101071293 — EMN NCP HU 2021-22

Kedvezményezett neve: Belügyminisztérium

A projekt költségvetése (2021-2022):  384 210,00 €

Támogatás mértéke: 95% 

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2022.12.31.

A projekt tartalmának bemutatása:

Az Európai Migrációs Hálózat 2014. január 1-jétől a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap alá támogatásával valósul meg. Minden tagállamnak ki kellett jelölnie egy Nemzeti Kapcsolattartó Pontot (továbbiakban: NKP; National Contact Point – NCP). Az Európai Migrációs Hálózat magyar kapcsolattartó pontja (EMN NCP HU) a Belügyminisztériumban működik. Az Európai Bizottság az NKP-k számára két éves időszakra nyújt támogatást a Hálózat munkaprogramjában vállalt tevékenységek megvalósításához. 

A projekt célja, hogy a migrációval és a menekültüggyel kapcsolatos naprakész, objektív, megbízható és összehasonlítható információk nyújtásával kielégítse a közösségi intézmények, valamint a tagállami hatóságok és intézmények ilyen információk iránti igényét, az Európai Unióban e területeken folyó politika meghatározás elősegítése érdekében. Az EMH amellett, hogy a jogalkotókat segíti a szakpolitikák, illetve stratégiák meghatározása terén, a nyilvánosság számára is tájékoztatást nyújt. A Nemzeti Kapcsolattartó Pont ebben az időszakban új feladatként részt vesz az EMH hálózatának bővítésével összefüggő új, harmadik országokkal való együttműködés kialakításában, illetve a szankciós irányelvvel kapcsolatos tagállami koordinációban.