A KÖFOP-2.1.5-VEKOP-16-2016-00001 azonosítószámú, „A versenyképes közszolgálat személyzeti utánpótlásának stratégiai támogatása” című kiemelt projekt keretében létrejött „Közszolgálati HR rendszerek és tudásbázis fejlesztése” program célja, hogy a közszolgálat egészének tekintetében a – hivatásrendenkénti egységes – foglalkoztatási szabályrendszer, humánerőforrás gazdálkodással, menedzsmenttel kapcsolatos szaktudás, tudományos publikációk, eljárás- és ismeretanyag elérhetősége egy helyen biztosított legyen.

Ennek a tudásbázisnak az összeállításában, valamint a szervezetek személyügyi feladatainak igény szerinti támogatásában HR-szakértői hálózat tagjai működnek közre, akik – az e tevékenységhez kifejlesztett informatikai rendszeren és portálon keresztül – elektronikus, továbbá személyes segítségnyújtással, valamint tematikus napok programjain keresztül az aktuális humán feladatokat érintő témákban támogatják a szervezeti szinten történő operatív személyügyi munkát. A publikációk hiteles forrásként való megjelentetéséről Bíráló Bizottság gondoskodik.


A Projekt Szakmai vezetőségének szervezésében 2019. július 2-3-án a „HR tudásbázis és szakértői hálózat módszertanának kidolgozása” címmel szakmai rendezvény került megrendezésre. Műhelymunka keretében a „Közszolgálati humánerőforrás tudásbázis és portál, valamint szakértői hálózat kialakítása”  projektelem megvalósításában részt vevő, szakértőkből álló Bíráló Bizottság és Szakértői hálózat működését szabályozó módszertan kidolgozására, valamint a gyakorlati működés kereteire irányuló részletes javaslattétel felállítására kerül sort.