101046368–CONNECTECRISTCN

Kedvezményezett: Belügyminisztérium

A projekt költségvetése: 247 662,20 €

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2024.03.31.

Támogatás mértéke: 90%

A projekt tartalmának bemutatása:

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/816 rendelete (2019. április 17.) az Európai Bűnügyi Nyilvántartási Információs Rendszer kiegészítése érdekében a harmadik országbeli állampolgárokkal és a hontalan személyekkel szemben hozott ítéletekre vonatkozó információval rendelkező tagállamok azonosítására szolgáló központosított rendszer (ECRIS-TCN) létrehozásáról, valamint az (EU) 2018/1726 rendelet módosításáról (a továbbiakban: rendelet) létrehozza a harmadik országbeli állampolgárokkal szemben hozott korábbi ítéletekre vonatkozó információval rendelkező tagállamok azonosítására szolgáló rendszert (a továbbiakban: ECRIS-TCN). Az ECRIS-TCN működésének megkezdése időpontjára minden tagállamnak biztosítani kell a bűnügyi nyilvántartásában szereplő, elítélt harmadik országbeli állampolgárok személyazonosító adatainak (alfanumerikus adatok, ujjnyomat adatok, esetlegesen arcképmások) feltöltését az ECRIS-TCN-be.

A projekt keretében olyan informatikai fejlesztés megvalósítása, amely a bűnügyi nyilvántartási rendszer (működtető: BM Bűnügyi Nyilvántartó Hatóság) bűntettesek nyilvántartásában és a hátrányos jogkövetkezmények alatt álló büntetlen előéletű személyek nyilvántartásban szereplő harmadik országbeli állampolgárok, ideértve a hontalan és az ismeretlen állampolgárságú személyeket, valamint a harmadik ország állampolgárságával is rendelkező uniós polgárokat (a továbbiakban együttesen:harmadik országbeli állampolgárok), alfanumerikus személyazonosító adatainak leválogatását biztosítja az ECRIS-TCN-be történő feltöltés céljából. Amennyiben a bűnügyi nyilvántartási rendszer adatai szerint a harmadik országbeli állampolgárt legalább 6 hónap tartamú szabadságvesztés büntetésre ítéltek, szükséges a Nemzeti Szakértői és Kutató Központ által kezelt bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásából az ujjnyomatok ECRIS-TCN-be feltöltésének biztosítása, ennek érdekében kapcsolat létrehozása a bűnügyi nyilvántartási rendszer és a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartása között.