„Önkormányzati fejlesztések figyelemmel kísérése II.” (ÖFFK II.)

KÖFOP-2.3.4-VEKOP-15-2016-00002

A projekt célja:

Magyarország Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégiájának fő céljaként a szolgáltató állam megteremtése került meghatározásra. A stratégia rögzítette, hogy e cél eléréséhez szükséges a helyi önkormányzatok felkészültségének és szolgáltató szemléletének fejlesztése.

A projekt keretében három kutatási tématerület került meghatározásra.

• A Kutatás I. a települési önkormányzatok egymással való együttműködését, valamint a megyei önkormányzat és a települési önkormányzatok kooperációjának jellemzőit vizsgálta.

• A Kutatás II. a siker- és kudarctényezőket tárta fel az önkormányzati gyakorlatok tekintetében, hangsúlyt helyezve a szociális gazdaság által érintett területekre, külön figyelmet fordítva a gazdasági és társadalmi szempontból egyaránt marginalizálódott csoportok felzárkóztatását szorgalmazó törekvésekre és azok módszertanára.

• A Kutatás III. fókuszában az önkormányzati tudásmenedzsment ösztönzése, a tudáskoncentrációt és tudásmegosztást segítő informatikai háttértámogatás fejlesztése állt.

A támogatás összege: 1 200 000 000 Ft

Megvalósítás határideje: 2019.12.31.

A projektmegvalósítás helyzete:

Kedvezményezett: Belügyminisztérium

 

A projekt keretében megtartásra került 6 db regionális konferenciasorozat, különböző disszeminációs rendezvények, workshopok, illetve 2 db nemzetközi konferencia, ahol a V4 országok szakértői is képviseltették magukat.

A kutatások tapasztalatai alapján elkészült dokumentumok hasznos információkkal szolgálnak az önkormányzatok számára. Ilyen eredménytermékek a Kutatási jelentések, az Ajánlások, a Módszertani kiadvány, az Útmutató, a Módszertani segédletek és az Összegző tanulmány. Ezek a dokumentumok mindenki számára nyilvánosan elérhetőek az Önkormányzati Koordinációs Iroda honlapján.

A szakmai rendezvényeken és az elkészült szakmai dokumentumokon túl, a projekt kiemelkedő eredménye a Szolgáltató Önkormányzati Díj-rendszer és Díj kialakítása. A Díjat olyan önkormányzatok nyerhetik el, akiknek alapcélja szolgálni és összefogni a település lakosságát, és mindazon érdekhordozókat, akik jelenlétükkel, működésükkel, szolgáltatásukkal hozzájárulnak a település fizikai, gazdasági, társadalmi, kulturális környezetének fenntartható fejlődéséhez.

A projektről bővebben a https://bm-oki.hu/ oldalon olvashatnak.

A projekt megvalósításának időtartama: 2015. október 1. – 2019. december 31.

Menü

Főoldal

Navigáció