KÖFOP-2.1.5-VEKOP-16 projekt keretében „A bejövő állomány kétlépcsős, integrált alkalmasság-vizsgálati rendszerének koncepciója (KLIR koncepció) alapvetések és javaslatok megtárgyalása” című szakmai esemény került megrendezésre

Publikálva: 2019. július 24.

A KÖFOP-2.1.5-VEKOP-16-2016-00001 azonosítószámú, „A versenyképes közszolgálat személyzeti utánpótlásának stratégiai támogatása” című kiemelt projekt célja a közszolgálat emberi-erőforrás gazdálkodás menedzsment eszközeinek fejlesztése, valamint az életpályák működtetési feltételeit biztosító kormányzati, szervezeti és személyes közszolgálati kompetenciák fejlesztése.

A Projekt a közszolgálat személyzeti utánpótlásának biztosítását a pályára vonzás – beillesztés – pályántartás hármas egységében kívánja megvalósítani. Ennek érdekében a pályaorientáció, a mentori rendszer, a kiválasztás, a mobilitás, a tudásmegosztás, valamint a szervezeti teljesítményértékelés és a közszolgálati személyzetpolitikai döntéshozatal támogatása azon kiválasztott célterületek, amelyeken a megvalósítók fontos vállalásokat tettek.


A Projekt szakmai vezetőségének szervezésében 2019. május 14-15-én a „A bejövő állomány kétlépcsős, integrált alkalmasság-vizsgálati rendszerének koncepciója (KLIR koncepció) alapvetések és javaslatok megtárgyalása” címmel koncepcióalkotó szakmai rendezvény került megrendezésre, amelynek keretében szakmai munkacsoportok felállításával (Egészségügyi, Pszichikai, Fizikai, és Összegző) a rendvédelmi állomány új, kétlépcsős, integrált alkalmasságvizsgálati rendszerének részletes kidolgozására került sor.
A Koncepció a jelenleg hatályos, az egyes rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságáról, közalkalmazottai és köztisztviselői munkaköri egészségi alkalmasságáról, a szolgálat-, illetve keresőképtelenség megállapításáról, valamint az egészségügyi alapellátásról szóló 57/2009. (X. 30.) IRM-ÖM-PTNM együttes rendeletet felváltó tervezett új szabályozás alapja. A hivatásos állomány alkalmasságvizsgálati rendszerének megújításával célunk az eltelt tíz év tapasztalatain alapuló pontosítások, új javaslatok megfogalmazásán túl a rugalmasság biztosítása, az utánpótlás kihívásaira történő optimális válaszadás megteremtése.
A javasolt megoldás alapvetése az alkalmassági kritériumok két lépcsős kialakítása: egyrészt szükséges a minimumfeltételek meghatározása, másrészt azoknak a specifikus kompetenciáknak a felmérése, melyek mentén kiválaszthatók az adott beosztásra leginkább alkalmas kollégák. Ezen rendszer a hatékonyság növelése érdekében – mindezzel párhuzamosan – lehetővé teszi a képzési, továbbképzési rendszer egyénre specifikussá tételét is, hangsúlyozva azonban, hogy nem új jogintézmények bevezetése a cél, hanem a jelenlegi rendszer célorientált racionalizálása.

Menü

Főoldal

Navigáció