KÖFOP-2.3.1-VEKOP-16-2021-00002

A kedvezményezett neve: Belügyminisztérium

Konzorciumi tagok: 

     ·        IdomSoft Zrt.

     ·        NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.

A szerződött támogatás összege: 4 000 000 000 Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2023.06.30.

A projekt tartalmának bemutatása: 

Az IKIR továbbfejlesztés elsődleges fókusza a projekt eredeti célrendszere mentén történő erősítése olyan ágazati adatbázisok becsatlakoztatásával, amelyek a helyi közszolgáltatásokkal, továbbá az önkormányzatok hatósági statisztikáival kapcsolatos további adatok elemezhetőségének megteremtésével növelik a rendszer használata által elérhető előnyöket, továbbá a kapcsolódó Operatív Program szintű indikátorértéket is közvetlenül növelik. A tervezett fejlesztések tartalmaznak továbbá olyan funkcionális elemeket is, amelyek megvalósítása a rendszer eddigi használati időszakában felmerült felhasználói igényeket kezelik, valamint jelentős mértékben hozzájárulnak a felhasználói élmény emeléséhez, amely növeli a rendszer használatának intenzitását.

Az IKIR továbbfejlesztés célja az operatív program céljaival összhangban az IKIR-hez csatlakoztatott ágazati adatbázisok számának bővítése annak érdekében, hogy az IKIR-t használó önkormányzati felhasználók a helyi közszolgáltatások szervezésével összhangban a jelenleg meglévőnél szélesebb körű elemzési lehetőséget vehessenek igénybe. Ennek keretében:

  • elsősorban további legalább 10 db településsoros elemzéseket lehetővé tevő ágazati adatbázis becsatolása történik meg, melyek segítik a koronavírus járvány elleni védekezéssel összhangban – az önkormányzatok gazdálkodását és ezáltal az általuk kötelezően ellátandó helyi közszolgáltatásokat érintő – megváltozó szabályozási környezetben az adatalapú döntéshozatal lehetőségét az adatátadás átfutási idejének csökkentése és az elemzések keretében elérhető adatok bővítése révén, 
  • másrészt az ágazati adatbázisok csatlakoztatásához kapcsolódóan egyéb az IKIR éles üzemeltetése keretében azonosított szükségleten alapuló funkcionális bővítés is megvalósul.
  • Az IKIR működtető infrastruktúrájának IKIR II. fázis keretében történő bővítésével az IKIR működési paramtereinek biztosítása történik meg immár a kibővített adat- és felhasználói kör irányában. Cél olyan funkcionális elemek beépítése, amelyek megvalósítása a rendszer eddigi használati időszakában felmerült felhasználói igényeket kezelik, valamint jelentős mértékben hozzájárulnak a felhasználói élmény emeléséhez, amely növelheti a rendszer használatának intenzitását