SH/9/2/1

 

2012. szeptember 1-je és 2016. május 31-e között, a Svájci-Magyar Együttműködési Programnak köszönhetően 1,3 milliárd forintos svájci támogatással összesen több mint 1,5 milliárd forintból valósul meg a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal, valamint a Rendőrség vagyonkezelésében lévő egyes ingatlanok energetikai korszerűsítése és modernizációja. A fejlesztés során hőszigetelésre, tetőkorszerűsítésre, fűtési-, használati melegvíz-, és elektromos rendszerek korszerűsítésére, illetve épületfelügyeleti eszközök telepítésére kerül sor. A projekt célja, hogy a beruházásnak köszönhetően  megvalósuljon az intézmények energia- és költséghatékonyabb fenntartása, valamint hogy javuljanak az ott dolgozó munkavállalók, illetve az ott tartózkodó harmadik országbeli személyek munka- és életkörülményei.

Magyarországon a biztonság területén működő szervezetek által használt épületek nagy része korszerűsítésre, illetve energiahatékonysági előírások szerinti felújításra szorul. Ezen kívül szükség van a szervezetek épületfelügyeleti berendezéseinek korszerűsítésére is, annak érdekében, hogy az ott dolgozók képesek legyenek a hatékony munkavégzésre: több épület esetében szabályozható és távfelügyeletbe köthető automatika, tűzjelzőrendszer, valamint szellőzőrendszer kiépítése valósul meg.

A projekt keretében 3 db, a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal és 6 db, a Rendőrség vagyonkezelésében lévő ingatlant rehabilitálnak az energiahatékonysági előírások szerint, valamint sor kerül a berendezéseik és az infrastruktúra energiahatékony célú korszerűsítésére is.
A projekt során a Balassagyarmati Közösségi Szállás, a Bicskei Befogadó Állomás, a Debreceni Befogadó Állomás, a Vas Megyei Rendőr-főkapitányság „A” és „B épületének, a Körmendi Rendőrkapitányság, a Sárvári Rendőrkapitányság, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság és a Budapesti Rendőr-főkapitányság Mosonyi utcai épületének felújítása valósul meg.

A várható felújítások részletes bemutatása:

Város Felújítás helyszíne / épület Várható korszerűsítés
Balassagyarmat Balassagyarmati Közösségi szállás Külső homlokzat hőszigetelése, nyílászárók cseréje, napkollektor felszerelése, kazánház villamosfelújítása.
Bicske Bicskei Befogadó állomás Külső homlokzat, tetőfödém és lábazat hőszigetelése, nyílászárók cseréje, termosztatikus szeleppel felszerelt radiátorok beépítése.
Budapest Budapesti Rendőr-főkapitányság Mosonyi utcai épülete Nyílászárók cseréje, padlásfödém hőszigetelése, önálló kazánház kiépítése, külső- és belsőépítészeti munkák, termosztatikus radiátorszelepek felszerelése, lábazat felújítás, kazánház felújítás, használati melegvíz előállítás.
Debrecen Debreceni Befogadó Állomás 25. sz. irodaépülete Külső homlokzat hőszigetelése, nyílászárók cseréje, kazánok cseréje, központi melegvíz termelő rendszer kiépítése, víz- csatorna szerelési munkák, radiátorok és szelepek cseréje.
Körmend Körmendi Rendőrkapitányság épülete Külső homlokzat, tetőfödém, lábazat hőszigetelése, nyílászárók cseréje, belső építészeti munkák, kazánház felújítás, fűtési rendszer korszerűsítése, radiátorok cseréje és termosztatikus szelepek felszerelése, vízvezetékek cseréje, vizesblokkok felújítása, használati melegvíz előállítás, tűzjelző rendszer kiépítése.
Nyíregyháza Szabolcs-Szatmár Bereg Megyei Rendőr főkapitányság épülete Utcai homlokzat felújítása, udvari homlokzat és az új szárny illetve a tetőfödém hőszigetelése, nyílászárók cseréje, belsőépítészeti munkák, tűzjelző rendszer kiépítése, elektromos hálózat korszerűsítése.
Sárvár Sárvári Rendőrkapitányság épülete Külső homlokzat, tetőfödém, lábazat hőszigetelése, nyílászárók cseréje, használati melegvíz rendszer kiépítése, villamos hálózat felújítása, tűzjelző rendszer kiépítése.
Szombathely Vas Megyei Rendőr főkapitányság „A” épület Külső homlokzat és padlásfödém hőszigetelése, nyílászárók cseréje, termosztatikus radiátorszelepek felszerelése, kazánház villamos felújítása, használati melegvíz kiépítése, víz- csatorna szerelési munkák.
Vas Megyei Rendőr főkapitányság „B” épület Külső homlokzat és padlásfödém hőszigetelése, nyílászárók cseréje, belős építészeti mukák, kazánház villamos felújítása, használati melegvíz termelés kiépítése, vízvezetékek cseréje, vizesblokkok felújítása, bűnügyi labor területén szellőzőrendszer létesítése.

