HOME/2012/ISEC/AG/4000004405

Az Európai Bizottság által az ISEC „Bűnmegelőzés és a bűnözés elleni küzdelem” 2012 programban meghirdetett 2013. március 6-i határidejű felhívásra „Az emberkereskedelem európai áldozatainak irányítása és segítése” (továbbiakban RAVOT-EUR) címmel a Belügyminisztérium pályázatot nyújtott be.

A Bizottság 2013 végén kedvező elbírálásban részesítette a pályázatot, így 2014. február 1-jén hivatalosan is elindulhatott a projekt, ami a 2016. január 31-ig tartó két év alatt átfogó megoldásokat kíván nyújtani az emberkereskedelem által jelentett kihívásokra. A projekt fő célja, hogy segítséget nyújtson a szexuális illetve munka célú kizsákmányolás áldozatainak hazatérésükben és társadalmi visszailleszkedésükben, valamint egy online felület létrehozását és egy képzési anyag megírását is magában foglalja. További központi elem az emberkereskedelem elleni küzdelemben érintett szakemberek közötti együttműködés fokozása.

A projekt teljes költségvetése 346 069 euró, melyből 311 462 eurót az Európai Unió ISEC programja biztosít. A projekt fő törekvése egy nemzetközi áldozatkezelési mechanizmus kialakítása Magyarország, Belgium és Hollandia között, amely elősegíti mind a munka, mind a szexuális célú emberkereskedelem áldozatává vált személyek biztonságos visszatérését, az áldozatok irányítását, illetve a kapcsolat- és bizalomépítést az egyes országok nemzeti mechanizmusai között. A magyar kezdeményezésű és irányítású RAVOT-EUR két partnerországa az emberkereskedelem magyar áldozatainak leginkább érintett célországai, ezért az együttműködés a kezdetektől fogva szilárd alapokon nyugodott. Fontos felismerni, hogy az emberkereskedelem egy olyan súlyos, az emberi jogokat semmibe vevő nemzetközi bűncselekmény, ami ellen csak széleskörű nemzetközi összefogással lehet hatékonyan fellépni. A RAVOT-EUR elősegíti a rendészeti szervek, hatóságok, nem-kormányzati szervezetek és minden, az emberkereskedelem áldozataival foglalkozó szereplő közötti nagyobb bizalom és jobb megértés kialakulását.

A projekt várható eredményei szerint az emberkereskedelem áldozatául esett magyar állampolgárok szükségletei, problémái világosabbá válnak, a célországokban tevékenykedő segélyszervezetek és civil szervezetek hálózata, kapacitása felmérhető lesz. A projekt keretében képzési anyag és honlap kerül kidolgozásra, amely segítséget nyújthat az áldozatok azonosításában, helyes kezelésében, illetve a szakemberek közötti kommunikációban. A RAVOT-EUR-nak köszönhetően egy olyan új nemzetközi áldozatkezelési mechanizmus jön létre, amely fenntartható módon segíti a bevont szervek munkáját és az áldozatok reintegrálását, miközben már meglévő jogi és intézményi kereteket használ nemzeti szinten és személyre szabottan igyekszik kielégíteni az áldozatok szükségleteit. A strukturált és egységes áldozatirányítási rendszer elősegíti az áldozatok biztonságos visszatérését, hozzájárul az áldozatok segítésével foglalkozó szervezetek hatékony munkájához.

