A Belügyminisztérium a Jogalkalmazás javítása című projektjének keretében az egységes jogalkalmazás megvalósulása érdekében képzéseket indított.

Az Országgyűlés által 2011 tavaszán elfogadott új alaptörvény hatályba lépése kapcsán számos sarkalatos és kiemelten fontos jogszabály változott. Kiemelkedően fontos, hogy a jogalkalmazók minél szélesebb köre megismerje az új jogszabályokra vonatkozó jogalkotói szándékot.

A Belügyminisztérium illetékességbe tartozó jogszabályok közül jelen projektben az alábbi célcsoportok oktatása valósult meg:

• a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény oktatása a közterület-felügyelők, a Nemzeti Park Igazgatóságok munkatársai (természetvédelmi őrök), az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF), valamint a Rendőrség állományában dolgozó munkatársak részére,

• az áldozatsegítő támogatások igénybevételének részletes szabályairól szóló 1/2006. (I. 6.) IM rendeletet módosító 20/2012. (IV. 13.) BM rendelet alapján oktatás a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal (KIH), valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok igazságügyi szolgálatainak dolgozói és a rendőrség áldozatvédelmi munkatársai részére, továbbá

• a minősített adatot, az ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintő, vagy a különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól szóló 218/2011. (X. 19.) Korm. rendelet oktatása a minősített beszerzésekkel foglalkozó munkatársak számára a minisztériumoknál, a minisztériumok irányítása alatt álló szervezeteknél, a Belügyminisztérium alárendelt szerveinél.

Az Államreform Operatív Program keretében a Belügyminisztérium 36,2 millió forint támogatásban részesült, amelyből 2013 májusában és júniusában közel 2000 fő képzése valósult meg.

A szabálysértési törvénnyel kapcsolatosan a közterület-felügyelők részére Budapesten hat alkalommal és hat régióban (Szeged, Debrecen, Székesfehérvár, Pécs, Miskolc, Szombathely), összesen kilenc alkalommal 850 fő oktatását rendezték meg.

A Nemzeti Park Igazgatóságok munkatársai (természetvédelmi őrök) valamint az OKF állományában dolgozó munkatársak részére három régióban (Debrecen, Miskolc, Székesfehérvár), egy-egy alkalommal 250 fő részére tartottak oktatást.

A szabálysértési törvénnyel kapcsolatban a rendőrség állományában dolgozó munkatársak részére Budapesten három alkalommal összesen 590 fő részére tartottak képzést.

Az áldozatvédelmi szakemberek közül 80 fő részére, míg a minősített beszerzések kapcsán 217 fő részére biztosították az oktatást Budapesten.

A fentiek keretében az egységes jogalkalmazás elősegítése érdekében a Belügyminisztérium hozzájárult ahhoz a közterület-felügyelet, továbbá a szabálysértési joghoz, a minősített beszerzéshez, valamint az áldozatsegítéshez szorosan kötődő tevékenységet ellátó szervek munkatársai könnyebben alkalmazni tudják a joganyagokban bekövetkezett változásokat.

A projekt az egyszerűbb jogalkalmazás kialakítását és végrehajtását, ezáltal az államigazgatási szervek hatékonyabb feladatellátását is szolgálja.