt költségvetése: 59 956,55 € (2018. évi allokáció)

·         Magyar Roma Platform– Hun Roma Platform

o   Azonosító száma: 881919 — Hun Roma Platform — REC-AG-2019 / REC-RDIS-NRCP-AG-2019

o   Megvalósítási időszak: 2021.01.10.-2022.01.10.

o   A projekt költségvetése: 59 954,24 € (2019. évi allokáció)

·         A Magyar Nemzeti Roma Platform megerősítése - 2022-2023 –- HNRP 2022-2023

o   Azonosító száma: 101007457 — HNRP 2022-2023 — REC-AG-2020 / REC-RDIS-NRCP-AG-2020

o   Megvalósítási időszak: 2021.12.31.-2023.12.31.

o   A projekt költségvetése: 174 265,55 € (2020. évi allokáció)

A Magyar Roma Platform projektek közvetlen uniós és hazai forrás felhasználásával valósulnak meg. A 2018-as allokáció költségvetésének 95%-át, a 2019-es és 2020-as allokáció költségvetésének 90%-át finanszírozza az Európai Unió.

A projektmegvalósítás helyzete:

A 2018-as allokáció határidőben történő végrehajtását és befejezését a koronavírus-járvány kitörése nagymértékben hátráltatta, az Európai Bizottságtól a projekt megvalósítási időtartamának 12 hónapról 17 hónapra történő meghosszabbítását kértük. Ennek következtében a projekt záró dátuma 2020. augusztus 10. napjáról 2021. január 10. napjára módosult.

A 2019. évi allokáció esetében is szükséges volt a projekt megvalósítási időszakának 4 hónappal történő meghosszabbítása, valamint a támogatási megállapodás 1. sz. mellékletének módosítása. Az eredetileg tervezett két nemzeti konferencia helyett egy nemzeti rendezvény és egy nemzetközi konferencia kerül megszervezésre a tapasztalatok cseréje és a jó gyakorlatok más Roma Platform projektekkel való megosztása érdekében, a tevékenység európai hozzáadott értékének növelése céljából. Mindkét támogatási szerződésmódosítás 2020. április 17-én lépett hatályba. A 2020. évi allokációra vonatkozóan a támogatási szerződés 2020. október 16-án került aláírásra.

A Roma Platform projektek 2018-as allokációjának megvalósítása során 12 megyei és 2 országos rendezvény került megtartásra. Ebből 4 Roma Platform ülés online formában került megrendezésre a korona-vírus járvány következtében. A rendezvények lehetőséget biztosítottak, hogy a területi szereplők még több a felzárkózáspolitikát érintő újdonságról és aktualitásról tájékozódjanak. A jó gyakorlatok bemutatása az érintettek tapasztalatainak megosztása résztvevőkre nagy hatással volt, ezzel inspirációt és megerősítést, valamint gyakorlati szakmai tapasztalatokat is gyűjthettek. A platformnak része volt továbbá a szakmai konzultáció - hozzátéve, hogy a sokszor „érzelemdús viták” a programsorozat védjegyévé váltak, és fontos szakmai kapcsolatok kialakulásához is vezettek.

Az egyik legfontosabb eredmény, hogy a Roma Platform működtetésével megerősítésre került a Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia (MNTFS) végrehajtásának koordinálása.

A rendezvénysorozat során az alábbi partnerekkel alakult ki szoros együttműködés, amely által társadalmi felzárkózás szakterülete beágyazódottsága erősödött és hangsúlyosabbá vált:

·        Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság

·        Magyar Máltai Szeretetszolgálat

·        Megyei és Helyi Nemzetiségi Önkormányzatok

·        Roma Nemzetiségi Szószóló

·        Nemzetiségi Ombudsman Helyettes

·        Kormányhivatalok

·        Egyházak

·        Civil szervezetek

·        Országos Rendőr-főkapitányság

A 2018-as allokáció keretében két darab kisfilm készült el, amelyek megtekinthetőek a www. romagov.hu honlapon.

A Roma Platform eddig megvalósított projektjeivel összesen Magyarországon 9 megyét sikerült elérni. A 2019-es allokáció által érintett megyék: Borsod-Abaúj-Zemplén Megye, Pest Megye, Heves Megye, Baranya Megye.

A 2020-as allokáció által érintett megyék: Baranya megye, Somogy megye, Békés megye, Pest megye és Győr-Moson-Sopron megye.

A megyék kiválasztásának egyik alapelve a roma lakosság felülreprezentáltsága, valamint a párbeszéd folytonosságának és a tapasztalatok átadásának biztosítása érdekében minden projekt esetében kiválasztásra kerülnek már bevont megyék, valamint új megyék.

A jövőt illetően a 2021. évi megvalósítás során a párbeszédet nemzetközi szintre kívánjuk emelni, egy az EU több tagállamát megszólító szakmai rendezvénnyel.

Mindemellett az EFOP 1.6.3 pályázattal megteremhető a kapcsolat az országos és a helyi szintű szakmai együttműködések között annak érdekében, hogy a települési önkormányzatoknál jelentkező hasonló problémák megoldása települések összefogásban – a lakosság egészét, és a hátrányos helyzetű csoportok felzárkózását szolgálva – eredményesebben és egyúttal gazdaságosabban legyen megoldható.

 

A projektről további, folyamatosan frissülő információkat a következő honlapon találnak: www.romagov.hu