2012 és 2016 között, a Svájci-Magyar Együttműködési Programnak köszönhetően, 476 millió forintos svájci támogatással, a hazai támogatással együtt, összesen közel 560 millió forintból valósul meg a közösségi rendészet hazai modelljének kísérleti bevezetése Miskolcon, Nyíregyházán, Szegeden és Zalaegerszegen.

A Belügyminisztérium, az Országos Rendőr-főkapitányság, valamint az érintett megyei rendőr-főkapitányságok által közösen megvalósított projekt célja, hogy a rendőrség a helyi közösségekkel közösen mérje fel a közbiztonsági problémákat és az azokra vonatkozó megoldások kidolgozásába és végrehajtásába is nagyobb mértékben vonja be a lakosságot.

A közösségi rendészet modelljét már több évtizede sikeresen alkalmazzák, többek között Svájcban, az Egyesült Királyságban és az Amerikai Egyesült Államokban is. A közösségi rendészet egy újfajta filozófia, szemléletváltás, amelynek köszönhetően a városi kapitányságok hatékonyabban, a közösség igényeinek megfelelőbben használhatják fel erőforrásaikat.

A CPO (community police officer) munkájával, többek között fogadóórák tartásával, bűnmegelőzési előadások lebonyolításával hozzájárul a polgárokkal való közvetlenebb kapcsolattartás kialakításához. A projekt eredményeként szorosabb együttműködés alakulhat ki a közbiztonság javításában érintett szervezetek között, javul a közbiztonság és a lakosság biztonságérzete, illetve növekedhet a rendőrség és polgárok közti bizalom mértéke.

A CPO-k képzését és a rendőrkapitányságok felkészítését követően jelenleg is folyamatban van a modell tesztelése a négy nagyvárosban.

A rendezvény – amelyet Berta Krisztina, a Belügyminisztérium európai uniós és nemzetközi helyettes államtitkára nyitott meg – legfőbb célja az eddigi tapasztalatok bemutatása és értékelése volt.


In the Ministry of Interior an information event related to the project Multilevel community policing network for co-operation based crime prevention was hold for the general public on 19 May 2015

Between 2012 and 2016, with the help of the Swiss Contribution in an amount of 476 million HUF (a total budget of over 560 million HUF) the experimental introduction of the community policing model can be realized in Miskolc, Nyíregyháza, Szeged and Zalaegerszeg. The goal of the project implemented by the Ministry of Interior and the National Police Headquarters is to size up the problems related to public safety together with the local communities and to work out solutions jointly.

The model of Community Policing has been successfully used for several decades, inter alia in Switzerland, the United Kingdom and in the United States of America. Community Policing is a new philosophy, a management method in which the Police involves the community into exploring and resolving the issues that affect them in order to raise the efficiency of local police stations.

The direct access of citizens, holding of consultation classes, conducting crime prevention presentations and additional personal communication can be achieved due to the work of community police officers.

As a result of the project, a stronger co-operation will evolve between the organizations involved in the improving of public security. The trust among the police officers and the citizens can be strengthened; moreover, the public safety and the public's perception of security may improve as well.

The training of CPO and the preparation of police headquarters for the introduction of the new model are followed by a one-year testing period which has been in progress in the four mentioned cities. The main goal of the event was to inform the general public about the experiences of the testing period.