Az Európai Uniós informatikai rendszerek fejlesztéséhez szükséges kapacitások biztosítása

BBA-2.6.3/9-2019-00001

A projekt célja: Az Európai Határregisztrációs Rendszer, valamint az Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszer fejlesztéséhez szükséges kormányzati intézkedéseket koordináló munkacsoport létrehozásáról szóló 1538/2018. (X.30) Korm. határozat alapján létrejött és a Belügyminiszter által vezetett  Munkacsoport által felügyelt EES és ETIAS rendszerek, valamint a hatáskörrel rendelkező önálló belügyi szervek, illetve a Belügyminisztérium egyes szervezetei által vezetett SIS II, VIS, ECRIS-TCN, EURODAC rendszerek fejlesztéseinek koordinációjához, továbbá az uniós rendszerek közötti interoperabilitás követelményeinek való megfelelőség ellenőrzéséhez szükséges szakértői kapacitás és minőségbiztosítás biztosítása.

A támogatás összege: 555 931 111 Ft

Megvalósítás határideje: 2022. december 31.

A projektmegvalósítás helyzete:

A projektben tervezett feladatok végrehajtása folyamatosan zajlik. A megkötött, szakértői-, valamint minőségbiztosítási feladatok ellátására irányuló keretszerződések alapján 3-3 db egyedi megrendelés került kiküldésre a szolgáltatók részére. A VIS recast projekt, az EURODAC projekt, az ECRIS TCN projekt és az Interoperabilitási komponensek projekt minőségbiztosítási feladatainak végrehajtása az uniós rendeletek késése miatt átütemezésére került. A megkötött keretszerződések alapján 2021. július 11-ig biztosított a feladatok végrehajtása, a további időszak szakértői- és minőségbiztosítási kapacitás biztosításához újabb közbeszerzési eljárások lefolytatására kerül sor.

A projekt tevékenységei:

-        rendezvények,

-        szakértői kapacitás biztosítása,

-        minőségbiztosítás.

Menü

Főoldal

Navigáció