A beruházás stratégiai célja, hogy a korszerűsítés révén a munkavállalók munkakörülményei, valamint az ügyfelek elhelyezési körülményei javuljanak, ezzel hozzájárulva a közösség biztonságérzetének növeléséhez. A projekt közvetlen célja az épületek modernizációja,  a fűtési-, a használati melegvíz-, és az elektromos rendszerek infrastruktúrájának korszerűsítése, valamint a megújuló energiaforrások kihasználása a fejlesztésbe bevont épületek energia- és költséghatékony üzemeltetése érdekében, továbbá a személyi és vagyoni biztonság növelése céljából az épületek korszerű biztonságtechnikai rendszerrel történő felszerelése.

A felújítások várhatóan 2016 elején fejeződnek be.

Előrehaladás

A kivitelezések megindulása alkalmából 2014. október 27-én 70 résztvevővel ünnepélyes keretek között a Belügyminisztérium és konzorciumi partnerei megtartották a projekt nyitórendezvényét.

A rendezvényen beszédet mondott dr. Felkai László közigazgatási államtitkár és Jean-François Paroz svájci nagykövet. A kivitelezésekben érintett partnerszervezetek képviselői bemutatták a tervezett fejlesztéseket. A rendezvényen részt vett dr. Berta Krisztina európai uniós és nemzetközi ügyekért felelős helyettes államtitkár asszony, a projekt kijelölt konzorcium vezetője. A jelenlévők között a projekt keretében megvalósuló fejlesztéseket bemutató tájékoztató anyagok kerültek szétosztásra. A rendezvényről megjelent hír a következő linken érhető el: http://www.kormany.hu/hu/belugyminiszterium/kozigazgatasi-allamtitkarsag/hirek/energetikai-fejlesztes-a-bah-es-a-rendorseg-epuleteiben

2014. november 12-én a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal Balassagyarmati Közösségi Szállás épületének műszaki átadás-átvétele megtörtént. A projekt keretében külső homlokzat hőszigetelés, lábazat felújítás, nyílászáró csere, napkollektorok telepítése és radiátor szelepek cseréje valósult meg.

Balassagyarmat

2014. november 24-én a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal, Befogadó Állomás Bicske kulturális, foglalkoztató és étterem épületének műszaki átadás-átvétele megtörtént. A projekt keretében külső homlokzat hőszigetelés, nyílászáró csere, tetőfödém hőszigetelés, lábazat felújítás, fűtési rendszer korszerűsítés és radiátor szelepek cseréje valósult meg.

 Bicske

2015. október 1-én a Vas Megyei Rendőr-főkapitányság Szombathely, Petőfi Sándor utca 1/C alatti „A” épületének műszaki átadás-átvétele megtörtént. A projekt keretében a külső homlokzat hőszigetelése, a nyílászárók cseréje, a padlásfödém hőszigetelése, a fűtési rendszer korszerűsítése és radiátorszelepek cseréje, valamint használati melegvíz-ellátás kialakítása valósult meg.

Szombathely, "A" épület

2015. október 1-én a Vas Megyei Rendőr-főkapitányság Szombathely, Petőfi Sándor utca 1/C alatti „B” épületének műszaki átadás-átvétele megtörtént. A projekt keretében a külső homlokzat hőszigetelése, a nyílászárók cseréje, a padlásfödém hőszigetelése, a vizesblokk felújítása három szinten, valamint a használati melegvíz-ellátás kialakítása valósult meg.

Szombathely, "B" épület

2015. szeptember 18-án a Sárvári Rendőrkapitányság Sárvár, Ady Endre utca 3. alatti épületének műszaki átadás-átvétele megtörtént. A projekt keretében a külső homlokzat hőszigetelése, lábazati hőszigetelés, a nyílászáró cseréje, a tetőfödém hőszigetelése, a fűtési rendszer korszerűsítése és a radiátorszelepek cseréje, a használati melegvíz-ellátás kialakítása és a világítótestek cseréje, valamint tűzjelző rendszer kiépítése valósult meg.

