GINOP-6.1.1-15-2015-00001

A projekt célja: 

Az alacsony iskolai végzettséggel, valamint a munkaerőpiacon keresett kompetenciával vagy szakképesítéssel nem rendelkező felnőtt lakosság, kiemelten a közfoglalkoztatottak részvételének ösztönzése az oktatásban, képzésben, amely egyben lehetőséget biztosít számukra a munkaerőpiaci szempontból releváns és hasznosítható képzettség, ismeretek, készségek, kompetenciák megszerzésére. A program a hátrányos helyzetű, munkaképes korú személyeket, köztük kiemelten a közfoglalkoztatottakat célozta meg, és a kedvezményezett járásokra fókuszált. Bővítette a hozzáférést a munkaerőpiaci keresleten alapuló, az elhelyezkedési esélyeket növelő és fenntartó képzési programokhoz, amelyek az állam által elismert szakképesítésre, részszakképesítésre, szakképesítés ráépülésre, munkakör vagy munkatevékenység végzéséhez szükséges kompetenciák megszerzésére, fejlesztésére, azaz egyéb szakmai képzésre, egyéb képzésre és hatósági képesítések megszerzésére irányult. A program lehetőséget kínált a korábbi munkaerőpiaci képzési programokban, kompetenciafejlesztésben részesült felnőttek számára szakmai képzésekbe történő belépésre, amennyiben pl. a közfoglalkoztatott esetében a közfoglalkoztató az ismételt képzésben való részvételt támogatta, akinek így a képzéssel a munkaerőpiacon tovább javulhattak az esélyei. A konstrukció a munkaerőpiaci igényeknek megfelelően a digitalizált munkavégzésre felkészítő programelem megvalósítását is szolgálta. A képzés célja a célcsoport képességeinek és készségeinek fejlesztése annak érdekében, hogy képesek legyenek a nyílt munkaerőpiac digitalizált munkaköreiben dolgozni.

A támogatás összege: 35 386 981 254Ft, amelyből a Belügyminisztériumra jutó támogatás 1 002 214 018 Ft

Támogatás mértéke: 100%

Megvalósítási határidő: 2023. július 15.

A projekt Támogatási Szerződésének többszöri módosítása értelmében, a projekt fizikai befejezésének határideje 2023. július 15-re változott. A képzésben résztvevők indikátor célértéke 100 100 fő, illetve a képzés során tanúsítványt vagy bizonyítványt szerzők indikátora 80 080 fő volt.

A projektmegvalósítás helyzete:

Kedvezményezett neve: Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal

Konzorciumi tagok:

Belügyminisztérium

Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség

18 vármegyei kormányhivatal

 

A Belügyminisztérium szakmai tevékenységei voltak a projekt folyamán:

•             a közfoglalkoztatás egységes szakmai koordinálása,

•             szakmai értekezletek szervezése, lebonyolítása,

•             informatikai fejlesztés megvalósítása,

•             az Integrált Rendszer töltöttségének folyamatos biztosítása, nyomonkövetése a kormányhivatalokkal, mint konzorciumi tagokkal,

•             mentori tevékenységhez kapcsolódó szakmai koordináció és monitoring feladatok ellátása,

•             a kiemelt projekt megvalósításához szükséges eljárásrendek, módszertani útmutatók elkészítése és folyamatos aktualizálása a feladatmegosztás szerint,

•             az ajánlattételi felhívásokat megalapozó – a kormányhivatalok, mint konzorciumi tagok által megküldött – szakirányok és létszámigények felmérésének összesítése, javaslattétel a képzési szakirányok és kapcsolódó létszámok meghatározására,

•             a célcsoport létszám vármegyei allokációjára, valamint annak esetleges módosítására vonatkozó javaslattétel,

•             részvétel a képzési és felnőttképzést kiegészítő tevékenység nyomon követésében.

A kiemelt projekt kezdetétől –a 2023. július 15-i  záró adatok alapján– a bevontak létszáma 112 031 fő (a bevonandó 100 100 fő 111,9%-a) volt, ezen belül az ISCED 1-2 végzettségűek létszáma 95 708 fő (a bevonandó ISCED 1-2 végzettségű 92 200 fő 103,8%-a). A tanúsítványt vagy bizonyítványt szerzők létszáma 105 960 fő (az elvárt, sikeresen végző 80 080 fő 132,3%-a), amelyből az ISCED 1-2 végzettségűek létszáma 90 279 fő (az elvárt, sikeresen végző ISCED 1-2 végzettségű 73 760 fő 122,4%-a). A képzésbe vontak közül, önkéntes nyilatkozatuk szerint, 36 474 fő vallotta magát roma nemzetiségűnek.

A munkaerőpiaci igényeknek megfelelően 2019 júniusától a képzések tartalma kiegészült a leghátrányosabb helyzetű kistelepülések felzárkóztatását célzó digitális készségfejlesztő programelemmel. A 120 órás „Belépés a digitalizált munka világába” c. komplex képzési program célja volt, hogy a kiemelt projektbe vont célcsoport digitális képességei és készségei fejlődjenek annak érdekében, hogy a közfoglalkoztatott képes legyen a nyílt munkaerőpiacon digitalizált munkakörökben dolgozni. Ezen képzésbe 2023. július 15-ig  2 949 fő került bevonásra, amely a kiemelt projekt Felhívásában meghatározott 1 000 fős célértéket 194,9%-kal haladta meg.

A képzési programokat mentori szolgáltatás segítette. A mentorok elsődleges és legfontosabb szerepe a képzésben tartás, a képzés eredményes befejezésének segítése, a lemorzsolódás minél hatékonyabb megakadályozása, amely a képző intézmény, a járási hivatal, a közfoglalkoztató/munkáltató jelzése alapján, vagy az ügyfél kezdeményezésére történt. A mentori szolgáltatás a kiemelt projekt kezdetétől 2023. július végéig havi átlagban 98 fő mentor közreműködésével valósult meg. A 2023. július 15-ig bevontak 97%-a, 108 793 fő célcsoporttag részesült mentori szolgáltatásban, közülük 2023  július végéig mindösszesen 9 503 fő (8,7%) morzsolódott le. A mentori szolgáltatásba bevont létszámból 35 386 fő vallotta magát – önkéntes nyilatkozata alapján – roma nemzetiségűnek.

Fontos hangsúlyozni, hogy a kiemelt projektbe bevont célcsoporttagok, kiemelten a közfoglalkoztatottak, a súlyos szociális és mentális akadályok miatt többszörös hátránnyal küzdenek. Felnőttképzési programba vonásuk, a tanfolyam sikeres elvégzésének segítése, a tanúsítvány, bizonyítvány megszerzésének ösztönzése, a motiváció fenntartása, valamint a hiányzások megakadályozása és a képzésben tartás a mentorokat nem mindennapi kihívás elő állította, ezért a tervezés alatt álló EFOP Plusz 3.1.2-24 Közfoglalkoztatottak munkaerőpiaci integrációja c. kiemelt projektben is fontos szerepet kap a személyre szabott segítségnyújtás biztosítása. A GINOP-6.1.1-15 projektnél szerzett tapasztalatok az új projekt tervezésénél felhasználásra kerülnek.

A projektről további információkat a következő honlapon találnak: www.nive.hu