CE0100182 – LOCALIENCE

Vezető partner neve: Belügyminisztérium

Projektpartnerek:

• Országos Vízügyi Főigazgatóság; 

• Vas Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság; 

• Osztrák Vízgazdálkodási Szövetségi Ügynökség;

• Stájerországi Kormányhivatal - Vízgazdálkodás, Erőforrások és Fenntarthatóság Osztálya;

• Cseh Köztársaság Tűzoltó-mentő szolgálatának Főigazgatósága;

• Cseh Munkavédelmi Kutatóintézet Főigazgatósága; 

• Szlovén Környezetvédelmi Ügynökség;

• Ljubljanai Tűzoltó Szövetség;

• Lengyel Tűzoltósági Főiskola;

• Lengyel Tudományos Akadémia Űrkutatási Központja

A szerződött támogatás összege: 2 043 635,6 €

Támogatás mértéke: 80%

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2026. 03. 31.

A projekt tartalmának bemutatása:

A hőmérséklet emelkedésével egyre gyakrabban fordulnak elő szélsőséges időjárási események. Ezen helyzetek kezelése túl gyakran hárul csak a szakértőkre, pedig ezeket együttműködésben, a helyi tudás bevonásával hatékonyabban lehetne kezelni. A LOCALIENCE projekt kiemeli a katasztrófavédelmi szakértőket az egyirányú informátori és szolgáltatói pozíciójukból, és egy közös tervezési folyamatba kapcsolja be őket a helyi közösségekkel. A helyi közösségek életében a helyi önkormányzatok kiemelt szerepet töltenek be. Náluk gyűlik össze a sok helyről befolyó tudás, továbbá rálátással bírnak a helyi erőforrásokra, lehetőségekre és kihívásokra, illetve folyamatosan kapcsolatban vannak a lakossággal és a civil szervezetekkel.

A LOCALIENCE projekt a helyi önkormányzatok koordinációs szerepére támaszkodva együttműködésen alapuló katasztrófaelhárítási és -kezelési megoldásokat dolgoz ki a hivatásos szervek bevonásával. A konzorciumnak a vezető partner Belügyminisztériummal együtt tizenegy tagja van, köztük oszlik meg a projekt költségvetése. A vezető partner és a projektpartnerek munkáját társult partnerek segítik, akik költségvetési részesedés és hozzájárulás nélkül vesznek részt a projektben. A társult kedvezményezettek a projekt szempontjából kulcsszerepet betöltő érdekelti csoportokat képviselik. Szakértelmükkel, mindennapi munkájukkal hozzájárulnak a projekt eredményeinek hosszútávú fenntartásához és az eredmények szélesebb körben való elterjedéséhez.

A projekt részeként minden részt vevő országban kidolgozásra kerülnek kísérleti cselekvéstervek, úgynevezett pilot-ok:

·         A magyarországi a ClimateLiving Lab nevet viseli. Ez egy megyei szintű Élő Éghajlati Laboratórium lesz, mely interaktív felkészülési és katasztrófavédelmi tevékenységek tesztelését tűzte ki célul.

·         Az osztrák a KLAR! - Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás modellje régiók számára címet kapta, mely a kisméretű vízgyűjtő területekre specializálódva az árvizekben/pluviális árvizekben való közösségi részvételre irányul.

·         A cseh pilot a vidéki települések számára egy személyre szabott figyelmeztetéseken és az ajánlott intézkedéseken alapuló fokozott riasztási-mobilizációs-visszajelzési környezet kialakítását célozta meg.

·         Szlovéniában egy a szélsőséges időjárási veszélyekre vonatkozó, a visszacsatolásra és kölcsönhatásra épülő városi figyelmeztető rendszert szeretnének kifejleszteni.

·         Lengyelországban pedig magas szintű országos környezetvédelmi és katasztrófavédelmi döntéshozók szakpolitikai bevonásával kívánják erősíteni a szélsőséges időjárással szembeni ellenállóképességet.

Ezek sikeres megvalósítása a projekt lezárultát követően mintául szolgálhat az illetékes szerveknek egy éles időjárási eseményre való megfelelő reakció megteremtéséhez.

A projekt lezártát követő disszeminácós szakasz célja az eredmények, tapasztalatok megosztása, információcsere, országos szinten a jó gyakorlatok továbbadása, a természetalapú (NBS), kisléptékű komplex megoldások alkalmazásának ösztönzése a szélsőséges időjárási eseményekkel szembesülő településeken. 

A projektről további, folyamatosan frissülő információkat a következő honlapon találnak: https://www.interreg-central.eu/projects/localience/