Helyi közszolgáltatás információs rendszer fejlesztése és bevezetése (IKIR)

KÖFOP-2.3.1-VEKOP-16-2016-00001

A projekt célja:

Az IKIR projekt alapvető célja az önkormányzatok által ellátandó helyi közszolgáltatások helyi és állami szintű tervezésének, valamint a helyi szintű operatív feladatellátás megszervezésének és fejlesztésének támogatása. A projekt stratégiai célja, hogy olyan integrált működési és informatikai rendszer jöjjön létre, amely lehetővé teszi, hogy a jövőben az ország összes településére kiterjedően olyan információk álljanak rendelkezésre, amelyek a helyi közszolgáltatások nyomon követését, elemzését és értékelését támogatják.

A támogatás összege: 4 000 000 000 Ft

Megvalósítás határideje: 2018.04.30.

A projektmegvalósítás helyzete:

Kedvezményezett: Belügyminisztérium

Konzorciumi tagok:

·        NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.

 

Annak érdekében, hogy a fejlesztés a legteljesebb legyen, már a fejlesztés elindulását megelőzően az önkormányzati szövetségek, szakmai szervezetek és együttműködő partnerek bevonását kezdeményeztük. Az Ő munkájuk, szakértelmük nagyban hozzájárult a projekt tervezése és megvalósítása során ahhoz, hogy az IKIR alkalmazás elindításával a XXI. század kihívásainak is megfelelő fejlesztés jöjjön létre. 2017. év végén regionális rendezvénysorozatot tartottunk az ország 7 régiójában, ahol az önkormányzati vezetők megismerhették a fejlesztés aktuális állását, az IKIR moduljait és szolgáltatásait, és elmondhatták a véleményeiket, javaslataikat. Fontos megjegyezni, hogy az önkormányzatok – a felhasználás elsődleges címzettjeiként - a fejlesztés lezárásával sem maradnak szakmai háttértámogatás nélkül. Az IKIR rendszer éles üzembe helyezését követően a Belügyminisztériumon belül létrejön egy olyan szervezeti egység, amely a rendszer használatában nyújt segítséget az önkormányzati vezetők és szakembereik számára.

Menü

Főoldal

Navigáció