Tisztelt Látogató!

A Magyarország felzárkóztatásához szükséges fejlesztések finanszírozásában kiemelt jelentőséggel bírnak az európai uniós és nemzetközi támogatások. A Belügyminisztérium, felismerve az ezekben rejlő lehetőségeket, a szakterületéhez kapcsolódó programok, projektek végrehajtása során, ezen források felhasználásával is hozzá kíván járulni az ország gyarapodásához.  

Ezen az oldalon megismerkedhetnek azokkal az európai uniós és nemzetközi támogatással megvalósuló programokkal, illetve projektekkel, amelyeket a Belügyminisztérium önállóan, vagy konzorciumi partnerek bevonásával valósít meg.

Bár a projektek széles szakmai skálán különböző témaköröket fednek le, mindegyiknek közös célkitűzése, hogy – a modern kor igényeinek megfelelően az információs társadalom lehetőségeire is építő – fejlesztésekkel hozzájáruljanak a közigazgatás teljesítményének és a belügyi szolgáltatások színvonalának növeléséhez, valamint az intézmények és az emberek közötti hatékonyabb és átláthatóbb szakigazgatási, szakmai és társadalmi együttműködés kialakításához.  

A projektekhez kapcsolódó információk közzétételével tájékozódhatnak a projektek tartalmáról, előrehaladásáról, eredményeiről, fontosabb eseményeiről, illetve a projektszervezet működéséről.