101035965

A kedvezményezett neve: Belügyminisztérium  

A projekt költségvetése: 171.441,98 €

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2025.01.31.

Támogatás mértéke: 80%

A projekt tartalmának bemutatása:

A nemzeti fókuszpontok az egészségügyi program nemzeti szakértői az uniós országokban és a részt vevő országokban. Az NFP4Health projektben 22 szervezet vesz részt. 

Az NFP4Health együttes fellépés célja az NFP-k hálózatának megerősítése, valamint a pályázók és a kedvezményezettek számára az EU4Health programmal és annak felhívásaival kapcsolatos információk és útmutatások nyújtása. 

A nemzeti fókuszpontok a résztvevők számára olyan tanácsadó rendszert alkotnak, amely képes lehetővé tenni az EU egészségügyi programjában való részvételt. Ahhoz, hogy magas színvonalú szolgáltatásokat nyújthassanak a potenciális pályázóknak és a projektben résztvevőknek, a nemzeti fókuszpontoknak közös, alapos ismeretekkel kell rendelkezniük az uniós egészségügyi program szabályairól és eljárásairól. Emellett tisztában kell lenniük a nemzeti/regionális és uniós szinten rendelkezésre álló egyéb kezdeményezésekkel, amelyek kiegészíthetik, vagy jobban megfelelhetnek a nemzeti egészségügyi közösségek igényeinek. Ez magában foglalja az érdekeltek megfelelő szervezethez történő irányítását. Az NFP4Health projekt hozzájárul az NFP-k innovatív, fenntartható és koherens hálózatának létrehozásához. Mindez növeli a tagállamok kapacitását a 2021-2027 közötti időszakra vonatkozó egészségügyi célkitűzések elérésére vonatkozóan, emellett az intézkedések megtervezésére és létrehozására irányul. 

Az európai országok NFP-k kapacitásának fejlesztésével és megerősítésével az együttes fellépés célja, hogy minőségi hozzáférést biztosítson az új EU4HEALTH programhoz, és biztosítsa az egyéb regionális, nemzeti és uniós politikákkal, alapokkal és programokkal való kiegészítést. Ez a fellépés lehetővé teszi az összes rendelkezésre álló egészségügyi finanszírozás felhasználására irányuló erőfeszítések maximalizálását, az egészségügyi rendszerek hozzáférhetőségének és fenntarthatóságának biztosítása érdekében.

A projekt segítséget nyújt a tagállamoknak abban, hogy kiépítsék a végrehajtási intézkedések megtervezéséhez szükséges kapacitásukat. 

EU4Health programme

Az EU4Health program végrehajtásába a tagállamok a Nemzeti Fókuszpontok (NFP) révén kapcsolódnak, amelynek a program tervezése és végrehajtása során együtt kell működnie a tagállamok képviselőiből álló két formációval: a Steering Group (Irányító Bizottság) elsősorban tanácsadó funkcióval rendelkezik, míg a Programme Committee (Program bizottság) jóváhagyó szerepkörrel bír.