ÁROP-2.2.16-2012-2012-0006

2012. október 1. és 2013. június 29. között az Államreform Operatív Programnak köszönhetően a Belügyminisztérium 36,2 millió forint támogatásban részesült, amelyből 2013. május–június időszakban közel 2000 fő képzése valósult meg a 2011 tavaszán elfogadott új alaptörvény hatályba lépése kapcsán létrejövő jogszabályi változások jogalkalmazók általi minél szélesebb körű megismertetésének céljából. A Belügyminisztérium a „Jogalkalmazás javítása a szabálysértés, áldozatvédelem és a minősített beszerzések terén” című projektjében az egységes jogalkalmazás megvalósulása érdekében olyan képzéseket indított, amelyeken a közterület-felügyelet, továbbá a szabálysértési joghoz, a minősített beszerzéshez, valamint az áldozatsegítéshez szorosan kötődő tevékenységet ellátó szervek munkatársai vettek részt.

A projekt megvalósulása során megtörtént a képzési dokumentumok és a tananyag kidolgozása, illetve lektorálása (3 képzés típus), lebonyolították a képzések megszervezésére és megtartására vonatkozó közbeszerzési eljárást, valamint elkészültek a tájékoztató kiadványok is. A 24 alkalommal megrendezett, 180 órányi oktatáson összesen 1981 fő vett részt.

A képzések célja az volt, hogy bemutassák a kapcsolódó jogszabályi és a szabályozás alapjául szolgáló társadalmi környezetet, illetve, hogy a résztvevők megismerhessék az elérni kívánt társadalmi célokat és a gyakorlati végrehajtást szolgáló eszközöket. Az oktatás során kitértek az ügyintézés menetére, valamint hangsúlyt kapott a gyakorlati problémák feltárása is, amely által lehetősége nyílt a résztvevőknek olyan gyakorlat kialakítására, amely megfelel az eredeti jogalkotói szándéknak.

A Belügyminisztérium illetékességbe tartozó jogszabályok közül jelen projektben az alábbi célcsoportok oktatása valósult meg:

 • A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény oktatása a közterület-felügyelők, a Nemzeti Park Igazgatóságok munkatársai (természetvédelmi őrök), az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, valamint a rendőrség állományában dolgozó munkatársak;
 • Az áldozatsegítő támogatások igénybevételének részletes szabályairól szóló 1/2006. (I. 6.) IM rendeletet módosító 20/2012. (IV. 13.) BM rendelet alapján a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok igazságügyi szolgálatainak dolgozói és a rendőrség áldozatvédelmi munkatársai;
 • A minősített adatot, az ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintő vagy a különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól szóló 218/2011. (X. 19.) Korm. rendelet oktatása, a minősített beszerzésekkel foglalkozó munkatársak számára a minisztériumoknál, a minisztériumok irányítása alatt álló szervezeteknél, a Belügyminisztérium alárendelt szerveinél dolgozó munkatársak.

A szabálysértési törvénnyel kapcsolatosan a közterület-felügyelők részére Budapesten hat alkalommal és hat régióban (Szeged, Debrecen, Székesfehérvár, Pécs, Miskolc, Szombathely), összesen kilenc alkalommal 848 fő oktatását rendezték meg.
A Nemzeti Park Igazgatóságok munkatársai (természetvédelmi őrök), az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság állományában dolgozó munkatársak részére három régióban (Debrecen, Miskolc, Székesfehérvár,), összesen egy-egy alkalommal 241 fő részére tartottak oktatást.

A képzéseken a fent megnevezett kollégák tájékoztatást kaptak a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvényben meghatározott:

 • a szabálysértés fogalmára,
 • a felelősségre vonásra,
 • a szabálysértés miatt eljáró szervekre és személyekre
 • a hatáskörre, illetékességre
 • a szabálysértési eljárás megindulására
 • a helyszíni bírságolás szabályaira, a távolléti helyszíni bírságolásra és a helyszíni bírságolás felülvizsgálatára, tovább a helyszíni idézésre, értesítésre,
 • a szabálysértési nyilvántartásra, vonatkozó szabályokról.

Továbbá:

 • a közigazgatási bírság bevezetésének indokairól a közúti közlekedésben,
 • a közigazgatási bírság és a szabálysértési bírság összefüggéseiről,
 • a helyszíni közigazgatási eljárás és a gépjárművezető távollétében folytatható közigazgatási eljárás szabályairól,
 • a közigazgatási bírságok megfizetésére vonatkozó szabályokról és a központi közigazgatási bírságnyilvántartás funkciójáról, adattartalmáról.

A szabálysértési törvénnyel kapcsolatban a Rendőrség állományában dolgozó munkatársak részére Budapesten három alkalommal összesen 590 fő részére tartottak képzést.
Az előadások során a rendőrség központi, területi és helyi szerveinek munkatársai tájékoztatást kaptak a szabálysértésekről, szabálysértési eljárásról és szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 2013. szeptember 1-jén hatályba lépő várható módosításairól, valamint a kapcsolódó jogszabályok jogalkotási folyamatát is megismerhették.   Ezen kívül a helyszíni intézkedések lefolytatását, valamint a rendőrég szabálysértési hatóságának hatékony munkavégzését elősegítő változások gyakorlati példákon való bemutatatására is sor került.

Az áldozatvédelmi szakemberek közül workshop formájában 85 fő oktatása valósult meg, ahol a résztvevők megismerhették a bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló 2005. évi CXXXV. törvény 2012. április 15-i módosításának előzményeit, koncepcióját, és konkrét hatásait az áldozatsegítő szolgálat eljárásaira, valamint a szabálysértési jog változásait az áldozatsegítő szolgálatok működésében. Az oktatásokon a következő témakörökben vitathatták meg a tapasztalatokat és ismerhették meg az újításokat a jelenlévők:

 • a kárenyhítési esetek tapasztalatai és gyakorlati problémái,
 • a gyermekvédelmi jelzőrendszer működésének gyakorlati problémái,
 • az emberkereskedelem áldozatainak speciális helyzete hazai és külföldi példák alapján, valamint
 • a pszichológiai segítségnyújtás, különösen a családon belüli erőszak áldozatai esetében.

A minősített beszerzések kapcsán Budapesten 217 fő vehetett részt képzésen.
Az oktatáson résztvevők tájékoztatást kaptak a minősített adatot, az ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintő vagy a különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól szóló Kormányrendelettel kapcsolatos alábbi témákról:

 • a minősített beszerzések elhelyezkedése a közbeszerzések világában (speciális elemei) és a minősített beszerzések jogi szabályozásának háttere,
 • a régi és új szabályozás összehasonlítása, főbb újítások a minősített beszerzési kormányrendeletben,
 • a jegyzékre vétel szabályárairól,
 • a minősített beszerzésekről szóló kormányrendelet felépítése,
 • eljárás típusok, jogorvoslati rendszer bemutatása.

A projekt megvalósítása hozzájárult az egyszerűbb jogalkalmazás kialakításához és végrehajtásához, ezzel segítve az államigazgatási szervek hatékonyabb feladatellátását.