Sárvár

2015. szeptember 18-án a Körmendi Rendőrkapitányság Körmend, Hunyadi János utca 9. alatti épületének műszaki átadás-átvétele megtörtént. A projekt keretében a külső homlokzat hőszigetelése, a lábazati hőszigetelés, a nyílászárók cseréje, a lapostető hő- és vízszigetelése, az 1. és 2. emeleti vizesblokk felújítása, a kazánház felújítása, a fűtési rendszer korszerűsítése és a radiátorok cseréje, továbbá a használati melegvíz-ellátás kialakítása, valamint tűzjelző rendszer kiépítés valósult meg.

Körmend

2015. szeptember 30-án a Budapesti Rendőr-főkapitányság VIII. ker. Mosonyi utca 5-7. alatti épületének műszaki átadás-átvétele megtörtént. A projekt keretében a nyílászárók cseréje, a padlásfödém hőszigetelése, új kazánház kialakítása és a radiátorszelepek cseréje, valamint a használati melegvíz-ellátás kialakítása valósult meg.

Budapest, VIII. kerület

2015. szeptember 28-án a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság Nyíregyháza, Bujtos utca 2. alatti épületegyüttesének műszaki átadás-átvétele megtörtént. A projekt keretében a külső homlokzat hőszigetelése, a nyílászárók cseréje, a padlásfödém hőszigetelése, a tetőhéjazat cseréje, a lapostető hő és- vízszigetelése, valamint tűzjelző rendszer kiépítése valósult meg.

Nyíregyháza

Investments and technological developments referring to local facilities managed by the Office of Immigration and Nationality and the Police

Thanks to the Swiss-Hungarian Cooperation Programme the energy-efficient building renovation project of the Office of Immigration and Nationality and facilities managed by the Police can be implemented between the 1st of September 2012 and the 31th of May 2016 from 1,3 billion HUF Swiss Grant (total budget over 1,5 billion HUF). During the development inter alia facade thermal insulation, roof slab insulation, heating system modernization, and a security system will be established. The goal of the project is to achieve maintainable energy efficient building operating costs, and to lift the living and working conditions of third-country nationals and employees.

In Hungary, majority of the facilities managed by authorities is in need of renovation and modernization to reach the energy-efficiency standards. Besides these, the renewal of the building management equipments is necessary which will create better working conditions for employees, resulting in the rise of working efficiency. In the case of several facilities remote monitoring, a fire alarm system, and ventilation system will be established.

Within the project 3 buildings of the Office of Immigration and Nationality and 6 facilities managed by the police will be rehabilitated according to the energy-efficiency regulations, and also the equipments and infrastructure of these buildings get modernized.

During the project, the renovation of the Accommodation and Community Branch of Balassagyarmat, the Office of Imigration and Nationality in Bicske, the Budapest Police Headquarters in Mosonyi Street, the Office of Imigration and Nationality in Debrecen, the Körmend Police Headquarters, the County Police of Szabolcs-Szatmár-Bereg, the Sárvár Police Headquarters, and the Building „A” and “B” of the County Police Vas will be implemented.

A detailed description of the expected improvements:

City Place of renewal / Building Planned modernization
Balassagyarmat Accommodation and Community Branch of Balassagyarmat Facade thermal insulation, replacement of doors and windows, installation of solar collectors, electric boiler house refurbishment.
Bicske Office of Imigration and Nationality in Bicske Facade thermal insulation, replacement of doors and windows, roof slab insulation, reconstruction of the buildings footing, heating system modernization, Replacing radiator valves.
Budapest Building of the  Budapest Police Headquarters in Mosonyi Street Replacement of doors and windows, attic floor insulation, boiler house refurbishment and redevelopment, Replacing radiator valves, domestic hot water production, water-sewer installation work energy-saving faucet, communal ventilation works, electric boiler house refurbishment.
Debrecen Office of Imigration and Nationality  in Debrecen Facade thermal insulation, window replacement, replacing radiator valves, water-sewer installation work energy-saving faucet, decentralized boilers, electric boiler house refurbishment.
Körmend Building of the Körmend Police Headquarters Facade thermal insulation, replacement of doors and windows, roof slab insulation, interior architectural work, replacing radiators and radiator valves, domestic hot water production, water-sewer installation work energy-saving faucet, building a fire alarm system, boiler house renovation.
Nyíregyháza Building of the County Police Szabolcs-Szatmár-Bereg Facade thermal insulation (court building), replacement of doors and windows, roof slab insulation, interior and exterior architectural work, building a fire alarm system, power supply and lighting system renovation.
Sárvár Building of the Sárvár Police Headquarters Facade thermal insulation, replacement of doors and windows, roof slab insulation, base reconstruction, domestic hot water production, building fire alarm system, power supply and lighting system renovation.
Szombathely Building „A” of the County Police Vas Facade thermal insulation, replacement of doors and windows, attic floor insulation, heating system modernization, replacing radiator valves, domestic hot water production, power supply and lighting system renovation, electric boiler house refurbishment.
Building „B” of the County Police Vas Facade thermal insulation, replacement of doors and windows, attic floor insulation, interior architectural work, domestic hot water production, water-sewer installation work, electric boiler house refurbishment.

