SH/9/1/1

2012 és 2015 között, a Svájci-Magyar Együttműködési Programnak köszönhetően, 476 millió forintos svájci támogatással, összesen közel 560 millió forintból valósul meg a közösségi rendészet modelljének kísérleti bevezetése Miskolcon, Nyíregyházán, Szegeden és Zalaegerszegen. A projekt célja, hogy a rendőrség a helyi közösségekkel közösen mérje fel a bűnügyi problémákat és az azokra vonatkozó megoldási javaslatokat is velük közösen dolgozza ki. A kísérleti szakaszt követően a közösségi rendészet szellemiségét a Többszintű közösségi rendőrségi hálózat az együttműködés alapú bűnmegelőzésért című projektnek köszönhetően további 20 nagyvárosban tervezik bevezetni.  

A közösségi rendészet modelljét már több évtizede sikeresen alkalmazzák, többek között  Svájcban, az Egyesült Királyságban és az Amerikai Egyesült Államokban is. A közösségi rendészet nem különül el Magyarország Rendőrségétől csupán egy újfajta filozófia, szemléletváltás, amely során a rendőrség jobban bevonja a lakosságot az őket érintő problémák feltárásába és megoldásába, annak érdekében, hogy a helyi kapitányságok hatékonyabban, a közösség igényeinek megfelelőbben használhassák fel erőforrásaikat.

A közösségi rendészet modellje kreatív megoldásokat alkalmaz, és minden esetben bevonja a helyi lakosságot a problémák megoldásába, így a polgárok közvetlenebb elérése, fogadóórák megtartása, bűnmegelőzési előadások lebonyolítása, valamint további személyes kapcsolattartás valósulhat meg a közösségi rendőr munkájának köszönhetően: a közösségi rendőr könnyen elérhető, kérdésekkel, észrevételekkel lehet hozzá fordulni.

A megvalósítás során öt szakaszra tagolódik a projekt. A szakmai előkészítés idején a közösségi rendészet tanulmányozása, megismerése történik külföldi tanulmányutak lebonyolításával, illetve különböző külföldi szakirodalmak megismerésével. Ebben a szakaszban készül el az a módszertani kézikönyv is, amely a későbbiekben a közösségi rendőrök oktatásához tananyagként kerül felhasználásra. A tesztrendszer végrehajtásához szükséges felkészülési szakaszban megteremtik a személyi és tárgyi feltételeket, azaz  elkezdődik a közösségi rendőrök képzése, illetve a rendőrkapitányságok felkészítése az új modell bevezetésére. A harmadik szakaszban megindul a rendszer működtetése és monitorozása, bevezetésre kerül az új modell Miskolcon, Nyíregyházán, Szegeden és Zalaegerszegen. Az egy éves tesztidőszakot követően a negyedik lépés az új rendszer értékelése, majd  a tapasztalatok alapján javaslatok elkészítése az ötödik, egyben utolsó szakasz megvalósításához, vagyis a modell további 20 nagyvárosban történő bevezetéséhez.

A projekt eredményeként az érintett városokban szorosabb együttműködés alakul ki a közbiztonság javításában érintett szervezetek között, javul a közbiztonság és a lakosság biztonságérzete, hosszú távon pedig létrejön egy olyan szakmai tudásbázis, amely megteremti a modell elterjesztésének lehetőségét, annak további 20 nagyvárosban történő bevezetésével.

 

 

Swiss Contribution for the implementation of Community Policing

Between 2012 and 2015, with the help of the Swiss Contribution of 476 million HUF (a total budget of over 560 million HUF) the experimental introduction of the community policing model can be realized in Miskolc, Nyíregyháza, Szeged and Zalaegerszeg. The project goal is for the Police to size up the criminal problems together with the local communities, and draw up (work out) solutions jointly. After the experimental stage the system of Community Policing can be introduced in 20 other cities through  “Multilevel Community Policing Network (MCPN) for the cooperation based crime prevention” project.

The model of Community Policing has been successfully used for several decades, inter alia in Switzerland, the United Kingdom and in the United States of America. Community Policing does not stand out from the Hungarian Police, it is just a new philosophy, change of attitude, in which the Police involves the community in exploring and resolving the issues that affect them, in order to raise the efficiency of local police stations.

The model of Community Policing is based on creative solutions, and always associates local communities in the process of solving problems, so the direct access of citizens, holding of consultation classes, conducting crime prevention presentations, and additional personal communication can be achieved thanks to the work of comminity policemen. The community policemen are accessible, and can be contacted with questions and remarks.

During the implementation, the project will be divided into 5 parts. During the preparation state the study of the Community Policing system takes place through foreign literature review  and study tours. In this stage, the methodological guide will be completed, which will be used as curriculum for the teaching of policemen. During the preparation state – in which the test system will run – the training of community police officers will begin, and the preparation of policeheadquarters for the introduction of the new model. In the third phase the monitoring of the system begins, the new model will be presented in Miskolc, Nyíregyháza, Szeged and Zalaegerszeg. The one year testing phase is followed by the fourth stage, the evaluation of the system, then the preperation of experience based proposals follows. The fifth and last stage is the implementation of the tested model in 20 other cities.

Through this project, the included cities can build up a stronger cooperation between organizations involved in improving public safety, the public safety and the public's perception of security improves, and in the long term a professional knowledge base will be developed, which can provide the possibility to use the model in the 20 other cities as well.