LIFE16 CCA/HU/000115

A projekt célja:

A Belügyminisztérium koordinálásában megvalósuló projekt átfogó célkitűzése, hogy javítsa a legsérülékenyebb magyarországi önkormányzatok éghajlatváltozással szembeni ellenálló képességét, a klímaváltozásból fakadó kockázatok csökkentésével. E célból a projekt során az önkormányzatok megismerik, tesztelik és elősegítik a fenntartható ökoszisztéma-alapú vízgazdálkodási megközelítéseknek és a természetes vízmegőrző megoldásoknak a helyi tervekbe, stratégiákba történő integrálását. A projekt célja, hogy minél több információt nyújtson a hazánkban még kevésbé ismert és elterjedt ún. természetes vízmegtartó megoldásokról, azok előnyeiről. A projekt célja továbbá, hogy megerősítse a helyi önkormányzatok koordinációs szerepét az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás tervezése, és a felmerülő kockázatok felismerése terén.

A támogatás összege: 2 546 783,00 €

Ennek 60%-a az Európai Unió LIFE programjának támogatása; 40%-a partnerek önrészeként saját forrásuk, valamint a Belügyminisztérium és az Innovációs és Technológiai Minisztérium támogatása.

Megvalósítási időszak: 2017.09.01.-2021.11.30.

Az eredeti 2021.08.31-i záró időpont három hónappal került meghosszabbításra.

A projektmegvalósítás helyzete, a projekt eredményei:

Koordináló kedvezményezett neve: Belügyminisztérium

Társult kedvezményezettek:

·         Bátya Község Önkormányzata

·         Püspökszilágy Község Önkormányzata

·         Rákócziújfalu Község Önkormányzata

·         Ruzsa Község Önkormányzata

·         Tiszatarján Község Önkormányzata

·         Klímabarát Települések Szövetsége

·         Országos Vízügyi Főigazgatóság

·         Pannon Pro Innovációs Szolgáltató Kft.

·         WWF Magyarország Alapítvány

A LIFE-MICACC projekt tervezett célja az, hogy a működő természetes vízmegtartó megoldások megismerésével a magyarországi önkormányzatok képesek lesznek hatékony és természetes módon reagálni a klímaváltozással összefüggő hatásokra. A tudás, a tapasztalatok és a szükséges eszközök megszerzése jelentősen növeli az önkormányzatok alkalmazkodási képességét, valamint az érintett természetes élőhelyek és erőforrások szempontjából a természetes vízmegtartó megoldások sikere rezisztens, alkalmazkodásra képes és kiegyensúlyozott természeti területek kialakulását fogja eredményezni az erőforrások megtartásával a rossz gazdálkodás és a felkészületlenség okozta károk és veszteségek helyett. A természetes vízmegtartó megoldások javítják a helyi közösségek klímarezisztenciáját és jólétét, továbbá hozzájárulnak a helyi gazdasági kockázatok mérsékléséhez. A vizes élőhelyek helyreállítása szintén hozzájárul a klímaváltozás hatásainak csökkentéséhez.

A projekt intézkedéseinek megvalósításával a következő eredmények és hatások várhatók:

Az önkormányzati döntéshozók ismereteinek bővítése az éghajlatváltozás okozta vízkockázatokra, az ökoszisztéma alapú alkalmazkodásra és a finanszírozási forrásokra vonatkozóan:

Az intézkedések növelik az önkormányzati szektor klímatudatosságát, felkészültségét és cselekvőképességét a lehetőségek ismeretében (pl. természetes vízmegtartó megoldások integrálása helyi stratégiákba, területrendezési tervek aktualizálása).

·         Mennyiségi mutatókban kifejezve:

o   kb. 300 fő tréningen való részvétele

o   kb. 300 fő e-learning felhasználó

o   kb. 280 fő roadshow résztvevő

o   kb. 8000 fő honlap látogató

o   projekt kiadványok, tájékoztató anyagok, hírlevelek

o   magyar nyelvű Vízkockázat-elemző eszköz országos adatokkal 

Az 5 mintaterület nagyobb fokú klímarezisztenciája (éghajlatváltozással szembeni ellenállóképessége):

Vízhiánnyal kapcsolatos problémák enyhülése, többlet vízmennyiségek kialakított vizes élőhelyeken való megtartása, zöld infrastruktúra extrém időjárási eseményekkel szemben érvényesülő puffer hatása, helyi éghajlat kiegyensúlyozottabbá válása.

·         Mennyiségi mutatókban kifejezve:

o   5 természetes vízmegtartó megoldás modell (prototípus) 

Replikációs helyszínek javuló alkalmazkodási képessége:

A helyi természeti értékeikre vonatkozóan bővülnek ismereteik a vízgazdálkodáshoz és a klímaadaptációhoz kapcsolódóan.

·         Mennyiségi mutatókban kifejezve:

o   5 megvalósíthatósági tanulmány (az 5 partner önkormányzat vízgyűjtő területére vonatkozóan)

o   5 replikációs terv (további 5 település vonatkozásában, végrehajtásra készen)

Az önkormányzatok és az érdekeltek közötti javuló együttműködés, koordináló szerep megerősödése:

Önkormányzatok erősödő koordináló szerepe a helyi kérdések kezelésében az érdekeltek bevonásával, együttműködés kialakításával, tudás megosztásával, partnerségek és hálózatok létrehozásával, helyi és uniós szinten egyaránt.

·         Mennyiségi mutatókban kifejezve:

o   kb. 5 vízgyűjtő szintű partnerség

o   5 külföldi tanulmányút

o   1 applikáció 

Disszemináció, tudás- és tapasztalatmegosztás:

A projektben a természetes vízmegtartó prototípusok megtervezése és kivitelezése kapcsán szerzett tapasztalatok különböző módon kerülnek megosztásra, főként kiadványokon és rendezvényeken keresztül. Készülnek (illetve elkészültek már) segédletek, műszaki-szakmai dokumentumok, filmek, az ismeretbővítést célzó tananyagok, valamint megszervezésre kerülnek online klímakonferenciák, országos roadshow-események és tereplátogatások, melyeken közelebbről megismerhetik a megvalósított megoldásokat az érdeklődők. A projekt idején a tématerületen tapasztalt esetleges jogszabályi hiányosságokat, akadályozó tényezőket, javaslatainkat a Kormányzattal is megosztjuk.

·         Mennyiségi mutatókban kifejezve:

o   1 Adaptációs Útmutató (a megvalósított természetes vízmegtartó megoldások replikációjának támogatására)

o   5 esettanulmány

o   5+1 videó film

o   tréninganyag, e-learning tananyag

o   roadshow-k, egyéb rendezvények

o   tereplátogatások a pilot területeken

o   1 Kormányjelentés

A projektről további, folyamatosan frissülő információkat a következő honlapon találnak: https://vizmegtartomegoldasok.bm.hu/hu