KÖFOP-2.3.3-VEKOP-16-2016-00001

A projekt célja:

A projekt stratégiai célja egy olyan magyarországi sajátosságokat figyelem bevevő eszközrendszer kidolgozása volt, amely támogatja a helyi közszolgáltatások minőségének és a helyi versenyképesség fejlesztésének, valamint a költséghatékony és méltányos helyi közszolgáltatás-finanszírozás kialakításának megalapozását.

A támogatás összege: 989 960 067 Ft

Megvalósítási időszak: 2016.01.01.-2018.03.31.

A projektmegvalósítás helyzete:

A projekt keretében a helyi közszolgáltatások ellátásának és szervezésének átalakítására, felhasználói körre szabottan szakpolitikai ajánlások, gyakorlati útmutatók és konkrét javaslatok kerültek kidolgozásra, amelyeket a BM Önkormányzati Államtitkárságának munkatársaival együttműködve több mint 50 szakértő valósított meg. A Projekt kutatási eredményei felhasználásra kerülnek egyrészt az önkormányzati szektor egészét érintő ágazatirányítói beavatkozások és szakpolitikai döntések előkészítése során, másrészt az önkormányzatok számára készült gyakorlati útmutatók és ajánlások az önkormányzati vezetők településirányítással összefüggő feladatainak támogatását szolgálhatja. Harmadrészt a kutatás országos lakossági felmérésének eredményei átadásra kerültek a KÖFOP-2.3.1-VEKOP-16-0001 azonosító számú a „Helyi közszolgáltatási információs rendszer fejlesztése és bevezetése (IKIR)” című kiemelt projekt számára, így azok részleteiben is elérhetőek lesznek.

2018. március 8-án, a Belügyminisztériumban kerül sor a KÖFOP-2.3.3-VEKOP-16-2016-00001 azonosítószámú