A Belügyminisztérium és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem közösen indította el azt a 6,5 milliárd forint európai uniós, vissza nem térítendő támogatásból megvalósuló, 2020 végéig tartó projektet, amelynek célja a közszolgálat emberi-erőforrás gazdálkodás menedzsment eszközeinek fejlesztése, az életpályák működtetési feltételeit biztosító kormányzati, szervezeti és személyes közszolgálati kompetenciák fejlesztése.

KÖFOP-2.1.5-VEKOP-16-2016-00001
„A versenyképes közszolgálat személyzeti utánpótlásának stratégiai támogatása”


A Belügyminisztérium által vezetett konzorcium eredményesen pályázott a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Programjának KÖFOP-2.1.5-VEKOP-16 kódszámú „A versenyképes közszolgálat személyzeti utánpótlásának stratégiai támogatása” című felhívás keretében.


Projekt azonosító száma: KÖFOP-2.1.5-VEKOP-16-2016-00001


Projekt címe: A versenyképes közszolgálat személyzeti utánpótlásának stratégiai támogatása


Kedvezményezett neve, konzorciumvezető: Belügyminisztérium
Konzorciumi tag: Nemzeti Közszolgálati Egyetem


A szerződött támogatás összege: 6,5 milliárd Ft


Támogatás mértéke: 100 %


A projekt célja a közszolgálat emberi-erőforrás gazdálkodás menedzsment eszközeinek fejlesztése, az életpályák működtetési feltételeit biztosító kormányzati, szervezeti és személyes közszolgálati kompetenciák fejlesztése.


A projekt a közszolgálat személyzeti utánpótlásának biztosítását, a pályára vonzás – beillesztés – pályántartás hármas egységében kívánja megvalósítani. Ennek érdekében a pályaorientáció, a mentori rendszer, a kiválasztás, a mobilitás, a tudásmegosztás, valamint a szervezeti teljesítményértékelés és a közszolgálati személyzetpolitikai döntéshozatal támogatása azon kiválasztott célterületek, amelyeken a megvalósítók fontos vállalásokat tesznek.


A projekt időszaka alatt 1500 fő közszolgálati alkalmazott képzésére kerül sor; megújul a közszolgálati tárgyú választható tantárgyak ismeretanyaga; a közszolgálati képzést folytató középiskolákban elérhetővé válik a közszolgálati ösztöndíj, kidolgozását követően az egész országban elérhető lesz a mentori rendszer. A közszolgálati kiválasztási rendszerben hangsúlyossá válik a kompetencia alapú kiválasztás; megújulnak és bővülnek a már most is széles körben ismert KÖZIGÁLLÁS portál szolgáltatásai; elkészül a közszolgálati szervek szervezeti teljesítményértékelésének módszertana és informatikai támogatása; az informatikai alkalmazások fejlesztése pedig támogatást ad a tényalapú kormányzati és szervezeti személyzetpolitikai döntéshozatal hatékonyságának növeléséhez.

A projekt mintegy 1500 szerv közel 140.000 alkalmazottját érinti.
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2020.12.31.


*******************
Konzorciumi partnerünk, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem honlapján a projekt az alábbi linken elérhető: https://fejlesztesiprogramok.uni-nke.hu/kofop-projektek/kofop-215-vekop-16-2016-00001/a-projekt-adatai