A fogvatartottak többszakaszos, társadalmi és munkaerő-piaci reintegrációja és intenzív utógondozási modellje

TÁMOP-5.6.3-12/1-2012-0001

A projekt célkitűzései:

A jogerősen kiszabott szabadságvesztés büntetést töltő elítéltek, valamint az előzetes letartóztatás alatt álló személyek társadalomba való visszailleszkedése a stigmatizáció miatt szinte teljesen ellehetetlenül. A projekt esélyt kínál a változásra, hisz a reintegráció mindannyiunk össztársadalmi érdeke. A programba belépőknek komplex - személyre szabott - személyiség- és készségfejlesztő foglalkozásokat kínál. A fogvatartottaknak nyújtott szolgáltatási csomag kialakításának alapvető célja, hogy minél több embernek adjuk meg a belépés lehetőségét a programba, és az egyén szükségleteinek, illetve a változtatásra irányuló motivációja függvényében kapjon lehetőséget a készségfejlesztésben, szakmaképzésben való részvételre.

A támogatás összege: 2 977 000 000 Ft

A projektmegvalósítás határideje: 2012.12.01.-2015.10.31.

A projektmegvalósítás helyzete:

A toborzás és a tájékoztatás során a fogvatartottak megismerték a projekt szolgáltatásait. A programba belépő ügyfelek a reintegrációs tanácsadóval és az utógondozó koordinátorral közösen térképezték fel, hogy milyen a jelenlegi helyzetük, szabadulást követően honnan indul újra az életük. A szükségletfelmérés függvényében közösen határozták meg, hogy a fogvatartottnak mit kell tennie a sikeres visszailleszkedés érdekében, és ehhez a szakemberek milyen segítséget tudnak nyújtani.

A program második szakaszában a fogvatartottak – a közösen kiválasztott – készség- és képességfejlesztő (kommunikációs, agressziókezelő, konfliktuskezelő, önismereti, életvezetési) tréningeken és kompetencia-fejlesztő csoportfoglalkozásokon vehettek részt. A főként előzetes letartóztatást végrehajtó megyei börtönök esetében 60 óra (2*30 óra), a jogerősen elítéltek fogva tartását végző ún. letöltő házak esetében pedig 90 óra (3*30 óra) időtartamban.

A harmadik szakaszban piacképes szakmákat (konyhai kisegítő, szobafestő, mezőgazdasági munkás, asztalosipari szerelő) tanulhattak, bizonyítványt szerezhettek az elítéltek.

A szabaduláshoz közeledve a fogvatartottak megtanulták, hogyan keressenek munkát a szabadulásukat követően, arra is felkészültek, hogy mit kell tenniük, hogyan kell viselkedniük, hogy munkahelyüket megtarthassák. Segítséget kaptak ahhoz, hogy a szabadulást közvetlenül követő időszakban a beilleszkedéshez szükséges alapvető feltételek (pl.: iratok, lakhatás) rendelkezésre álljanak, és megerősödjön a támogató/családi környezet. A visszailleszkedést önkéntesek is segítették.

Ha a készségfejlesztésbe és szakmaképzésbe való belépés nem volt lehetséges, akkor a kivezető szakaszban a szabadulásra való felkészítést vehették igénybe, valamint szabadulás után hat hónapig az utógondozás szolgáltatásaiban vehettek részt.

A programot a börtönökben háromfős stábok valósították meg a bv. intézet szakmai támogatásával:

·         reintegrációs tanácsadói referens: a Nemzetgazdasági Minisztérium munkatársa, a sikeres munkaerőpiaci reintegráció érdekében biztosított egyéni tanácsadásokat és csoportos foglalkozásokat,

·         utógondozó koordinátor: a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságának munkatársa, a társadalmi beilleszkedést elősegítő szolgáltatásokat nyújtott egyéni és csoportos formában,

·         büntetés-végrehajtási intézeti projektfelelős: a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságának munkatársa, feladata a másik két szakmai megvalósító munkáját a büntetés-végrehajtási intézet napi működésébe beilleszteni.

 

A projektről további információkat a következő honlapon találnak: www.tettprogram.hu

Menü

Főoldal

Navigáció