The strategic goal of the project is to lift the working conditions of employees, and enhance the customers’ quality of housing through modernization, thereby to contribute to the increase of community sensed security. The project’s direct goal is the developement of local buildings, the modernization of the heating and electronical systems’ infrastructure, and the utilization of renewable energy sources for the facilities renovated within the project. Beyond the energy efficient operating, the mentioned buildings will be given an up-to-date security system for the increase of personal and material security.

The deadline of the project implementation is the beginning of 2016.

Progress

On the occasion of the beginning of the constructions opening ceremony was held in the Ministry of Interior with the participation of 70 people on 27 October 2014. On the ceremony Mr. Jean-François Paroz Ambassador of Switzerland and dr. László Felkai State Secretary gave a speech. Representatives of the partner organizations concerned in the constructions presented the planned developments. On the ceremony dr. Krisztina Berta Deputy State Secretary for EU and International Affairs, the appointed leader of the Consortium was also present. Information materials about the project were handed out among the participants. Piece of news published about the ceremony is found here (in Hungarian): http://www.kormany.hu/hu/belugyminiszterium/kozigazgatasi-allamtitkarsag/hirek/energetikai-fejlesztes-a-bah-es-a-rendorseg-epuleteiben

The delivery acceptance of the building of the Community Shelter of the Office of Immigration and Nationality took place on 12 November 2014. In the framework of the project thermal insulation of external facade, plinth renovation, window and door replacement, installation of solar system and replacement of radiator valves have been performed.

The delivery acceptance of the cultural, entertaining and restaurant building of the Reception Centre Bicske, Office of Immigration and Nationality, took place on 24 November 2014. In the framework of the project thermal insulation of external facade, window and door replacement, insulation of roof ceiling, plinth renovation, heating system modernization and replacement of radiator valves have been performed.

The delivery acceptance procedure of building “A” in Petőfi Sándor street 1/ C, Szombathely, of the Vas County Police Headquarters took place on 1 October 2015. In the framework of the project external façade thermal insulation, replacement of windows and doors, attic thermal insulation, heating system modernization, replacement of radiator valves and installation of hot water storage tanks have been performed.

The delivery acceptance procedure of building “B” in Petőfi Sándor street 1/C, Szombathely, of the Vas County Police Headquarters took place on 1 October 2015. In the framework of the project external façade thermal insulation, replacement of windows and doors, attic thermal insulation, modernization of plumbing units on 3 floors and installation of hot water storage tanks have been performed.

The delivery acceptance procedure of Sárvár Police Office building took place on 18 September 2015. In the framework of the project external facade thermal insulation, base thermal insulation, replacement of doors and windows, attic thermal insulation, heating system modernization, replacement of radiator valves, installation of hot water storage tanks, replacement of luminaire and installation of fire alarm system have been performed.

The delivery acceptance procedure of Körmend Police Office building took place on 18 September 2015. In the framework of the project external facade thermal insulation, base thermal insulation, replacement of windows and doors, thermal and water insulation of flat roof, renovation of plumbing unit on first and second floor, renewal of the boiler-room, modernization of heating system, replacement of radiator valves, installation of hot water storage tanks and installation of fire alarm system have been performed.

The delivery acceptance procedure of the building in Mosonyi street 5-7, of the Budapest Police Headquarters took place on 30 September 2015. In the framework of the project replacement of windows and doors, attic thermal insulation, installation of a new boiler room, replacement of radiator valves and installation of hot water storage tanks have been performed.

The delivery acceptance procedure of the building in Nyíregyháza of the Szabolcs-Szatmár-Bereg County Police Headquarters took place on 28 September 2015. In the framework of the project external facade thermal insulation, replacement of windows and doors, attic thermal insulation, replacement of roofing, thermal and water insulation of flat roof and installation of fire alarm system have been performed.