A projekt célja:

A projekt célja továbbra is, hogy a migrációval és a menekültüggyel kapcsolatos naprakész, objektív, megbízható és összehasonlítható információk nyújtásával kielégítse a közösségi intézmények, valamint a tagállami hatóságok és intézmények ilyen információk iránti igényét, az Európai Unióban e területeken folyó politika meghatározás elősegítése érdekében. Az EMH amellett, hogy a jogalkotókat segíti a szakpolitikák, illetve stratégiák meghatározása terén, a nyilvánosság számára is tájékoztatást nyújt.

Várható költségvetés: 421 000,00 €.

Megvalósítási időszak: 2021-2022

A projektmegvalósítás helyzete:

Az Európai Migrációs Hálózat (EMH) Magyar Nemzeti Kapcsolattartó Pontjának 2021-2022. évi munkaprogram támogatási megállapodásának aláírása eltolódott, tekintettel az Európai Unió többéves pénzügyi kerete (Multiannual Financial Framework, a továbbiakban: MFF) elfogadásának elhúzódására. A Bizottság által előzetesen megküldött költségvetési tervezet szerint a magyar kapcsolattartó pont várható költségvetése a következő két éves időszakban: 421 000,00 €.

2021. április 23-án online megrendezésre kerülő Steering Board ülésen várható a munkaprogram további menetrendi pontjaival és pénzügyi vonatkozásával kapcsolatos döntéshozatal a NCP-k részéről. A pályázati anyag előkészítésére 2021. második negyedévében, a támogatási megállapodás aláírására várhatóan 2021. harmadik negyedévének elején kerül sor.

A támogatási megállapodás aláírásának elhúzódása ellenére a nemzeti kapcsolattartó pontok a munkaprogramot megkezdték, így az HU EMN NCP is aktív résztvevője a programnak.