LIFE20 CCA/HU/001604

Koordináló kedvezményezett neve: Belügyminisztérium

Társult kedvezményezettek:

• Bátya Község Önkormányzata; 

• Püspökszilágy Község Önkormányzata; 

• Klímabarát Települések Szövetsége;

• Magyar Mérnöki Kamara;

• Nemzeti Közszolgálati Egyetem Víztudományi Kara;

• Országos Vízügyi Főigazgatóság; 

• WWF Magyarország.

A szerződött támogatás összege: 2 070 703 €

Támogatás mértéke: 55%

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2025.09.30.

A projekt tartalmának bemutatása:

1. Komplex, természetes vízmegtartásra alapuló vízgyűjtő szintű megoldások demonstrációs jelleggel történő megtervezése és megvalósítása az önkormányzatok koordinálásában, építve a LIFE-MICACC projektben kialakított vízgyűjtő szintű partnerségre. Felállításra kerül mind a két mintaterületen az úgynevezett Vízgyűjtő Érdekegyeztető Fórum a helyi érintettek bevonásával (a vízgyűjtőn található önkormányzatok, területileg illetékes Vízügyi Igazgatóság, engedélyező hatóság, gazdálkodók, nemzeti park, civil szervezetek, stb.), amely közösségi döntéshozatal mentén további NWRM megoldások megvalósításáról határoz a vízgyűjtő területen az elkülönített költségvetési keret erejéig.

Mintaterület 1: villámárvízzel fenyegetett településeket magában foglaló vízgyűjtő terület (Püspökszilágy és környéke, Gombás-patak, Szilágyi-patak vízgyűjtője);

Mintaterület 2: a vízhiányos és vízbő időszakok közötti egyenlőtlenségekkel küzdő Duna menti területek (Bátya és környéke) – 2 vízgyűjtő terület, nagyságrendileg 13 érintett településsel

2. Az Integrált önkormányzati döntéstámogató platform létrehozása, melynek célja egy olyan felület elérhetővé tétele a települési szinten döntést előkészítő és döntést meghozó szakemberek számára, ahol a jelenleg szerteágazó szervezeti rendszeren keresztül elérhető, önkormányzati szempontból széttöredezett vízügyi és klímaalkalmazkodási (CCA) szaktudás közös platformon válik elérhetővé, és könnyen használhatóvá az önkormányzatok számára.  

3. Módszertani útmutatók, segédletek kidolgozásával cél, hogy az adott szakterületen elősegítsük az önkormányzati munka hatékonyabbá és adaptálhatóvá válását.

4. További 5 vízgyűjtő terület (legalább 5-6 önkormányzat együttműködésének) támogatása– pályázatos formában – komplex, természetes vízmegtartó megoldás megtervezésében, a szükséges szakértelem biztosításával.

5. További 5-6 önkormányzat pénzügyi támogatása (max. 7 millió Ft/kedvezményezett) – pályázatos formában – például SECAP kidolgozása érdekében, mely elősegíti a hazai önkormányzatok európai uniós hálózatokhoz való csatlakozását, úgy mint a Covenant of Mayors, mely esetében csatlakozási feltétel a SECAP megléte.

6. Önkormányzati adaptációs és abszorpció-képesség növelését elősegítő szakértői támogatás, mely hozzájárul az önkormányzatok részvételéhez a következő fejlesztési ciklus hatékonyabb forrásfelhasználásában (közvetlen EU-s és/vagy OP-s források lehívása), végrehajtásában, a többszintű szakértői képzéssel és kapacitás-fejlesztéssel szoros összefüggésben.

7. Országos szemléletformáló tevékenység az éghajlatváltozáshoz való helyi/települési/vízgyűjtő szintű alkalmazkodási lehetőségekről, kiemelten a természetes vízmegtartó megoldásokról (NWRM), melyek jellemzően kisléptékű, költséghatékony és számos előnnyel bíró, a klímaváltozás negatív hatásainak mérséklésére (is) alkalmas megoldások, azonban hazánkban még kevéssé elterjedtek. 

8. Eredmények, tapasztalatok megosztása, információátadás, országos szinten a jó gyakorlatok továbbadása, a természetközeli, kisléptékű komplex megoldások alkalmazásának ösztönzése a hasonló klimatikus, vízhez kapcsolódó problémákkal küzdő településeken és vízgyűjtő szinten is. 

A projektről további, folyamatosan frissülő információkat a következő honlapon találnak: https://lifelogos4waters.bm.hu/