857869 — EMN HU NCP 2019-20. — AMIF-2019-AG-EMN

A projekt célja:

A projekt célja, hogy a migrációval és a menekültüggyel kapcsolatos naprakész, objektív, megbízható és összehasonlítható információk nyújtásával kielégítse a közösségi intézmények, valamint a tagállami hatóságok és intézmények ilyen információk iránti igényét, az Európai Unióban e területeken folyó politika meghatározás elősegítése érdekében. Az EMH amellett, hogy a jogalkotókat segíti a szakpolitikák, illetve stratégiák meghatározása terén, a nyilvánosság számára is tájékoztatást nyújt.

A támogatás összege: 405 000,00 €

A projekt költségvetésének 95%-át finanszírozza az Európai Unió.

Megvalósítási időszak: 2019.01.01.-2020.12.31.

A projektmegvalósítás helyzete:

Az Európai Migrációs Hálózat 2014. január 1-jétől a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap alá támogatásával valósul meg. Minden tagállamnak ki kellett jelölnie egy Nemzeti Kapcsolattartó Pontot (továbbiakban: NKP; National Contact Point – NCP). Az Európai Migrációs Hálózat magyar kapcsolattartó pontja (HU EMN NCP) a Belügyminisztériumban működik. Az Európai Bizottság az NKP-k számára kétéves időszakra nyújt támogatást a Hálózat munkaprogramjában vállalt tevékenységek megvalósításához.

A 2019-2020. évi projekt megvalósítási időszaka 2019. január 1-én kezdődött és 2020. december 31-én ért véget. HU EMN NCP részt vett az Európai Migrációs Hálózat számos tevékenységében, többek között nemzeti jelentésekkel járult hozzá 7 darab EMN tanulmány elkészítéséhez, részt vett különböző munkacsoport üléseken, nemzetközi konferenciákon, webináriumokon, NCP üléseken, Steering Board (Irányító Testület) üléseken. Közreműködött a nemzeti kapcsolattartó pontok által feltett ad-hoc kérdések megválaszolásában, valamint hozzájárult az EMN kötelekében elkészített más tájékoztatási, kutatási anyagokhoz.

2019-ben a magyar kapcsolattartó pont sikeresen rendezett meg egy nemzeti szintű, valamint egy nemzetközi szintű konferenciát, továbbá aktívan jelen volt más szervezet által rendezett eseményen (pl. Európa-nap). A kétéves munkaprogram ideje alatt HU EMN NCP megerősítette a kötelékét a Nemzeti Közszolgálati Egyetemmel. A kommunikáció és disszemmináció keretében a magyar és angol nyelvű honlap teljesen megújult és friss tartalmakkal került feltöltésre a célközönsége számára.

A tevékenységek megvalósításának alátámasztására szolgáló dokumentáció, továbbá a projekt záró beszámolója beküldésre került 2021 március 1-én. Jelenleg az Európai Bizottság áttekinti és ellenőrzi a projektdokumentációt.

 

A projektről további, folyamatosan frissülő információkat a következő honlapon találnak: http://www.emnhungary.hu/