A Belügyminisztérium a Közigazgatás- és Közszolgáltatás- Fejlesztési Operatív Program KÖFOP-2.3.3-VEKOP-16-2016-00001 „Helyi versenyképesség-fejlesztési kutatási program” című konstrukció keretében 1 milliárd forint vissza nem térítendő támogatásban részesült.

A 2016.01.01. és 2018.03.31. között megvalósult projekt stratégiai célja, egy olyan magyarországi sajátosságokat figyelembe vevő eszközrendszer kidolgozása volt, amely támogatja a helyi közszolgáltatások minőségének és a helyi versenyképesség fejlesztésének, valamint a költséghatékony és méltányos helyi közszolgáltatás-finanszírozás kialakításának megalapozását.
2018. március 8-án, a Belügyminisztériumban kerül sor a KÖFOP-2.3.3-VEKOP-16-2016-00001 azonosítószámú „Helyi versenyképesség-fejlesztési kutatási program.” című kiemelt projekt záró rendezvényére. A konferencia célja a célterületi kutatások eredményei alapján megfogalmazott szakmai ajánlások, útmutatók, javaslatok ismertetése a meghívottakkal.

A projekt keretében a helyi közszolgáltatások ellátásának és szervezésének átalakítására, felhasználói körre szabottan szakpolitikai ajánlások, gyakorlati útmutatók és konkrét javaslatok kerültek kidolgozásra, amelyeket a BM Önkormányzati Államtitkárságának munkatársaival együttműködve több mint 50 szakértő valósított meg. A Projekt kutatási eredményei felhasználásra kerülnek egyrészt az önkormányzati szektor egészét érintő ágazatirányítói beavatkozások és szakpolitikai döntések előkészítése során, másrészt az önkormányzatok számára készült gyakorlati útmutatók és ajánlások az önkormányzati vezetők településirányítással összefüggő feladatainak támogatását szolgálhatja. Harmadrészt a kutatás országos lakossági felmérésének eredményei átadásra kerültek a KÖFOP-2.3.1-VEKOP-16-0001 azonosító számú a „Helyi közszolgáltatási információs rendszer fejlesztése és bevezetése (IKIR)” című kiemelt projekt számára, így azok részleteiben is elérhetőek lesznek.


A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg.

A projektről bővebb információt a www.bm-oki.hu weboldalon olvashatnak.