A projekt során három szakértői ülést tartanak a három partnerországban nemzetközi szakértők bevonásával, hogy megvitatásra kerüljenek a legjobb gyakorlatok és az országok különböző igényei, feltételei, körülményei. A szakértői ülésekkel egy időben tanulmányutakon vesznek részt a szakértők, amelyek során közvetlenül tapasztalhatják meg a magyar, holland és belga hatóságok munkáját, a nyújtott szolgáltatások színvonalát és az áldozatkezelési mechanizmusok gyakorlati működését. A képzési anyag és a honlap leginkább a szakértői ülések és tanulmányutak alapján kerül kialakításra, amelyek fő célja egy általános terv kidolgozása annak érdekében, hogy tovább erősítse az áldozatok társadalmi beilleszkedését és saját lábra állását. Az online felület elő fogja segíteni a RAVOT-EUR fenntarthatóságát, erősíti a transzparenciát és megfelelő fórumot biztosít a szakértőknek és az áldozatoknak egyaránt a kapcsolattartásra és a legfontosabb információkhoz való egyszerű hozzáférésre. A projekt zárásaként egy budapesti konferencia keretében összegzik a szakértők és a meghívottak az elért eredményeket és bemutatják az elkészült kiadványt.

A projektről bővebben ide kattintva olvashat.

„Referral of and assistance for victims of human trafficking in Europe” – RAVOT-EUR HOME/2012/ISEC/AG/4000004405

The Ministry of Interior of Hungary submitted an application „Referral of and assistance for victims of human trafficking in Europe” (hereinafter RAVOT-EUR) for Action Grants under the Programme “Prevention of and Fight against Crime” 2012 ISEC General Call for Proposals of the European Commission.

The European Commission delivered a favourable opinion on the application, so that the project could be officially launched on 1 February 2014, and by 31 January 2016 RAVOT-EUR may have provided comprehensive solutions to the challenges set by the hideous crime of trafficking in human beings. The main aim of the project is to provide the victims of sexual or labour exploitation with assistance in their return and social reintegration as well as to set up an online platform and a training manual that can be further used for professional and academic purposes. Another objective is to enhance the cooperation among experts involved in the fight against human trafficking. The total budget of the project is 346 069 EUR out of which 311 462 EUR is provided by the European Union Specific Programme “Prevention of and Fight against Crime”.

The project aims to develop a transnational referral mechanism among Hungary, Belgium and the Netherlands which would contribute to the assistance and safe return and referral of victims of human trafficking related to sexual and labour exploitation and facilitate transnational networking and trust building among professionals. The two partner countries of the RAVOT-EUR – which is initiated and led by Hungary – are the ones where Hungarian victims of human trafficking can be found most frequently, so the cooperation has been established on a solid basis. It is important to recognize that trafficking in human beings is such a serious and hideous crime which severely violates human rights and the international community can fight against it only by means of wide international cooperation. The RAVOT-EUR facilitates the development of a better understanding and bigger trust among law enforcement authorities, NGOs, and all actors in the field of referring and assisting victims of human trafficking.

The expected outcome of the project is that the needs and problems of the victims as well as the capacity and network of victim assistance services and NGO’s will be clear. In the framework of the project a training manual and a website will be developed which will provide help in victim identification, assistance and cooperation of experts. By means of the RAVOT-EUR a new transnational referral mechanism will be set up in which the work of the involved organizations and parties and the reintegration of the victims will be supported in a sustainable way. At the same time the project will use already existing legal and institutional frameworks at the national level and would like to satisfy the victims’ personal needs. A well-structured and unified transnational referral mechanism will enhance the safe return of the victims and contribute to the effective work of the organizations assisting victims.

During the project three professional workshops will be held in the three partner countries with the involvement of international experts in order to discuss best practices and the different demands, circumstances and capabilities. In parallel with the workshops experts will take part in study visits during which they will have the opportunity to experience the work of the Hungarian, Dutch and Belgian authorities, the quality of the provided services and the practical functioning of the transnational referral mechanisms. The training manual and the website will mostly be based on the outcome of the workshops and study visits and will be aimed at the development of an overall plan in order to further strengthen the social inclusion and reintegration of the victims. The website will enhance the sustainability of the RAVOT-EUR, bolster transparency and provide the experts as well as the victims with an appropriate forum for a more simple way of getting in touch and access to information. At the closing conference of the project in Budapest experts and guests will sum up and evaluate the results and present the training manual.

Click here for more informations.